#DuurzameZoektocht: Samenwerking noodzaak om duurzame versnelling teweeg te brengen

sy-nergyVeel bedrijven worstelen met duurzaamheid. Om hier meer inzicht in te krijgen ga ik in gesprek met partners, relaties, bedrijven om ons heen om hun visie op het gebied van duurzaamheid te vragen. Vandaag in gesprek met Carl Migchels, directeur eigenaar bij SY-nergy management- en adviesbureau met focus op het optimaliseren en beheren van technische installaties.

“Als we spreken over duurzaamheid in de gebouwde omgeving dan wordt dit steeds vaker in verband gebracht met technische installaties. Logisch ook. Want de schil van een gebouw aanpakken is relatief makkelijk, de vervolgstap is kijken naar de technische installaties. Daar gaat het echter vaak mis. Te vaak wordt er gekeken naar prestaties van installaties, verbruik etc. Maar als een systeem niet functioneert doordat dit niet gebruiksvriendelijk is of uiteindelijk niet het gewenste comfort levert is het per definitie niet duurzaam.”

“Duurzaamheid gaat dus veel verder. Ook materiaalkeuzes zijn van enorm belang in het wel of niet hebben van een duurzaam gebouw. Niet alleen richting exploitatie maar ook in de vervaardiging en productie of montage van materialen. Dat geldt evengoed voor technische installaties. Mooi voorbeeld van een andere kijk op duurzaamheid is hoe op men op Strijp-S in Eindhoven werkt met een innovatief WKO-systeem. Hierbij wordt de naast het verkrijgen van gewenste energie tevens de grondvervuiling aangepakt.”

WKO“Er wordt vaak gedacht dat het beperken van energie de grootste impact heeft op duurzaamheid. Maar je kan het ook omdraaien. Als je functies aan een gebouw kunt toevoegen waardoor een gebouw niet 50% van de tijd leeg staat maar op deze leegstandsmomenten ingezet kan worden voor andere functies dan is misschien het toevoegen van energie aan een gebouw wel de juiste keuze. Hierin zie je de ontwikkelingen en pilots van Smart Cities groeien en testen. Bij de High Tech Campus in Eindhoven wordt al jaren succesvol gebruik gemaakt van een gedeeld WKO systeem waarbij alle gebouwen als het ware hun energie delen.”

“We merken het vooral in steden waar functies van bijvoorbeeld overheidsgebouwen geclusterd zijn. Op deze plekken is overdag bedrijvigheid maar in de avonduren zijn dit plekken waar niets gebeurd. Vaak midden in de steden waar je juist dynamiek zou kunnen toevoegen. Op deze manier naar inzet van de gebouwde omgeving durven kijken vraagt wel een andere denkwijze. Daarnaast staat ook wet en regelgeving in sommige gevallen dergelijke keuzes soms in de weg. Projecten en pilots moeten volgens mij ook niet te groot gemaakt worden om ze behapbaar te houden. Ik ben van mening dat 4 kleine stappen ons verder brengen dan één grote.”

“Ik voorzie wel dat de trend om meer te kijken naar gebruik in plaats van eigenaarschap zich hierin zal door ontwikkelen. Fabrikanten van technische installaties zullen hierin mee moeten ontwikkelen. Zijn zij nog wel producent van technische installaties of blijven zij mogelijk in de toekomst eigenaar van de installaties? Als er meer gefocust gaat worden op wat de prestaties van een ruimte moeten zijn en men daar een bepaald bedrag voor wil betalen dan zal de producent mogelijk verantwoordelijk zijn dan deze prestatie wordt geleverd, inclusief aantoonbaar de duurzaamheid en kosten voor energie.”

“Verder verwacht ik dat er nog ruimte voor versnelling zit in het beter samenwerken van partijen. Vragende partijen kunnen bijvoorbeeld energievraagstukken bundelen en gezamenlijk inkopen. Ook dit zie je meer en meer gebeuren. Zo was er afgelopen week het bericht dat ‘thuis en Woonbedrijf, 2 woningcorporaties in Eindhoven gezamenlijk de komende 10 jaar 10.000 woningen willen voorzien van zonnepanelen. Dit soort samenwerkingen geven verduurzaming een bepaalde schaalgrootte welke noodzakelijk is om versnelling teweeg te brengen. Deze trend zet zich overigens door bij alle woningcorporaties want zij kijken allen naar het beperken van fossiele brandstoffen in de nabije toekomst.”

Dit blog is de tweede in een reeks interviews met verschillende partijen in onze sector. Lees hier het eerste artikel. Door het delen van de verschillende visies over duurzaamheid hoop ik anderen te kunnen inspireren. Worstel jij met een specifiek probleem op het gebied van duurzaamheid? Ik ben benieuwd naar je reactie!

Over de auteur: Maarten van Ham

Maarten van Ham is marketing manager binnen VB Groep (7 bedrijven, actief in Ontwikkelen en Bouwen). Daarnaast worden vanuit 1412 Marketing & Media andere bedrijven geholpen met marketing & media vraagstukken. Een overzicht van activiteiten vindt je hier. “Mensen doen zaken met mensen, niet met logo’s. Daarom is het belangrijk dat bedrijven en organisaties de mensen achter de logo’s laten zien. De enige manier om dat te doen is transparantie. Schuif de gordijnen van je organisatie aan de kant en laat mensen binnenkijken. Grote kans dat daar ook een klant bij zit…” Marketing, gedreven vanuit de beschikbare kennis en ervaring binnen de organisaties, wordt ingezet om de bedrijven goed te positioneren. Ik vind het fantastisch om partijen te verbinden, bij voorkeur door het delen van kennis. Vóór anderen om te helpen, amuseren of inspireren, dóór anderen om geïnspireerd te raken. Ik ben ervan overtuigd dat mensen die hun kennis en ervaring transparant delen (leuk en goed) gevonden worden. Maarten van Ham +31 6 10587038 info@14-12.com

Geef een reactie