Erkenning voor honderden bouwvakkers

De verfmaker was bijna 25 jaar in dienst. Of er een feestje georganiseerd kon worden, wilde de leiding weten. ‘Wacht maar even met dat feestje. Eerst wil ik weten wat er met me aan de hand is’, antwoordde de aanstaande jubilaris. De verfmaker had namelijk al langere tijd gezondheidsklachten, zoals duizelingen en hoofdpijn. Na onderzoek kwam de diagnose. De verfmaker bleek te lijden aan de schildersziekte, ook wel OPS of CSE genoemd.

Wanneer er intensief en zonder bescherming wordt gewerkt met oplosmiddel houdende producten zoals verf, lijm of inkt kan dit leiden tot onherstelbare beschadiging van het centrale zenuwstelsel. Dat uit zich in klachten als een slecht vermogen om zich te concentreren, stemmingswisselingen, vermoeidheid en een aangetast zelfbeeld. In sommige gevallen is er sprake van verandering van de persoonlijkheid en agressief gedrag.

In de schildersbranche zijn veel mensen ziek geworden. Ook is de diagnose gesteld bij tapijtleggers, meubelmakers, parketteurs, grafici en werknemers in de autoschadeherstelbranche. In totaal betreft het ruim 500 werknemers.

Deze mensen zijn ziek geworden tijdens het werk. Ze hebben bloot gestaan aan concentraties oplosmiddelen die indertijd veelal niet waren toegestaan. Het is dan mogelijk om een claim in te dienen bij de vroegere werkgever. Ook de verfmaker, waarmee deze blog begon, heeft zijn werkgever aansprakelijk gesteld. Er volgde een lange juridische strijd. Maar uiteindelijk, na twaalf jaar procederen, stond de verfmaker met lege handen.

Het verhaal van de verfmaker is niet uniek. Enkele honderden slachtoffers met de schildersziekte slaagden er niet in om van hun werkgever een schadevergoeding te verkrijgen. In sommige gevallen was dat omdat de vroegere werkgever niet meer bestaat. In andere gevallen kon het slachtoffer een rechtsgang niet betalen, was het juridisch niet mogelijk de aansprakelijkheid vast te stellen of vormde een juridische procedure een te grote belasting voor de gezondheid van het slachtoffer.

De Stichting OPS, belangenvereniging van patiënten met de schildersziekte, heeft jaren geijverd voor een wettelijke compensatieregeling. Deze jarenlange strijd heeft uiteindelijk vruchten afgeworpen. Vanaf 1 maart van dit jaar de ‘Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE’ van kracht. Deze regeling voorziet in het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming van de overheid aan een afgebakende groep slachtoffers. Dit betreft mensen die niet van hun werkgever een schadeloosstelling hebben ontvangen en al een diagnose hebben aangevraagd.

In de maand maart meldden zich al 258 mensen bij het OPS-loket om in aanmerking te komen voor de regeling. De regeling zelf vertoont overeenkomsten met de regelingen voor asbestslachtoffers. Zo zijn de hoogte van de tegemoetkoming van de overheid en het normbedrag voor de schadevergoeding van de werkgever identiek. Ook is de wijze waarop de diagnose wordt vastgesteld en het achterhalen van de arbeidshistorie van het slachtoffer overeenkomstig met hoe dat bij asbestslachtoffers het geval is.

De uitvoering van de regeling gebeurt door het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Beide organisaties werken al sinds het jaar 2000 samen aan de uitvoering van de asbestregelingen.

Inmiddels hebben zich tot 1 september 2020 470 mensen aangemeld bij het OPS-loket. Het onafhankelijk medisch panel heeft bij driekwart van de afgehandelde dossiers kunnen bevestigen dat de aanvrager de ziekte CSE heeft. En 110 slachtoffers hebben rond deze tijd een tegemoetkoming ontvangen van de SVB, ongeveer 300 aanvragen zijn nog in behandeling.

Het verhaal van de verfmaker is te lezen op de website van het OPS-loket. Hij is blij dat er nu een regeling is: ‘Niet alleen voor mij, maar ook voor alle andere patiënten.’


Over de auteur: Jan Warning

Jan Warning is sinds 2016 directeur van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) te Den Haag. Hiervoor was Warning ruim zes jaar directeur van Arbouw, het kennis- en service instituut op het gebied van gezond en veilig werken in de bouw. Daarvoor was hij directeur van Bureau Beroepsziekten van FNV. Hij promoveerde in 2000 op een proefschrift over vermindering van werkdruk. Voor meer informatie over het IAS zie www.ias.nl.

Geef een reactie