Heb je deze kans wel op het netvlies?

Als bouwmarketeer ben je natuurlijk constant bezig met waar en hoe jullie uit de verf komen, online en offline. Hopelijk ben je ook betrokken bij het inschrijven op aanbestedingen of het maken van offertes. Want ook dat is natuurlijk een belangrijk marketingmiddel om in te zetten. Nu kwam ik laatst het platform 12Build tegen. Grote kans dat je ze kent, want maar liefst 70% van de bouwomzet in Nederland, loopt via dit platform.

Maar het kan natuurlijk ook goed zijn dat jullie calculator heel bekend is met het platform, maar jij dit nog niet op je netvlies had staan als mogelijke marketingkans. Vraag hem of haar maar eens of hij wel eens een mail van een aannemer heeft gehad met de drie opties: ‘Ja, ik ga rekenen’, ‘Ik heb een vraag’ en ‘Nee, ik ga niet rekenen’. Grote kans dat die bekend is.

Kwaliteit voor prijs
Ik sprak met Robbin Stegers en Jonathan Acis van 12Build om ze te vragen wat een dergelijk platform kan betekenen op het gebied van profilering in het kader van duurzaamheid. Hun doel is namelijk om de selectie van bouwspecialisten en leveranciers meer te laten plaatsvinden op kwaliteit dan op kwantiteit. Kortom: weg van de laagste prijs en onderscheiden op zaken als duurzaamheid. Alles dat er aan bij draagt om de kwaliteit, transparantie en duurzaamheid te vergroten in de bouwbranche, is volgens mij een goede ontwikkeling.

Het werd al snel duidelijk dat het platform hier goede mogelijkheden in biedt. Hoofdaannemers kunnen filteren op bepaalde certificaten. Zij stellen dus eerst de kwaliteitseisen vast waaraan de onderaannemer moet voldoen. Op deze manier is prijs niet meer het belangrijkst, maar wordt er eerst gekeken naar de kwaliteit.

Je kunt, zonder kosten, je certificaten in het platform uploaden. Op het gebied van duurzaamheid (de CO2 prestatieladder bijvoorbeeld), maar ook natuurlijk zaken als VCA. Je wordt dan ook meteen gevonden op deze certificering.

En 12Build zorgt voor een controle op de certificering, want zij werken samen met de certificeringsinstanties zodat zeker is dat bedrijven die aangeven bepaalde certificering te hebben, deze ook daadwerkelijk bezitten.

Wat kan ik er mee als bouwmarketeer?
Voor jou als bouwmarketeer betekent het natuurlijk dat je het profiel op het platform goed gevuld moet hebben. En daarbij is het prettig om te weten dat het hier echt om de kwaliteit van het bedrijf gaat. Je kunt bijvoorbeeld referentieprojecten uploaden en brochures toevoegen. Maar hoofdaannemers kunnen ook een beoordelingscijfer aangeven als ze met je hebben samengewerkt. Dit is belangrijk om in de gaten te houden en om te kijken hoe je dit kunt verbeteren.

Ik zie een dergelijk platform in ieder geval als een belangrijke mogelijkheid om het bedrijf te profileren en doordat kwaliteit voorop staat, ook als een goede manier om duurzaam uit de verf te komen. En dat is relevant omdat aanbestedingen alleen maar meer gaan vragen om duurzame consortia. Als een hoofdaannemer dus inschrijft op een aanbesteding, zoekt hij via 12Build de juiste onderaannemers om het werk samen mee op te pakken.

Toekomstbestendig
Robbin en Jonathan waren al vroeg bij het platform betrokken, ondertussen werken er 60 mensen. En wordt er steeds verder ontwikkelt. BIM projecten kunnen ook in het systeem ingevoerd worden, profielen worden alvast ingericht op de BIM codering. Op het platform is het mogelijk om projectdocumenten te delen en de offertes worden natuurlijk direct in het systeem ingevoerd. Waar je het vroeger van offline mond-op-mond reclame moest hebben, kan je nu dus ook gebruik maken van online mond-op-mond reclame. Kennis delen op platforms als LinkedIn of BouwKennisBlog is daar een manier van, maar ook een goed profiel op een platform als 12Build is daarbij essentieel. Voor nu en voor in de toekomst. Kijk dus vandaag nog even of jullie op het platform te vinden zijn (klik hier om te zien welke gegevens zichtbaar zijn) en of je profiel laat zien hoe jullie bezig zijn op het gebied van duurzaamheid.

Staan jullie erop? En hoe zijn jullie ervaringen?


Over de auteur: Elske van de Fliert

ir. Elske van de Fliert is expert op het gebied van groener, schoner en slimmer rijden en grondlegger van het CO2 afslankprogramma voor het wagenpark en de mobiliteit. Zij ondersteunt bedrijven die iets moeten met CO2 reductie of maatschappelijk verantwoord ondernemen en de kosten/CO2 uitstoot vooral in het wagenpark hebben zitten. Elske weet dit onderwerp pragmatisch en creatief tastbaar te maken. Met haar technische achtergrond dringt zet tot de kern van de zaak door als het gaat om technologische ontwikkelingen. Met haar ervaring bij overheden en bedrijven weet ze op elk niveau de goede snaar te raken. Elske heeft een checklist ontwikkeld om het brandstofverbruik te monitoren: https://www.zero-e.nl/gratis/6-punts-checklist-voor-meten-van-brandstofbesparing/

Geef een reactie