Hebben, hebben, hebben!

business-561387_640Ken je dat gevoel? Je komt een nieuwe gadget tegen die je graag wilt hebben. Maar eigenlijk heb je het helemaal niet nodig. In je hoofd verzin je argumenten waarom de aanschaf toch een goed idee is. En uiteindelijk… Trek je de portemonnee. Hoeveel iPhones, drones en Tesla’s zullen er op deze manier over de toonbank gegaan zijn?

Gek genoeg maak ik in de bouw vaak het tegenovergestelde mee. De sector doet er alles aan om te benadrukken waarom toepassing van innovaties niet verstandig is. Er zijn voorbeelden te over: balansventilatie zorgt voor ongezonde binnenlucht, passiefhuizen zijn woningen zo dicht als plastic zakken en Nul op de Meter woningen hebben hele enge warmtepompen die totaal niet te vertrouwen zijn. En wanneer je innovatie meer kost dan het alternatief dat al jaren bestaat, ben je als aanbieder helemaal kansloos. Het tij keert pas wanneer de bouwkolom echt niet meer om je oplossing heen kan omdat de eisen uit het bouwbesluit dwingen het toe te passen. Toch vreemd als je bedenkt dat in andere sectoren innovaties veel enthousiaster omarmd worden en alles wordt ingezet om de innovatie aan de man te brengen. Waar komt die starre houding toch vandaan?

Nu ik een jaartje of tien in de renovatiesector rondloop en zowel bij toeleveranciers, aannemers als corporaties over de vloer kom, begint me enigszins te dagen hoe de vork in de spreekwoordelijke steel steekt. Er is niet één veroorzaker van dit fenomeen. Iedereen in de bouwkolom draagt zijn steentje bij om dit effect te veroorzaken en vooral ook om het in stand te houden.

Opdrachtgever

Zolang de opdrachtgevers in de markt oplossingen voorschrijven in bestekken en selecteren op laagste prijs aan de voorkant, is er voor de aanbieders in de markt geen enkele prikkel of noodzaak om creatief te zijn. Je wordt immers geacht te leveren wat is voorgeschreven, tegen een zo scherp mogelijke prijs. Je hoeft alleen nog maar te calculeren en wordt verder vooral niet geacht na te denken over betere oplossingen. Prima voor een kleine klus waar haast bij is, maar werkt dit ook goed bij een ingewikkelde renovatie-opgave waar miljoenen in om gaan?

Gelukkig stellen steeds meer opdrachtgevers zich op als regisserend opdrachtgever en wordt het speelveld voor de aanbieders verruimd. Maar in veel gevallen zijn de kosten in de vorm van de aanvangsinvestering nog steeds een doorslaggevende factor en is er bij de opdrachtgevers nog te weinig kennis om op basis van TCO te kunnen uitvragen, waardoor men kansen laat liggen.

Toeleveranciers

Ieder jaar krijg ik enkele tientallen vertegenwoordigers op bezoek met nieuwe, innovatieve producten. Vrijwel zonder uitzondering kloppen ze aan de deur met als doel via de adviseurs in de markt in de bestekken van de opdrachtgever voorgeschreven te worden. Dat is een lange weg naar de markt, gebaseerd op het ‘oude proces’ waarbij de opdrachtgever voorschrijft. Bij regisserend opdrachtgeverschap is niet de corporatie ‘in charge’ over de keuze van materialen en producten, maar maakt de aanbieder deze belangrijke keuzes. Toeleveranciers zullen dus in toenemende mate bij de bouw- en onderhoudsbedrijven moeten aankloppen om hun producten te slijten, of juist ervoor moeten kiezen om zelf met strategische partners tot een integraal productaanbod te komen. Dat vraagt om een fundamenteel andere bedrijfsstrategie. Kansrijke innovatie vinden daardoor soms moeizaam hun weg naar de juiste partij.

