Een duurzame koppeling tussen vraag en aanbod

Greencoalition2Duurzaamheid speelt in de bouw een steeds grotere rol, maar is nog altijd niet de standaard. Volgens de meeste marktpartijen zijn het voornamelijk opdrachtgevers die de toepassing van duurzaamheid vaak belemmeren. Ook de aannemer B&U wordt relatief vaak aangewezen. Dit blijkt uit onderzoek voor de BouwKennis Duurzaamheid & Energie Monitor 2012. Om duurzaamheid de komende jaren een grotere rol te laten spelen zal de markt zelf kansen moeten benutten. Dit kan door een betere  onderlinge afstemming en samenwerking tussen vraag en aanbod.

Noodzaak afstemming

De actoren die betrokken zijn bij het bouwproces, hebben (veelal) de focus op de investering en niet op de gebruiks- c.q. exploitatiefase, waardoor ze de verantwoordelijkheid onvoldoende nemen. Dit terwijl  een eigenaar en/of gebruiker van een duurzame investering pas overtuigd zal raken als inzichtelijk is waar winst valt te halen op sociaal, ecologisch en economisch gebied (people, planet, profit) voor zowel het gebouw als het (gebouw specifieke) gebruik.

Afstemming vanuit aanbod

Net als bij gebouwen wordt bij auto’s de (energie)prestatie bepaald door de optimale afstemming tussen de bouw (carrosserie,  luchtweerstand etc.), installaties (motor, radiator etc) en de klant (bestuurder).  Als dit niet samengaat loopt de prestatie fors achteruit. En wat doen we in de bouw? We verkopen geen totaalproduct met prestatiegarantie, maar realiseren een gebouw zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de exploitatiefase en met inzet vanuit 2 sectoren die een andere taal spreken;  de B&U aannemer is daarbij gefocust op bouwkundige zaken en de installateur kijkt door zijn installatietechnische bril.

Bij duurzaam bouwen moeten oplossingen een slimme combinatie zijn tussen bouwkundig- en  installatietechnische maatregelen en duurzame energiebronnen, moeten oplossingen kunnen worden hergebruikt, zal naar analogie van de automarkt meer prefab gemaakt moeten worden en zal op diverse fronten waarde gegeven worden aan de (totaal)oplossing.

Afstemming met vraag

Met focus op de exploitatie en de klant als centraal uitgangspunt zal ook de marketing en het proces veranderen: hulp bij het ophangen van het schilderij is belangrijker dan een technische uitleg van de boormachine. Procesvernieuwing zal zich moeten richten op slimme coalities die met innovatieve klantgerichte oplossingen en organisatievoorstellen komen. Rendementen van duurzame maatregelen voor eigenaar en gebruiker zullen daarbij in beeld gebracht en aangetoond moeten worden. Solide business cases met garantstellingen en financieringsmogelijkheden, het bevorderen van prestatiecontracten, etc  is het logische vervolg daarop. Samenwerking tussen de aanbiedende partijen en met opdrachtgever(s) is daarbij een vereiste.

Een gezamenlijke inzet op een vehikel dat vraag en aanbod dichter bij elkaar brengt kan bestaan uit de volgende elementen:

  1. Het verwerven van (lokaal) commitment van aanbieders uit de bouw- en installatiesector die openstaan voor proces- en productinnovaties voor verduurzaming.
  2. Overkoepelende marketing & communicatie strategieën om een positieve beweging tot verduurzaming onder eigenaar/gebruikers te faciliteren en stimuleren, zoals  activering van de vraagzijde door het tonen van inspirerende voorbeelden.
  3. Het aanbieden van rendabele verduurzamingpakketten met gegarandeerde (energie) besparing en/of waardecreatie (toekomstwaarde).
  4. Het  koppelen aan een financieringsconstructie die de belemmering rond financiering weg kan nemen. Een alternatieve financieringsmogelijkheid is de Energy Services Company, kortweg ESCo. Dit is een organisatie die de investering op zich neemt en terugverdient door de energiebesparing (deels) naar zich toe te halen.

 

Kortom: duurzame ontwikkeling kan sterk worden bevorderd als product- en procesverandering  wordt ingezet om het aanbod beter op de vraag te laten aansluiten door breder te kijken dan alleen techniek en realisatie.


Over de auteur: Maurice van der Meer

Maurice van der Meer is oprichter & initiatiefnemer van het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen, afgekort en bekend als ICDuBo, dat zich richt op het versnellen van de transitie naar duurzaam denken en doen in de bouw- en vastgoedbranche. In de 2.000 m2 grote inspirerende ruimte van dit kennis- en congrescentrum worden tal van duurzame oplossingen getoond. Vanuit dit centrum worden verbindingen gelegd tussen overheid, onderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Van der Meer: “Een investering in duurzaamheid betaalt zich terug met het hoogste rendement, zowel sociaal, economisch als ecologisch. Mijn missie is om iedereen daarover te informeren en te inspireren, ook de lezers van dit blog, en hulp te bieden bij de daarbij noodzakelijke veranderingen van traditioneel naar duurzaam denken en doen .”

Geef een reactie

Uw privacy en het gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, extra functies te bieden en websiteverkeer te analyseren.

Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan.

Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en gebruik van cookies kunt u vinden in onze privacyverklaring.

x

  • Functioneel
  • Marketing

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze cookies zijn verplicht om te accepteren. Gegevens die via Google Analytics worden verwerkt zijn allemaal anoniem en bevatten geen persoonsgegevens.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 2 Jaar HTTP
_gat Google Analytics Beperkt het aantal geregistreerde gegevens voor Google 1 Minuut HTTP
_gid Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 1 Dag HTTP
ysdb-cookiealert bouwkennisblog.nl Bijhouden geaccepteerde cookies 1 Jaar HTTP
ysdb-cookiealert-hash bouwkennisblog.nl Bijhouden of de cookies aangepast zijn 1 Jaar HTTP

Deze website gebruikt cookies die worden gebruikt om een optimale beleving te bieden aan bezoekers. Via deze cookies kunnen we continu onze diensten versterken en verbeteren. We houden bijvoorbeeld in de gaten wat de meest favoriete pagina’s zijn. Wij maken op basis van onze cookies GEEN gebruik van advertenties. Alle gegevens zijn anoniem en niet traceerbaar naar de bezoeker.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
Hotjar, _hjUserId _hjIncludedInSample Hotjar Om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website wordt gebruik gemaakt van Hotjar cookies. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we analyseren wat er op de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren. 1 Jaar HTTP