Duurzaamheid: afgezaagd containerbegrip of echt iets nuttigs?

duurzaamheidHoewel het voorjaar dit jaar niet heel erg goed was, hebben we uiteindelijk toch een mooie en lange (na)zomer gehad in Nederland. Maar aan alles komt een einde. We naderen het einde van het jaar en kouder weer heeft inmiddels intrek genomen in Nederland. Afgelopen voorjaar had ik nog mooie voornemens om het huis eens goed onderhanden te nemen met betrekking tot het ‘winterklaar’ maken. Ik had een artikel gelezen over duurzaamheid met daarin ook allerlei tips en tricks om energie te besparen. Immers, duurzaamheid en energie besparen lijken hand in hand te gaan. Een eerste stap in de ‘verduurzaming’ van mijn huis leek gezet te gaan worden.

Duurzaamheid voor dummies

Ik zou beginnen met het plaatsen van simpele tochtstrips bij de voordeur (een plaatselijk koudefront bij ons in huis) en radiatorfolie achter de radiatoren (zodat de warmte niet de muren intrekt, maar de woning in wordt gereflecteerd). Helaas ben ik soms kampioen uitstellen en is zelfs van deze twee kleine acties niets terecht gekomen. Wel is er – noodgedwongen – een nieuwe cv-ketel geplaatst, die had namelijk in april het loodje gelegd. Kortom, mooie ideeën, maar uiteindelijk niets gedaan en wordt je opgezadeld met een flinke kostenpost vanwege een nieuwe cv-ketel.

Duurzaamheid voor professionals

Enigszins gefrustreerd dacht ik weer aan dat artikel over duurzaamheid en dacht bij mezelf: “Duurzaamheid, allemaal mooie praatjes maar leidt het nu echt ergens toe?”. Gelukkig wel als je bepaalde professionals in de bouw mag geloven. Uit recent onderzoek van Arch-Vision blijkt namelijk dat maarliefst 91% van de Nederlandse architecten vindt dat door het gebruik/voorschrijven van duurzame producten, toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor klanten. Niet alleen in Nederland vinden architecten dit, maar in alle acht de Europese landen waarin Arch-Vision onderzoek verricht is een ruime meerderheid dit van mening. Verder zou duurzaamheid niet alleen voor klanten voordelen opleveren, ook vinden de meeste architecten dat het voorschrijven van duurzame producten het imago van het architectenbureau zelf versterkt. Vooral in Engeland, Frankrijk, Italië en België is men deze mening toebedeeld.

Duurzaamheid is echter geen wondermiddel waarvan je op allerlei fronten kan profiteren. Althans, niet zoals de resultaten onder architecten nu laten zien. Over het algemeen zijn architecten niet van mening dat door het voorschrijven van duurzame producten, zij betere marges of meer projecten kunnen krijgen. Vooral in Engeland, Duitsland en met name Nederland is men pessimistisch voor wat betreft betere marges door duurzaamheid (respectievelijk slechts 15%, 13% en 3% denkt dit). Maar wellicht dat dit in de toekomst verandert. Duurzaamheid raakt meer en meer verweven in de bouwwereld, maar het vergt tijd om op alle gebieden van een dergelijk breed begrip de vruchten te plukken.

Duurzaamheid: ik kom er ooit nog wel

tochtstrip

Terugkomend op mijn eigen ambitieuze ideeën om mijn huis duurzamer te maken, lijk ik een beetje uit het veld geslagen. Duurzaamheid is een echt ‘containerbegrip’; een breed idee waarin, naast energie besparen, ook termen en omschrijvingen als lange levensduur, milieuvriendelijk, kostenbesparend, recycling en CO2 footprint worden gegooid. En uiteraard zijn er ook nog de nodige definities van duurzaamheid, waarvan de volgende als een van de meest officiële kan worden beschouwd (aldus de VN-commissie Brundtland uit 1987): “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Volgt u het nog?

Duurzaamheid is dus een erg breed begrip, een idee, een visie. Als de deskundigen en professionals in deze wereld er al zo’n brede invulling aan geven en ermee worstelen, kan de ‘gewone mens’ dan wel iets met dit begrip? Na het lezen van het artikel over duurzaamheid, had ik dus ambitieuze plannen om mijn huis te verduurzamen. Maar slaat dat eigenlijk wel ergens op? Ach, hoe omvangrijk of ambitieus iets ook is, het begint altijd bij het begin, met kleine stapjes. Immers, alle kleine beetjes kunnen soms tot een mooi eindresultaat leiden. Laat ik daarom maar niet teveel hooi op de vork nemen. Mooie initiatieven als zonnepanelen en overal HR++ isolerende beglazing komen er ooit nog wel, eerst maar eens beginnen met de tochtstripjes en het radiatorfolie.


Over de auteur: Ralitsa Ruseva

Ralitsa Ruseva is de international project manager van USP Marketing Consultancy met bijna tien jaar ervaring in de onderzoekswereld. In deze functie is zij verantwoordelijk voor internationale projecten voor toonaangevende klanten waaronder Wavin, Kingspan, Walraven en Scheldebouw. Daarnaast voert zij als project manager van Arch-Vision elk kwartaal in zes landen onderzoek onder Europese architecten uit naar de ontwikkelingen op de Europese bouwmarkt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan actuele thema’s als duurzaamheid, mediagedrag, Building Information Modelling en design trends. “Architecten staan vooraan in de bouwketen en vormen daarmee een goede graadmeter om toekomstige ontwikkelingen in een vroeg stadium op te merken”.

Geef een reactie