Goed opdrachtnemerschap?

puzzle-1020380_640In de afgelopen jaren heb ik mij bij de corporaties hard gemaakt voor goed opdrachtgeverschap in hun selectietrajecten. Vele blogs zijn eraan gewijd en bij ieder voorbereidingsoverleg aan de corporatietafel heb ik het thema geagendeerd. Het bieden van een goede balans tussen wat je als opdrachtgever vraagt voor de partnerselectie en wat je de winnaar te bieden hebt, is essentieel voor een goede samenwerking. Hoewel er nog veel verbeterd kan worden, lukt het opdrachtgevers steeds beter om de balans te vinden en zich als goed opdrachtgever op te stellen…

Nu de bouw weer in de lift zit, lijken de zaken zich te gaan omdraaien. De orderportefeuilles raken meer gevuld en bouwers kijken daarom steeds kritischer naar de selectietrajecten waarop ze inschrijven. Logisch, want het blijft immers een spel van vraag en aanbod waarin economische ontwikkelingen de tendens bepalen. Dat dat ten koste gaat van klantvriendelijkheid en omgangsnormen vind ik echter wel zorgwekkend. Wordt het tijd om mijn focus te verleggen naar ‘Goed Opdrachtnemerschap’?

Stilte…

Onlangs begeleidde ik een corporatie bij een selectietraject voor een renovatieproject. Een flink aantal aanbieders werd uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste, korte en LEAN ingerichte selectieronde om zo tot een shortlist van enkele partijen te komen. De respons viel tegen, mede vanwege de complexiteit van de opgave en de beter gevulde orderboeken bij de aanbieders, zo bleek uit de terugkoppeling van enkele aanbieders. Dat valt niemand te verwijten en is het gevolg van de marktomstandigheden in het grote vraag- en aanbodspel.

Tot mijn verbazing waren er echter enkele bouwers die in het geheel niet gereageerd hebben op de uitnodiging. Geen vragen, geen afmeldingen, doodse stilte aan de andere kant van de e-maillijn… Waar in de economisch moeilijkere tijden de hele markt bij iedere opgave aansloot en de aanbieders al het beschikbare werk omarmden, gaat het er in economisch betere tijden kennelijk anders aan toe en krijgt de opdrachtgever totaal geen bericht wanneer er geen interesse is om deel te nemen. Subtiel uitgedrukt vind ik dat jammer, onprofessioneel en een gemiste kans.

Een telefoontje of mail met een eenvoudige motivatie waarom men niet deelneemt, is wat mij betreft essentieel om een klantvriendelijke en professionele indruk te maken en bovendien gewoon onderdeel van de omgangsnormen in de sector. Hoe druk het ook is, dat is toch een kleine moeite? Natuurlijk is het geen fijn nieuws om te brengen, maar ieder bericht is beter dan een radiostilte. Het zorgt er bovendien voor dat de opdrachtgever een volgende keer, misschien wel in moeilijkere tijden, toch weer aan je denkt…


Over de auteur: Sean Vos

"De bouwsector kan een enorme innovatieslag maken door projecten seriematiger aan te pakken en projectoverstijgend samen te werken..." Mijn visie: met samenwerking en opschaling kom je verder. Door projectoverstijgend samen te werken, kunnen de faalkosten in de bouwsector flink omlaag. Bovendien opent dit mogelijkheden voor innovatie en cocreatie, omdat ontwikkelkosten over meerdere projecten én meerdere samenwerkingspartners kunnen worden verdeeld. De huidige bouwtraditie lijkt hier echter niet op ingericht. Het is daarom tijd voor verandering. Ik weiger te geloven dat de bouwsector tradioneel is en zal blijven. Liever ga ik de uitdaging aan. Wie nooit iets probeert, zal immers nooit iets veranderen... Met deze visie ben ik drie jaar geleden begonnen met SlimRenoveren, een advies- en productontwikkelingsbureau voor het vakgebied renovatie. Samen met mijn collega Doris de Bruijn ontwikkel ik concepten en producten voor het seriematig verbeteren van de bestaande (woning)voorraad en help ik opdrachtgevers bij de implementatie daarvan. Een mooie uitdaging in een markt die zich op dit moment razendsnel ontwikkelt!

Geef een reactie