Ga voor veiliger werken met een heldere risico-inventarisatie & evaluatie

Veiligheid op de werkvloer is cruciaal om het welzijn van werknemers te waarborgen. Inzicht in de aanwezige risico’s binnen het bedrijf of de bouwplaats is dan ook onmisbaar om dit welzijn ook preventief te beschermen. De Risico-Inventarisatie en Evaluatie helpt je hierbij en geeft inzicht waar jij dat nodig hebt. Maar hoe pak je zo een plan aan? Je leest er meer over in dit artikel.

Wat is een ri&e?

De risico-inventarisatie & evaluatie (ri&e) is een inventarisatie van de aanwezige risico’s waar werknemers in hun werkomgeving mee te maken hebben. Daarnaast staat in dit plan ook beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om deze risico’s aan te pakken. Denk hierbij aan het toevoegen van beveiligingsmaatregelen bij werken op hoogte, maar ook het voorzien in persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril of veiligheidshelm.

Het is echter niet alleen handig om zo een plan te hebben, maar ook een verplicht onderdeel van de Arbowet om de gezondheid en veiligheid op de werkvloer of bouwplaats te bevorderen. Belangrijk dus dat jouw bedrijf een (actuele) ri&e heeft.

Van inventarisatie naar concreet plan van aanpak

De risico-inventarisatie en evaluatie vormt de basis voor het Plan van Aanpak die de uiteindelijke veiligheid moet vergroten. In dit plan vermeld je concreet welke maatregelen je gaat nemen om de gesignaleerde risico’s aan te pakken. Ook staat hierin op welke termijn deze maatregelen doorgevoerd worden. Belangrijk dus dat je zo helder en concreet mogelijk bent over de vervolgstappen.

Ook het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de ri&e en vormt een handige leidraad om de benodigde acties ook daadwerkelijk door te voeren.

Welke risico’s inventariseer je in een ri&e?

De term ‘risico’s’ is natuurlijk een breed begrip. Gelukkig zijn er richtlijnen waar je aan moet denken. Zo inventariseer je de onderstaande zaken in de ri&e:

 • Risico op fysieke overbelasting
 • Werken met gevaarlijke stoffen
 • Gezondheidsrisico’s door teveel beeldschermwerk
 • Lawaai en geluidsbelasting
 • De staat van aanwezige arbeidsmiddelen inclusief potentiële gevaren die zij opleveren
 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Gevaar van seksuele intimidatie of geweld

 
Wellicht zijn er nog meer risico’s die specifiek voor jouw bedrijf of werkomgeving gelden. Vraag dit bij twijfel altijd even na bij de arbodienst.

Welke risico’s pak je als eerste aan?

Als je eenmaal weet welke risico’s er spelen, volgt de volgende uitdaging: het oplossen ervan. Hierbij is het vaak niet mogelijk om alle risico’s tegelijk op te lossen. Daarom is het verstandig om een afspraak te maken met de arbodienst om de risico’s te prioriteren. Zo weet je direct wat je als eerste moet aanpakken. Wil je toch zelf de risico’s en daarbij horende maatregelen prioriteren? Volgens Arboportaal.nl zijn de onderstaande vragen dan een goede start:

 • Hoe ernstig is het risico?
 • Helpt de maatregelen het risico te verminderen?
 • Hoeveel werknemers lopen kans op schade?
 • Hoe belangrijk vinden werknemers de maatregel?
 • Is de maatregel praktisch uitvoerbaar?
 • Hoeveel kost de maatregel?
 • Hoeveel effect heeft de maatregel?

 
Een tip is om werknemers bij dit proces te betrekken. Zo krijg je beter inzicht in de risico’s die werknemers ervaren én creëer je meer betrokkenheid.

Ga voor een veiligere bouwplaats

Alles bij elkaar vormt de ri&e een mooi startpunt om de veiligheid binnen jouw bouwbedrijf of op de bouwplaats te vergroten. Vergeet echter niet dat ook werkomstandigheden veranderen en de ri&e dus niet eeuwig houdbaar is. Check daarom periodiek of het plan nog accuraat is en onderneem zo nodig nieuwe maatregelen. Zo zorg je dat de veiligheid binnen jouw werkomgeving op de korte én lange termijn goed is geregeld. En daar plukt iedereen de vruchten van.

Wil je meer weten over een veilige werkplek en persoonlijke beschermingsmiddelen? Neem dan eens een kijkje op Manutan.nl en ga voor veiliger werken.


Over de auteur: Piet Kuyer

Piet Kuyer is veiligheidsmedewerker bij Manutan.


Laatste blogs:

  Geef een reactie