Hebben wij ook een Sandy nodig om een flinke stap naar een duurzame toekomst te zetten?

Amerika geloofde al in de financiële crisis (die is in NY – Wall Street zelfs uitgevonden), de energiecrisis begon na Irak en Afghanistan ook zichtbaar en voelbaar te worden, maar de klimaatcrisis daar had Amerika geen enkele boodschap aan. Het was, tot de komst van orkaan Sandy, geen onderwerp in de verkiezingsstrijd. Daar is nu, als een donderslag bij heldere hemel, verandering in gekomen.

Blijkbaar moet je eerst in het oog van de orkaan staan om de veranderende omstandigheden werkelijk te geloven. De New Yorkse burgemeester Bloomberg heeft er zelfs zijn politieke kleur voor opgegeven. Van republikein is hij nu supporter van Obama geworden. Onder het motto dat Obama de klimaatcrisis bespreekbaar probeert te maken en de afgelopen 4 jaar pogingen heeft gedaan om dit in zijn beleid te integreren. Waar de republikeinen nog steeds ontkennen dat er enige relatie is tussen het menselijk handelen en de klimaatverandering. Oftewel steek je kop nog maar even in de Texaanse oliegrond voor zolang het nog kan.

Bruggen slaanHebben wij ook een Sandy nodig om

Sandy is natuurlijk een briesje vergeleken met de mondiale gevolgen van deze drievoudige crises die voorlopig nog niet voorbij is. In Nederland gaan we wel Bruggen Slaan om vanuit deze crises de transitie van de oude lineaire – naar een circulaire economie te overbruggen. Het regeerakkoord van vorige week (29 oktober 2012) is vooruitstreven wat betreft het doorpakken op thema’s als de overgang naar een duurzame energievoorziening en ook het minder afhankelijk worden van de mondiale voedsel en grondstoffenpolitiek.

In het regeerakkoord van de VVD en de PvdA komen veel thema’s aan bod van Biobased, Circulair, Bottum Up, Nieuwe businessmodellen tot de Terugtredende overheid. Ik vraag  mij persoonlijk af of de diverse bouwondernemingen, ontwikkelaars en toeleveranciers deze ontwikkelingen volgen? Zien zij hun eigen rol en positie daarbinnen? Of hebben zij, net zoals burgemeester Bloomberg, NOG een signaal zoals Sandy nodig om te beseffen dat ook de bouw en de volledige organisatie ervan NU werkelijk anders moet.

Transitie

Het is zoals Jan Rotmans in zijn boek ‘In het oog van de orkaan’ aangeeft, Nederland is in transitie. We zitten op een kantelpunt van een verticale, centrale en verzuilde samenleving naar een horizontale, decentrale netwerksamenleving. En alsof de orkaan door ons vertrouwde landschap raast worden de oude waarden omver geblazen en kunnen er nieuwe toekomstbestendige ontstaan.

Welke richting of rol neem je als bouwondernemer of -onderneming vervolgens aan?

Dat vraagt om een visie op de toekomst en een strategie om daar vervolgens stappen in te nemen en doelen te bereiken. Als slot van deze blog geef ik aan hoe wij de toekomst zien en hoe wij daar in gaan bewegen. Met nog een nieuw Buzz woord hebben wij die visie trachten samen te vatten; Re-Generatie.

Re-Generatie

Onze duurzame toekomst (jaartal irrelevant) zal om verschillende redenen uit 3 onlosmakelijke hoofdcomponenten bestaan:

›     We leven in een circulaire economie;

›     We zijn in hoge mate zelfvoorzienend;

›     We hebben een hoog niveau van welzijn;

Circulaire economie

Eindige grondstoffen hebben ons gedwongen om véél zuiniger om te gaan met onze materialen, door deze constant met behulp van recycling terug te brengen in onze productieprocessen. We zijn op grote schaal afhankelijk van biobased materialen, die volledig hernieuwbaar zijn. Afval is voedsel conform het Cradle 2 Cradle principe. Zowel op technologisch niveau als ecologisch niveau hebben we onze kringlopen gesloten. Bedrijven waarvan restproducten grondstoffen zijn voor andere bedrijven hebben elkaar geografisch opgezocht, waardoor een soort industriële ecologie is ontstaan.

Zelfvoorziening

Gemeenschappen zijn vrijwel volledig onafhankelijk geworden van invloeden van buitenaf voor wat betreft hun energie-, voedsel en materiaalvoorziening. Dit betekent dat ze zelf in hun basisbehoeften kunnen voorzien en alleen extra’s en luxe nog importeren. De locatie bepaalt welke soort zelfvoorziening het meest geschikt is. Energie wordt lokaal duurzaam opgewekt met behulp van wind-, zonne-energie, geothermie en biogas. Voedsel wordt weer dichter bij huis verbouwd. We eten aanzienlijk minder vlees, en verbouwen geen monoculturen op industriële wijze meer. Onze bouwmethodieken- en materialisatie hangen eveneens grotendeels af van wat de natuurlijke omgeving te bieden heeft.

Welzijn

Niet welvaart, maar welzijn is het streven van de maatschappij. Fysieke en psychische gezondheid worden bereikt door meer in balans en contact met de (plaatselijke) natuur te leven. Niet productiviteit en efficiëntie zijn meer maatgevend, maar geluk en zorgzaamheid voor elkaar en je omgeving zijn tegenwoordig de maatstaf.

Het resultaat is een sterke verwevenheid en betrokkenheid tussen natuur, industrie, landbouw en wonen, wat zich veel meer door en naast elkaar afspeelt. Transport van personen en goederen is hierdoor drastisch afgenomen. De gelijkwaardige samenwerking tussen Economie en Ecologie is de enige mogelijkheid voor een langdurig bestaan op een hoog welzijnsniveau met 8 miljard mensen op één aarde.

En wat gaan we concreet doen?

Wij gaan nog pro-actiever een rol spelen om de realisatie van deze toekomstvisie te versnellen. Door meer zelf te investeren in ontwikkelingen, door meer eigen bottum up projecten te initiëren en vooral om te laten zien dat het kan. Van de traditionele adviseur die bijna alles weet maar nauwelijks risico’s neemt naar een voorbeeld van een lokale circulaire ondernemer die ecologische en economische waarden weet te combineren en tot groei laat komen. Samen kunnen we deze wereld beter en leefbaarder maken.  Doet u mee ?

Interessante links:

Regeerakkoord VVD&PvdA – okt.2012

http://www.kabinetsformatie2012.nl/actueel/documenten/regeerakkoord.html

Jan Rotman, In het oog van de orkaan

http://www.nederlandintransitie.nl/in-het-oog-van-de-orkaan/inkijkexemplaar.292346.lynkx

Visie Atto Harsta – Alduurzaam, verder onderbouwd

http://alduurzaam.wordpress.com/author/alduurzaam/


Over de auteur: Atto Harsta

Innovator die duurzame producten en projecten realiseert veelal in samenwerking met een breed scala aan ketenpartijen. Vanuit zijn achtergrond in Delft (Bouwkunde en Industrieel ontwerpen) en 15 jaar ervaring in het creëren, managen en realiseren van innovatietrajecten in de bouw werkt hij aan de kanteling waar wij nu met ons allen voor staan; die van een lineaire naar een biobased circulaire economie. Dit vraagt om jonge geesten en entrepreneurs die vanuit een sociale innovatie initiatieven ontplooien en realiseren. Hij omschrijft zich als een visionair die handelt vanuit een sterke strategische en marktgedreven houding. Zijn belangrijkste credo luidt; nature is the best inspiration for a better world.

Geef een reactie