Eens houdt de werkloosheid op… en dan?

WerkloosheidOngeveer anderhalf jaar geleden kwam het slechte, maar toch ook verwachte nieuws: het contract van mijn beste vriendin in de kinderopvang liep af en werd niet verlengd. Typisch zo’n maatregel die wordt toegepast in tijden van crisis om van personeel af te komen. Kinderen kosten nu eenmaal geld. En wanneer ouders in deze economisch slechte tijden het ook even niet zo breed meer hebben, dan is het opzeggen van de kinderopvang een veelvoorkomende maatregel. Opa’s en oma’s, broers en zussen worden nu ingezet als ‘gelegenheidsnanny’. Maar hoe lang houdt dit stand? En wat als ouders straks weer wel de luxe hebben om kinderopvang te kunnen betalen? Is er dan nog wel iemand bereikbaar om onze kroost veilig bij onder te brengen?

Linksom of rechtsom: geld moet er binnenkomen!

Aangezien de kinderleidsters er nog steeds met bosjes tegelijk uitvliegen, was en is op korte termijn terugkeren in deze branche een mooie maar onrealistische gedachte. Noodgedwongen zit mijn beste vriendin nu bij de Albert Heijn achter de kassa haar salaris bij elkaar te bliepen. Hopend dat ze dit zoveel mogelijk uurtjes per week mag doen en hopend dat haar contract hier niet wordt beëindigd aan het einde van de looptijd. Er moet immers toch brood op de plank komen… Inkomsten gaan in dit geval boven werkplezier, zoals voor zoveel mensen geldt die helaas zijn moeten vertrekken bij hun vorige baan.

Ook werken veel mensen onder hun niveau. Mensen nemen sneller genoegen met een functie die een stapje lager ligt dan hun opleidingsniveau. En starters op de arbeidsmarkt hebben het evenmin makkelijk. De werkgevers hebben in principe nu alle macht en kunnen vragen wat ze willen; het liefst minimaal zeven jaar werkervaring in een vergelijkbare functie, met kennis van alle relevante softwarepakketten en vloeiend kunnen communiceren in ten minste zes vreemde talen, zowel mondeling als schriftelijk.

De bouw in spagaat: weinig werk maar ook weinig goed personeel

1428658_60617576Sinds eind 2008 de crisis is ingetreden, heeft ook de bouwsector flinke klappen te verduren gehad. Inmiddels leven we al weer zo’n vijf jaar verder en als je sommige  ‘experts’ mag geloven is er dan toch eindelijk licht aan het einde van de tunnel en klimmen we langzaamaan uit het dal. Om het maar even erg enthousiast uit te drukken: eens zullen de banen weer voor het oprapen liggen! Maar wanneer zal dit gebeuren? En is door de crisis niet te veel wegbezuinigd? Is er niet te veel kennis verloren gegaan?

Uit onderzoek van Arch-Vision blijkt dat een aanzienlijk deel van de architecten van mening is dat er nu al een tekort is aan kwalitatief goed geschoold bouwpersoneel. In Nederland vindt ‘slechts’ een kwart van de architecten dit en 20% denkt dat dit binnen een jaar tot drie jaar het geval is. Maar in Duitsland, België en Spanje geeft iets meer dan de helft aan dat er nu al tekorten zijn aan kwalitatief goed personeel. Dit is vooral opmerkelijk bij Spanje, wat toch een beetje een zorgenkindje is in Europa en waar de werkloosheid nog altijd relatief hoog ligt. Blijkbaar zijn vraag en aanbod op banengebied (of beter gezegd: qua opleiding) hier dus niet goed op elkaar afgestemd. Het is dus erg belangrijk om deze balans wel in de gaten te houden en niet alleen te focussen op de malaise nu, maar ook de lange termijn niet uit het oog te verliezen.

Maar niet alleen op kwalitatief gebied zien architecten tekorten in de bouwsector (ontstaan). Opvallend is dat – wederom – vooral Spaanse architecten aangeven dat er reeds kwantitatieve tekorten zijn van personeel in de bouw (62%). Deze mismatch in Spanje, zowel kwalitatief als kwantitatief, is onder meer gekomen doordat bouwactiviteiten in dit land jarenlang op een erg laag pitje hebben gestaan. Nu bepaalde sectoren weer beginnen aan te trekken, ondervindt men hier nu de problemen van. Na Spanje, geven Belgische en Duitse architecten aan dat er momenteel te weinig arbeiders in de bouw zijn (resp. 45% en 42%).

Uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy onder uitvoerende bouwprofessionals blijkt dat men in Nederland vooral ‘handjes’ tekort komt. Dit tekort kan opgevuld worden door de herinstroom van ervaren uitgestroomde bouwvakkers en door meer instroom van startend bouwpersoneel. De laatste taak is vooral weggelegd voor opleidingsinstituten en kenniscentra in de bouw. Fundeon, het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra, meldde in de rapportage “Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2013” dat de huidige instroom in de bouwopleidingen op dit moment onvoldoende is om te voldoen aan de toekomstige vraag naar personeel. Fundeon maakt zich dan ook sterk voor voldoende instroom in de bouwopleidingen

Is er nog crisis na de crisis?

Geld2Zitten we straks net als met kinderleidsters, ook met te weinig bouwpersoneel? Het is logisch dat in tijden van crisis mensen hun baan verliezen. Maar het is niet handig als op bepaalde sectoren erg wordt bezuinigd (bijvoorbeeld kinderopvang) of niet in wordt geïnvesteerd (bijvoorbeeld de bouw). Op de lange termijn kunnen sectoren hieraan ten onder gaan of, wanneer deze juist weer uit het dal klimmen, niet meer de service en productiviteit bieden omdat er een totale leegloop is geweest uit deze sectoren. Eens houdt de werkloosheid op, zal de economie weer gaan bloeien en hebben mensen meer geld te besteden. En dan zou het toch fijn zijn als in alle sectoren genoeg en goed personeel voorhanden is om de maatschappij verder op de rails te zetten en te houden. Indien er niet genoeg en kwalitatief goed personeel is, dan is het aan organisaties om hun bedrijfsvoering dusdanig in te richten, zodat met een efficiënte en doeltreffende werkwijze toch de kwaliteit geboden kan worden die wordt gevraagd.


Over de auteur: Ralitsa Ruseva

Ralitsa Ruseva is de international project manager van USP Marketing Consultancy met bijna tien jaar ervaring in de onderzoekswereld. In deze functie is zij verantwoordelijk voor internationale projecten voor toonaangevende klanten waaronder Wavin, Kingspan, Walraven en Scheldebouw. Daarnaast voert zij als project manager van Arch-Vision elk kwartaal in zes landen onderzoek onder Europese architecten uit naar de ontwikkelingen op de Europese bouwmarkt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan actuele thema’s als duurzaamheid, mediagedrag, Building Information Modelling en design trends. “Architecten staan vooraan in de bouwketen en vormen daarmee een goede graadmeter om toekomstige ontwikkelingen in een vroeg stadium op te merken”.

2 reacties op “Eens houdt de werkloosheid op… en dan?

  1. ontwerper2.0 schreef:

    Gelukkig wordt de trekt de economie alweer op. Vooral mensen in de technische sector hadden het moeilijk. Gelukkig zijn er nog uitzenbureaus zoals http://www.techvisie.nl die het vinden van werk in de bouw etc wel makkelijker maakt

  2. VNOM schreef:

    In de Techniek zijn er nog genoeg openstaande vacatures. Bekijk de vacatures op https://www.vnom.nl/nl/technische-vacatures .

Geef een reactie