Bouw- en onderhoudsbedrijven

Bij de bouw- en onderhoudsbedrijven bespeur ik net als bij veel opdrachtgevers nog een grote focus op de prijs. Iedere euro die bespaard kan worden op de inschrijfprijs is meegenomen en vergroot de kans op succes. Logisch ook, want opdrachtgevers hebben jarenlang niets anders gevraagd. Daarnaast zie ik echter ook dat er door de diversiteit van de uitvragen en werkdruk bij deze bedrijven bij een nieuwe aanbesteding nauwelijks tijd is om eens goed na te denken en in teamverband tot de meest optimale oplossing te komen. De planmanager, calculator en de onderaannemers varen op de automatische piloot. Er is geen tijd om eens serieus te verdiepen in het marktaanbod en de beschikbare innovaties. Het gevolg is dat er omwille van efficiency op safe wordt gespeeld en men dus kiest voor oplossingen die men al jaren toepast. Ter onderbouwing ontstaan allerlei indianenverhalen over waarom de innovatie niet zou werken. Zo’n verhaal verkondigen is immers eenvoudiger en sneller dan je verdiepen in de ins en outs van innovaties en daadwerkelijk veranderen…

Houdgreep

Het gevolg is dat de bouwkolom zichzelf in een starre houdgreep houdt en innovaties maar mondjesmaat worden geïmplementeerd. Bovendien vinden de meeste innovaties hierdoor op deelniveau plaats en komt radicale innovatie dus zelden echt op gang. En als die innovatie op gang komt, doet een aanzienlijk deel van de markt zijn uiterste best argumenten te verzinnen waarom de innovatie geen goed idee is. Dat is immers gemakkelijker dan veranderen. Wanneer maar genoeg mensen in de sector dat doen, wordt het vanzelf waarheid… Het oordeel van opdrachtgevers en aanbieders over echt vernieuwende concepten wordt daarmee vaak niet gevormd op basis van eigen onderzoek en objectieve kennis, maar op basis van verhalen uit de markt en het‘nakakelen’ van anderen.

Polarisatie

Voor iedereen die wel echt wil innoveren, is dat een enorme kans. Je concurrenten zijn immers nog vooral argumenten aan het verzinnen waarom de innovatie niet zou werken. Wanneer voldoende partijen in de bouwkolom dit ontdekken, ontstaat er een tegenbeweging. Het gevolg: er ontstaan duidelijk twee kampen van voorstanders en tegenstanders die elkaar bestoken met argumenten. Niet zelden gaat het om oneigenlijke argumenten die, zowel bij de voorstanders als bij de tegenstanders eenvoudig weerlegd kunnen worden met de juiste kennis van zaken. Iedereen heeft een mening over de innovatie en is helemaal voor of helemaal tegen. Het gevolg: de markt raakt gepolariseerd. En de klant? Die ziet door de bomen het bos niet meer en zal dus niet snel de portemonnee trekken…


Over de auteur: Sean Vos

"De bouwsector kan een enorme innovatieslag maken door projecten seriematiger aan te pakken en projectoverstijgend samen te werken..." Mijn visie: met samenwerking en opschaling kom je verder. Door projectoverstijgend samen te werken, kunnen de faalkosten in de bouwsector flink omlaag. Bovendien opent dit mogelijkheden voor innovatie en cocreatie, omdat ontwikkelkosten over meerdere projecten én meerdere samenwerkingspartners kunnen worden verdeeld. De huidige bouwtraditie lijkt hier echter niet op ingericht. Het is daarom tijd voor verandering. Ik weiger te geloven dat de bouwsector tradioneel is en zal blijven. Liever ga ik de uitdaging aan. Wie nooit iets probeert, zal immers nooit iets veranderen... Met deze visie ben ik drie jaar geleden begonnen met SlimRenoveren, een advies- en productontwikkelingsbureau voor het vakgebied renovatie. Samen met mijn collega Doris de Bruijn ontwikkel ik concepten en producten voor het seriematig verbeteren van de bestaande (woning)voorraad en help ik opdrachtgevers bij de implementatie daarvan. Een mooie uitdaging in een markt die zich op dit moment razendsnel ontwikkelt!

Geef een reactie