#DuurzameZoektocht: Duurzaamheid integraal benaderen enige goede oplossing

 

 

 

 

 

 

 

Veel bedrijven worstelen met duurzaamheid. Om hier meer inzicht in te krijgen ga ik in gesprek met partners, relaties, bedrijven om ons heen om hun visie op het gebied van duurzaamheid te vragen. Vandaag in gesprek met Berend Aanraad en Paul van Enckevort. Berend is actief als Vice President van The Natural Step International en Paul als Senior Associate bij The Natural Step Nederland.

De aanpak van The Natural Step wordt in de wetenschap het Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) genoemd, maar zelf zeggen zij gewoon “The Natural Step-aanpak”. Inmiddels zijn wereldwijd al meer dan anderhalf miljoen mensen geholpen om duurzame ontwikkeling te integreren in hun strategische planning, producten, processen, functies en verdienmodellen.

Aansluiting houden

Om deze heren te spreken te krijgen is vrij lastig. Het succes van de werkwijze van The Natural Step is dermate succesvol dat de agenda’s snel vol zitten. “We inspireren inmiddels 300 bedrijven in publiek en private sector glundert Aanraad. We hebben hiermee echt impact. Ons doel is niet om als adviseur aan een bedrijf verbonden te blijven maar we willen een beweging teweeg brengen.” “Het gaat erom dat bedrijven onze aanpak omarmen en eigenaarschap ontwikkelen”, vult Van Enckevort aan. “Met deze bedrijven hebben we nu al een grote impact doordat opdrachten voor meer dan een miljard euro volgens onze werkwijze worden uitbesteed. Dit betekent dat ook grote leveranciers en fabrikanten onze aanpak gaan hanteren, ze zijn bang dat ze de boot zullen missen.”

Politiek verantwoordelijk voor containerbegrip duurzaamheid

“De invloed van de politiek op de perceptie van mensen op het begrip duurzaamheid is groot. Uiteindelijk zijn het de keuzes welke in de politiek gemaakt zijn die eraan bijdragen dat duurzaamheid een containerbegrip is geworden. Kijk bijvoorbeeld naar de Stroomversnelling. Deze heeft zich tot doel gesteld om de CO2 uitstoot te beperken. Hierbij wordt echter alleen gekeken naar CO2 uitstoot als indicator. Dat is per definitie niet duurzaam. Hierbij wordt teveel uitgegaan van de trias energetica. Deze aanpak heeft zijn houdbaarheidsdatum inmiddels ook wel overschreden. Duurzaamheid kent veel indicatoren. Uiteindelijk kun je pas weloverwogen een beslissing nemen als je duurzaamheid integraal benadert. Het klimaatakkoord wat afgesloten is in Europa gaat hierbij wel helpen. Dit zorgt ervoor dat we niet meer terug kunnen en dat is een positieve ontwikkeling ontstaan vanuit de politiek.”

Beweging

“Wat voor ons belangrijk is, is dat we een beweging teweeg brengen. Als wij als stichting uiteindelijk overbodig worden dan hebben we het goed gedaan maar zover zijn we nog lang niet. Je ziet nu wel dat onze aanpak zich als een olievlek verspreidt en dat we echt een beweging creëren. We vinden het belangrijk dat de bedrijven die wij adviseren onze methodiek echt omarmen, zodat uiteindelijk er geen brandjes worden geblust maar dat duurzaamheid integraal wordt benaderd. Laatst hoorde ik de uitspraak die aangeeft op welke wijze er vaak nog wordt gewerkt: we bedenken lineaire oplossingen voor circulaire uitdagingen. Deze uitspraak slaat de spijker op z’n kop” aldus Aanraad.

Leiderschap

“Een nieuwe structuur en met name leiderschap is nodig om een integraal beeld op duurzaamheid te kunnen vormen. Alleen vanuit het draagvlak wordt er eigenaarschap getoond als dit ook op directieniveau wordt gedragen. Opdrachtgevers merken tegenwoordig ook voldoende of duurzaamheid als marketingtruc wordt ingezet. Daarvoor is voldoende kennis aanwezig om daardoorheen te prikken. Het issue is dat er geen oplossingen verzonnen moeten worden die nieuwe problemen creëren. We zijn dan ook voorstander van het transparant delen van de goede voorbeelden die bedrijven hebben bedacht. Bij sommige bedrijven wordt dit soms als bedreiging voor hun concurrentiepositie gezien. Wij hebben het geloof dat juist een open source gedachte bijdraagt aan een verbetering van de concurrentiepositie.”

Dit blog is de vijfde in een reeks interviews met verschillende partijen in onze sector. Lees hier het eerste, het tweede, het derde en het vierde artikel terug. Door het delen van de verschillende visies over duurzaamheid hoop ik anderen te kunnen inspireren. Worstel jij met een specifiek probleem op het gebied van duurzaamheid? Ik ben benieuwd naar je reactie!

Over de auteur: Maarten van Ham

Maarten van Ham is marketing manager binnen VB Groep (7 bedrijven, actief in Ontwikkelen en Bouwen). Daarnaast worden vanuit 1412 Marketing & Media andere bedrijven geholpen met marketing & media vraagstukken. Een overzicht van activiteiten vindt je hier. “Mensen doen zaken met mensen, niet met logo’s. Daarom is het belangrijk dat bedrijven en organisaties de mensen achter de logo’s laten zien. De enige manier om dat te doen is transparantie. Schuif de gordijnen van je organisatie aan de kant en laat mensen binnenkijken. Grote kans dat daar ook een klant bij zit…” Marketing, gedreven vanuit de beschikbare kennis en ervaring binnen de organisaties, wordt ingezet om de bedrijven goed te positioneren. Ik vind het fantastisch om partijen te verbinden, bij voorkeur door het delen van kennis. Vóór anderen om te helpen, amuseren of inspireren, dóór anderen om geïnspireerd te raken. Ik ben ervan overtuigd dat mensen die hun kennis en ervaring transparant delen (leuk en goed) gevonden worden. Maarten van Ham +31 6 10587038 info@14-12.com

Geef een reactie