Do’s and don’ts van duurzaam ondernemen

Als er één sector is waar duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt is, dan is het wel de bouw. Duurzaam bouwen lijkt het uitgangspunt te zijn geworden. Toegegeven de praktijk is weerbarstig en aanbestedingen worden (ondanks EMVI criteria) uiteindelijk toch nog op laagste prijs gegund. Maar ik kan me niet één sector bedenken waar het zo vaak naar voren komt. De CO2 prestatieladder is daarbij een heel belangrijk instrument. Veel sterker bijvoorbeeld dan Lean & Green uit de transportsector, worden daarmee aanbestedingen gewonnen en verloren.
 
Maar je kan als bedrijf heel duurzaam bouwen, maar volstrekt niet-duurzaam ondernemen. Ik denk dat het tegenovergestelde ook kan, maar niet zo logisch is. Ik zie het eerste wel vaak gebeuren. Bedrijven die de meest mooie energie-neutrale panden neerzetten en dan in een oud dieselbarrel voor komen rijden. Met alle gevolgen voor de luchtkwaliteit van dien.

Follow the money

Hoe dat komt? Het is voor veel bedrijven veel makkelijker om met de klant mee te denken en een duurzaam product aan te bieden, dan om in de eigen bedrijfsvoering te kijken en dat aan te passen. Laten we wel zijn: omdat de klant het wil en er profijt van heeft, staat er ook een financiële vergoeding tegenover. Als er een groener wagenpark komt, vindt de klant dat misschien prachtig, maar hij wil niet extra betalen.
Toch speelt een duurzame bedrijfsvoering een steeds belangrijkere rol in bijvoorbeeld aanbestedingen. Daarom een aantal dingen die je vooral wel en vooral niet moet doen.

Probleemgever

Allereerste ‘do’: focus op de grootste ‘probleemgever’, oftewel wat is de minst duurzame activiteit die je onderneemt. En bij eigenlijk alle bouwbedrijven waar ik kom is dit het wagenpark en de mobiliteit. Als er een emissie-inventarisatie wordt gemaakt voor de CO2 prestatieladder, dan blijkt vaak minimaal 70% tot soms wel 95% van de CO2 uitstoot daar in te zitten. Zeker als het bedrijf al een tijdje bezig is met verduurzamen, want dan zijn panden geïsoleerd, zonnepanelen geplaatst en CV ketels slim ingeregeld.

Monitoren

Wil je dit overigens goed kunnen doen, dan is monitoren dus ook wel essentieel. Geen inzicht in je cijfers? Geen inzicht in hoe duurzaam je onderneemt. De volgende onderdelen zijn de basis die je op orde moet hebben:

  • Een goede emissie-inventarisatie, hoe gedetailleerder hoe beter
  • Een overzicht van alle maatregelen en initiatieven om duurzamer te ondernemen
  • Een goede doelstelling.

 

Wagenpark/mobiliteit

Altijd goed zijn dus tactieken die de CO2 uitstoot van het wagenpark en de mobiliteit verminderen. Reizen met de trein, regelmatig met de fiets, thuiswerken, teleconferentie, zuinig rijden training, het ligt allemaal voor de hand maar wordt het ook al effectief toegepast? Is er inzichtelijk welke weerslag het heeft op de effectiviteit van medewerkers? Ze zijn misschien langer onderweg in de trein, maar hoe veel tijd kunnen ze daarvan werken?  Ze hoeven misschien niet meer te reizen voor het overleg, maar blijft de betrokkenheid wel? Zaken om aandacht aan te besteden.

Elektrisch

En wat je dan vooral niet moet doen is je alleen richten op elektrisch rijden. Of in het algemeen op één enkele oplossing. Nee, je zult meerdere oplossingen moeten toepassen om naar een echt duurzame onderneming toe te groeien. Tenzij je natuurlijk bijvoorbeeld een heel homogeen wagenpark hebt. Maar als je een paar leaseauto’s, een heel stel kleine bestelwagens en een aantal grote bestelwagens met aanhangers hebt, dan is er geen one-size-fits-all oplossing.

Informeren

En maak daarbij niet de fout personeel onvolledig te informeren. Mij gebeurde het laatst dat ik een presentatie gaf en iemand van achteruit de zaal riep: “Maar waarom mogen we dan geen elektrische auto leasen?”, waarop iemand voor uit de zaal riep: “Dat mogen we wel.” Denk niet dat alles klip en klaar is voor alle medewerkers in je organisatie.

Kritisch

Of de fout personeel niet de ruimte te geven kritisch te zijn. Personeel signaleert vaak feilloos wat er mis gaat. In de organisatie moet het heel makkelijke zijn om dit te benoemen. En het moet duidelijk zijn wat er met dit probleem gedaan wordt om het op te lossen. Misschien niet iets waar je direct aan denkt bij duurzaam ondernemen. Maar daarom niet minder belangrijk.

Hoe duurzaam ondernemen jullie? Geef een reactie!


Over de auteur: Elske van de Fliert

ir. Elske van de Fliert is expert op het gebied van groener, schoner en slimmer rijden en grondlegger van het CO2 afslankprogramma voor het wagenpark en de mobiliteit. Zij ondersteunt bedrijven die iets moeten met CO2 reductie of maatschappelijk verantwoord ondernemen en de kosten/CO2 uitstoot vooral in het wagenpark hebben zitten. Elske weet dit onderwerp pragmatisch en creatief tastbaar te maken. Met haar technische achtergrond dringt zet tot de kern van de zaak door als het gaat om technologische ontwikkelingen. Met haar ervaring bij overheden en bedrijven weet ze op elk niveau de goede snaar te raken. Elske heeft een checklist ontwikkeld om het brandstofverbruik te monitoren: https://www.zero-e.nl/gratis/6-punts-checklist-voor-meten-van-brandstofbesparing/

Geef een reactie