Energie stoppen in besparen? Show me the money!

powerlines 2Onlangs viel eindelijk de langverwachte brief van Eneco op de mat. Ook in Casa Ruseva is het crisis, dus afgelopen winter was de thermostaat al teruggeschroefd, maar hoeveel effect  zou dit hebben op de energierekening?

Bij de oplevering van mijn woning eind 2007 kreeg ik diverse folders over garanties op de onderdelen, maar over de duurzaamheid van de woning stond niets op papier. Een energielabel maakte geen deel uit van de papierwinkel. Van boven tot onder ben ik “dubbelbeglaasd” en geïsoleerd en op zolder staat een HR+-ketel. Dus in theorie is het een energiezuinige woning, maar als consument krijg je nog geen garanties als het om energieverbruik gaat. Uiteraard is dit afhankelijk van de bewoners, maar een dergelijke garantie is niet onlogisch. En bij het bepalen van het energielabel van woningen wordt ook uitgegaan van gemiddelden voor het aantal bewoners, bewonersgedrag en buitenklimaat. Dus in theorie moet er toch genoeg input zijn om aan het rekenen te slaan.

Energielabel

Dat energielabel heeft dan inmiddels aan bekendheid en populariteit gewonnen, maar de status is toch onduidelijk. Tien jaar geleden werd door de EU de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) gepubliceerd. Hierbij speelde de energiecertificering van gebouwen al een rol. Als verkoper of verhuurder ben je tegenwoordig wel verplicht een energielabel aan te vragen, maar er zijn (nog) geen sancties aan het nalaten hiervan verbonden. Verder stemde de Tweede Kamer eind vorig jaar nog tegen een verplicht energielabel voor nieuwbouw. Nederland loopt hiermee niet in de pas en wijkt af van de Europese richtlijnen.

Wel heeft Agentschap NL dit jaar bij de oplevering van twaalf woningbouwprojecten en vijf utiliteitsbouwprojecten onderzocht of de vooraf gestelde energieprestatie ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Bij alle toetsen bleken de resultaten niet in lijn te zijn met de verwachtingen. Deze uitkomsten vormen input voor de invoering van een herziene EPBD.

Als het energielabel an sich al reden is voor verwarring dan is het niet te verwachten dat garanties die hiermee samenhangen binnen afzienbare tijd werkelijkheid zullen worden. De gewone bewoner zal zich wel willen inzetten voor een duurzamere wereld, maar laat zich toch met name door de portemonnee leiden. Al zijn de energieprijzen de laatste tijd gedaald, toch blijven ze een substantieel deel uitmaken van de totale woonlasten. En, in tegenstelling tot huur- en hypotheeklasten, is besparen hierop, ook door eventueel over te stappen naar een andere leverancier betrekkelijk eenvoudig.

Groeiende duurzaamheidsbewustzijn

De Nederlandse beknibbelingsdrang gekoppeld aan het groeiende duurzaamheidsbewustzijn van de consument is de energieleveranciers natuurlijk niet ontgaan. Door slimme meters en initiatieven als Toon van Eneco bieden zij de consument meer en beter inzicht in hun verbruik en de bijbehorende kosten.

Op grotere schaal speelt dit ook. Bedrijven zien de mogelijkheid om te besparen op energie, maar hebben vaak geen behoefte om zelf grote investeringen te doen die pas op lange termijn worden terugverdiend. Al een aantal jaren terug doken de eerste ESCo’s (energy service company) op, die handig insprongen op de wens naar duurzame oplossingen en besparing zonder zelf grote investeringen te hoeven doen. Onder dit kopje valt ook het energieprestatiecontract. Beide lijken door een combinatie van ontzorgen, verduurzamen en besparen ideale oplossingen, maar in de praktijk lijken enkel idealisten er gebruik van te maken. Gemeenten en de overheid meten zich hierin een voortrekkersrol aan.

Groeiende betrokkenheid

De groeiende betrokkenheid van particulieren en bedrijven is een mooie ontwikkeling, maar de echte omslag zal waarschijnlijk vanuit de overheid moeten komen. Binnen de EU is het een belangrijk thema en vormt één van de vijf kerndoelstellingen binnen Europa 2020. Een belangrijk onderdeel van de doelstellingen is dat nieuwe gebouwen in 2015 50% energiezuiniger zijn dan gebouwen uit 2007 en vanaf eind 2020 is de doelstelling dat alle nieuwbouw nagenoeg energieneutraal is. De overheid wil ook hier een leidende rol spelen. Nieuwe overheidsgebouwen zullen al vanaf eind 2018 vrijwel energieneutraal zijn.

Een nobel streven natuurlijk, maar als ik later een energieneutrale woning koop, kan ik er dan wel van uit gaan dat het me geen windeieren zal leggen? Wellicht kunnen ESCo’s en energieprestatiecontracten, al dan niet in een aangepaste vorm, wel een rol van betekenis spelen in de consumentensector. Hoewel er ook steeds meer huizen tot de nok toe vol liggen met zonnepanelen, blijft het een forse investering die niet voor ieder individu realiseerbaar is.

Ook al hebben niet alle betrokken partijen dezelfde belangen en beweegredenen, toch is het duidelijk dat steeds meer mensen en bedrijven de noodzaak zien om de Europese doelstellingen te verwezenlijken. Maar het moge duidelijk zijn dat het alle betrokken partijen nog de nodige energie gaat kosten om daadwerkelijk de gewenste resultaten te boeken.


Over de auteur: Ralitsa Ruseva

Ralitsa Ruseva is de international project manager van USP Marketing Consultancy met bijna tien jaar ervaring in de onderzoekswereld. In deze functie is zij verantwoordelijk voor internationale projecten voor toonaangevende klanten waaronder Wavin, Kingspan, Walraven en Scheldebouw. Daarnaast voert zij als project manager van Arch-Vision elk kwartaal in zes landen onderzoek onder Europese architecten uit naar de ontwikkelingen op de Europese bouwmarkt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan actuele thema’s als duurzaamheid, mediagedrag, Building Information Modelling en design trends. “Architecten staan vooraan in de bouwketen en vormen daarmee een goede graadmeter om toekomstige ontwikkelingen in een vroeg stadium op te merken”.

Geef een reactie