Heb jij de gunfactor?

Facebook-like-button-2Gunnen. Ik gebruik het woord best vaak. Wanneer je iemand iets moois toewenst, zeg je “het is je gegund”. En wanneer je niet wil dat iemand zijn zin krijgt dan zeg je dat “het je niet gegund is”. De letterlijke betekenis van gunnen is volgens de Van Dale ‘Vinden dat iemand iets prettigs mag ondervinden’. Het woord gunnen heeft daarmee een emotionele lading en is ook subjectief. Want als ik iemand iets gun, hoeft dat nog niet te betekenen dat andere mensen dat ook met mij eens zijn.

Raar eigenlijk dat juist het werkwoord gunnen, gebruikt werd voor een activiteit in de bouw die helemaal niets met subjectiviteit of emotie te maken had en over het algemeen ook niet als iets prettig werd ervaren. Het gunnen van een opdracht in de bouw werd jarenlang gedaan op basis van de laagste prijs. Daar kwam weinig emotie bij kijken. Calculatoren ploeterden enorme bestekken door om letterlijk alle schroefjes af te prijzen en bij elkaar op te tellen. En onderaannemers werden tegen elkaar uitgespeeld en zo veel mogelijk uitgeknepen. Alles om maar met de laagste prijs uit de bus te komen en de opdracht ‘gegund’ te krijgen.

Iets prettigs?

Direct na gunning begon dan het getouwtrek om het meerwerk. Natuurlijk was de opdrachtnemer wel blij met het verkrijgen van de opdracht, maar zeker niet met de prijs die ervoor was afgesproken. En u kunt raden wat er dan gebeurde; meer verdienen door extra werkzaamheden uit te voeren of beknibbelen op de kwaliteit. Er werden zelfs juristen ingeschakeld om te speuren naar steekjes die de opdrachtgever had laten vallen in het bestek en dan was het kassa! Ook een lagere kwaliteit materialen gebruiken of zelfs niet toepassen was aan de orde van de dag.

En wie werd hier de dupe van? Jazeker, de eindgebruiker. Een bewoner die ’s nachts niet kan slapen van de herrie van zijn ventilatiesysteem omdat een geluidsdemper een paar euro duurder was. We kennen de voorbeelden allemaal. Misschien hebben we het zelf al eens aan den lijve ondervonden door als particulier opdracht te geven voor een verbouwing bijvoorbeeld. Feit is dat de prijs die afgerekend moet worden altijd hoger is dan de vooraf afgesproken prijs. Ik heb me altijd enorm verbaasd hoe men zo kon werken en wie hier nu lol aan beleefde om op deze manier te werken? Ik zou er in ieder geval niet aan moeten denken..

De gunfactor

Toen ik ruim 6 jaar geleden vertelde dat ik na mijn studie Bouwkunde een eigen bedrijf in de bouw ging beginnen, ben ik door diverse mensen gewaarschuwd. Pas op! De bouw is een harde wereld, niet te vertrouwen, er wordt misbruik van je gemaakt en ze proberen je kapot te maken.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee en ik zal niet zeggen dat er nooit iets vervelends is gebeurd, maar over het algemeen viel het reuze mee. Niet omdat de bouwpraktijk zoveel mooier was dan men voorspiegelde maar omdat mijn compagnon en ik op zoek zijn gegaan naar opdrachtgevers die onze visie deelden. Onze droom dat het anders kan en moet in de bouw en onze innovatieve visie op de renovatiesector vonden gehoor. Eerst bij een enkeling en gelukkig bij steeds meer opdrachtgevers. Ons lef, doorzettingsvermogen en commitment leverde ons een enorme gunfactor op en dat gaf ons weer de energie en kracht om door te gaan. En als de gunfactor er eenmaal is dan volgen de opdrachten vanzelf!

Het aanbesteden op laagste prijs is helaas nog niet helemaal van het bouwtoneel verdwenen, maar wel wordt er steeds meer gekeken naar de prijs-kwaliteit van een aanbieding en maken ook meer subjectieve criteria een kans. De gunfactor wordt daarom ook steeds belangrijker en het gevoel dat een opdrachtgever bij jou als partij en persoon heeft. Weet u wat uw gunfactor is? Waarmee onderscheidt u zich van uw concurrenten? Waarom vindt u dat de opdracht beter aan u gegund kan worden dan aan de ander? In het antwoord op die vragen schuilt een belangrijke sleutel tot succes.

GUNT u mij de titel Duurzame Bouwvrouw 2015?logo_DDBA_webRGB

Stem dan voor maandag via:

http://duurzamebouwvrouw.nl/genomineerden-duurzame-bouwvrouw-award/

door te klikken op de duim bij Doris de Bruijn!

 


Over de auteur: Doris de Bruijn

“Met een goed idee alleen ben je er niet, een multidisciplinaire benadering is essentieel om succesvol te kunnen zijn." Mijn visie: Het realiseren van een duurzame woningvoorraad is een complexe opgave die niet alleen met techniek kan worden opgelost. Deze techniek richt zich te vaak alleen op energiebesparing waarmee er te eenzijdig wordt ingestoken en er kansen onbenut blijven. Wij bekijken het breder en richten ons naast energiebesparing ook op aspecten zoals wooncomfort, woonlasten, gedragsverandering en wijkbeleving. Door de opgave integraal te bekijken en de belangen van alle stakeholders goed te verenigen, kun je mooie successen bereiken! Aan de hand van deze visie heb ik in 2009 samen met Sean Vos SlimRenoveren opgericht; een advies- en productontwikkelingsbureau dat zich concentreert op het snijvlak tussen vraag en aanbod in de renovatiemarkt. Onze projecten richten zich op vraaginnovatie, productontwikkeling en communicatie in het speelveld tussen de corporaties, aanbieders en bewoners. Als professionals kennen we de bouw- en corporatiemarkt, zijn we thuis in de bestaande woningvoorraad en weten we te prikkelen met onze verfrissende ideeën.

Geef een reactie