Het gaat pas beter als het moet

weinig-moeite-veel-resultaatBij elke project-evaluatie komen vooral de tegenvallers aan bod. Als een soort excuus om het resultaat te kunnen verklaren. Alsof het ons is overkomen, er is ons niets kwalijk te nemen, we hebben immers keihard ons best gedaan.

Of dan deze. Als het resultaat ons niet bevalt, dan ligt het ineens aan de slechte voorcalculatie. Er is met normen gewerkt die van geen kanten kloppen, zaken zijn vergeten, men heeft bewust zaken weggelaten om zo het project te verwerven. En daar moet de uitvoering dan voor bloeden. Natuurlijk.

Of deze. Wel eens een project binnengesleept waar een overmaat aan marge in zat? In die feestelijke stemming zie je de mooie marge meestal verdampen als sneeuw voor de zon. Het kan immers niet op. Bij eenzelfde project waar de marge flinterdun is of zelfs negatief, daar passen we ons gedrag aan. Er gaat geen cent teveel verloren; iedereen loopt op eieren om de minimale marge niet kwijt te raken.

Ik concludeer; de marge op een project heeft direct een link met ons gedrag binnen een project. Of we zoeken massaal naar redenen, of we worden verkwistend of heel zuinig. Zelden kom ik projectleiders en uitvoerders tegen die er een sport van maken om bij elk project het onderste uit de kan te halen.

MAMO

Materiaal

We analyseren ons gedrag op basis van MAMO; materiaal, arbeid, materieel en onderaanneming. De inkoop van materiaal, waar dit gebeurt door inkopers, is zelden gericht op TCO (total cost of ownership). De inkoper kijkt hoe hij de laagste prijs kan betalen voor de producten; wat de impact is op de kostprijs (dus de bijbehorende arbeid en bijkomende kosten), dat zal hem al snel een zorg zijn. En juist de kosten van bijvoorbeeld logistiek zijn op een bouwplaats enorm. Een goede focus op dit soort kosten kan enorm veel tijd en dus geld schelen. Als voorbeeld de aanlevering van kozijnen. Zijn deze per bok per woning verpakt, of per bok per gevelzijde, dan kan het bij een rijtje woningen makkelijk een 16 uur verschil maken.

Arbeid

De tweede factor is arbeid. De inzetbaarheid van mensen, doordat de beschikbare competenties veelal beperkt zijn, gaat vaak gepaard met de brede schare aan specialisten op de bouwplaats. Bij een E-installateur trof ik laatst vijf partijen die bezig waren geweest met alleen al het trekken van de kabel. En nog was er geen garantie dat op alle plaatsen in de woning de juiste sets aan kabel getrokken waren. Deze installateur is volop bezig met de ontwikkeling van BIM in hun organisatie. Op kantoor zijn er enorme stappen gemaakt, volgens zeggen. Op de bouwplaats is de hersteltijd al vaak een kwart van de bouwtijd gebleken. Het zal vast beter worden, nu is daar helaas nog weinig van te merken.

Materieel

Materieel is zo’n post die vaak als percentage is terug te vinden in calculaties. Lekker onduidelijk voor een uitvoerder die het materieel in gaat huren, waar de calculator mee gerekend heeft. De post materieel wordt vaak gezien als kostenpost en dus zal er minimaal aan materieel ingehuurd worden. Wat veel bouwers zelden begrijpen is dat de post transport vaak een veelvoud is van de huurtarieven. Boeiend als je eens de tijd neemt om de factuur van je materieeldienst onder de loep neemt.

In de praktijk zie je medewerkers worstelen met de hoeveelheid beschikbare stroompunten, soms de beperkte hoeveelheid gereedschap, de beperkte hoeveelheid trappenhuizen bij steigers waardoor velen elkaar in de weg lopen of waar clubjes bouwvakkers op die ene lift staan te wachten. Die tweede lift weegt natuurlijk altijd op tegen een uurtje wachttijd van wie dan ook.

Onderaanneming

En dan de laatste van de 4; onderaanneming. Wat zou een bouwer nog kunnen zonder gebruik te maken van onderaannemers? Stel de vraag eens andersom en je hebt wellicht nog eerder een antwoord. Onderaannemers lijken soms het leidend voorwerp van de bouwer. Niet terecht in mijn ogen; door samen te werken als partners kan er zoveel meer bereikt worden. Beide partijen moeten wel willen en het nut er samen van inzien. Door er samen de vruchten van te plukken, zou je een begin kunnen maken.

weinig-moeite-veel-resultaat

Aan de slag!

“Het gaat pas beter als het moet”; binnen elk project zijn zo veel kansen om het beter te doen. Trek eens samen met een collega een ochtend uit om op een van bovenstaande items in te zoomen voor jouw project. Kijk waar de kansen liggen en ontdek welke resultaten binnen handbereik liggen. Schrijf ze op een groot vel of een whitebord, zonder er gelijk een oordeel over te vormen. Ik weet zeker dan je er binnen een uur makkelijk 20 kunt bedenken. Verdeel vervolgens jullie punten in onderstaande vakjes;

weinig-moeite-veel-resultaat

Probeer te focussen; ga alleen verder met de onderwerpen die in het vakje staan; veel resultaat, weinig moeite. Maak voor elk onderwerp een kort plan en bespreek dit samen met de mensen die het uit gaan voeren. Zie erop toe dat iedereen doet wat wordt afgesproken en koppel het resultaat en de bijbehorende inspanning terug naar alle mensen die er aan mee hebben gedaan.

Ik ben een groot voorstander van dagstarts met dit soort van onderwerpen. Ze kosten 5 tot 10 minuten, maar kunnen werkelijk vele uren op een dag het verschil maken. Niet zozeer vanwege de inhoud van het onderwerp, maar bovenal omdat velen zich bewust worden van de mogelijkheden en ook terug horen wat de acties hebben opgeleverd.

Mag ik je veel plezier wensen binnen jouw project met deze eenvoudige aanpak?


Over de auteur: Hans de Waay

Samenwerken is mijn vak! Een groep vakmensen presteert niet vanzelf als een topteam. De processen moeten helder zijn, de onderlinge afspraken functioneel en de communicatie zo open als mogelijk. Samen leren van fouten is de basis voor een gezamenlijk rendement. Mijn rol; teams laten inzien wat hun kansen zijn als ze aandacht schenken aan dit onderwerp en vervolgens ondersteunen bij de realisatie. trainer | adviseur | interim | samenwerken is mijn vak | inkoop | LEAN | communicatie | innovatie | bouw | industrie | zorg

Geef een reactie