Digitalisering; snel gaan alleen, of samen ver komen!

Hoe BIM pas echt succesvol wordt door ketensamenwerking

De installatiesector in Nederland neemt het voortouw in het verder optimaliseren van het BIM- proces door het ontwikkelen van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). Doel van deze bibliotheek is om op een uniforme en efficiënte manier productobjecten toe te passen in het BIM –model. Alleen zo kan BIM een integraal onderdeel gaan uitmaken van een efficiënt bedrijfsproces, en maken we een volgende stap in de digitalisering van onze gebouwde omgeving. Een unieke samenwerking tussen verbruikers en fabrikanten met als doel uit te groeien tot een Europese standaard in modelbeheer!

Waar ligt het probleem?

Al lange tijd bestond er een grote discrepantie tussen de wensen van installateurs en de objecten die werden aangeleverd door fabrikanten in de installatiesector:

  • Verouderde objecten die niet meer correspondeerden met het actuele assortiment
  • Soms te veel en soms te weinig detailinformatie
  • Verschillende standaarden en settings in de objecten
  • Een groot scala aan specifieke software plug-ins met ieder zijn eigen specifieke methodiek en opzet.

Voor installatiebedrijven was het vrij snel duidelijk dat op deze manier het BIM–proces niet de engineering afdeling kan ontstijgen en daadwerkelijk het leidende ontwerp kan worden, waarbij alle disciplines van inkoop tot projectrealisatie kunnen volgen. Daarnaast was er veel onduidelijkheid bij fabrikanten welke standaarden te ondersteunen, en welke lange termijn strategie te volgen. Techniek NL, de branchevereniging van installatiebedrijven, onderkende dat een standaardisatie van objecten absoluut noodzakelijk is, en samen met Ketenstandaard Bouw en Installatie en FME ontstond het idee van de Uniforme Objecten Bibliotheek.

Wat is het principe van een Uniforme Objecten Bibliotheek? (UOB)

De basisgedachte van UOB is “van generiek naar specifiek”. Hiermee bedoelen we dat adviesbureaus en installateurs het ontwerp eerst generiek kunnen modelleren, en vervolgens de bijpassende fabrikantenspecificaties kunnen oproepen die passen bij het generieke model. En dit alles op 1 uniforme wijze, en met inzicht in de productkarakteristieken via de gekoppelde ETIM-kenmerken.

De bibliotheek kan worden gekoppeld aan de verschillende softwarepakketten die op hun beurt verdere intelligentie kunnen inbouwen aan de objecten zoals configuratoren of vermogensberekeningen. De specifieke objecten worden realtime gegenereerd op basis van actuele productdata. Verouderde objecten behoren hiermee tot het verleden. 2Ba zal als uitwisselportaal de motor onderhouden waarin de objecten worden gekoppeld aan de fabrikantendata. Hiermee bent u verzekerd van een open standaard.

Fabrikanten; enorme besparingsmogelijkheden, inzicht in gebruiksdata en altijd actueel.

Ook als fabrikant zijn er veel voordelen aan het aanbieden van uw productobjecten via UOB:

  • 1 centraal aanleverpunt voor alle mogelijke software applicaties
  • Aanzienlijke besparing op het aanbieden van object-families aan uw klanten
  • 100 % adaptatie door de grotere installateurs van Nederland
  • Vandaag een nieuw product, morgen de 3D objecten live op het portaal
  • Voorkomt het risico van oude rondzwevende content op verschillende bibliotheken
  • Inzicht in het gebruik van uw objecten. Welke objecten worden het meest toegepast, wordt uw nieuwe innovatie gebruikt in het ontwerp ?

Vaak krijg ik de vraag gesteld waar als fabrikant het onderscheidend vermogen ligt in deze UOB? Zoals gezegd kunt u met deze open standaard in samenwerking met de softwarehuizen van uw klanten uw productdata nog verder optimaliseren en verrijken, waardoor u een voorkeurspositie krijgt in het BIM model zodra  leveranciersselectie plaatsvindt. Hoe completer uw data, hoe groter uw voorkeurspositie.

Een open bibliotheek, voor alle standaarden.

Op social media wordt de UOB vaak verkeerd geïnterpreteerd, als ware het een oplossing voor alleen Autocad / Revit gebaseerde objecten.  Niets is minder waar. Het uiteindelijke doel is dat iedere softwareapplicatie in de bouw moet kunnen aanhaken op UOB.  Gezien het marktaandeel van Autocad in de installatiesector is gekozen voor het geven van prioriteit aan het genereren van objecten in Revit, maar in de ontwerpspecificaties wordt rekening gehouden met meerdere standaarden waaronder IFC.

De installatiesector nodigt andere sectoren in de bouw uit om in de toekomst deel te nemen.

UOB is niet alleen voorbehouden aan de installatiesector. Het principe van generiek naar specifiek is uiteraard van toepassing op alle bouwelementen. De bovengenoemde problematiek van een oerwoud aan standaarden, variaties in kwaliteit en data speelt even zo goed voor afbouw en ruwbouw. De enige vereiste die UOB stelt is de deelname aan de ETIM classificatie standaard, die als onderliggende standaard de uniformiteit bewaakt.

De UOB zal met meer dan 350 objectfamilies naar verwachting begin 2e kwartaal van 2020 worden gelanceerd. Aansluiting met andere productgroepen laat dus nog wel even op zich wachten, maar u kunt als branche reeds de mogelijkheden met Ketenstandaard bouw en installatie bespreken

Hoe doe je als sector mee aan UOB

Als toeleverancier in de installatiesector dient u te controleren of uw producten reeds zijn opgenomen in de ETIM MC bibliotheek. ETIM classificatie standaard is uitgebreid met tekenparameters, en dient als basis voor de uniforme opbouw van de objecten. Zo niet, meld dan uw producten aan bij Ketenstandaard!

Bent u toeleverancier in een andere sector van de bouw dan dient u allereerst via uw branchevereniging het initiatief te nemen voor het opbouwen van een uniforme objecten bibliotheek. Met projectgroepen waarin meerdere fabrikanten zijn vertegenwoordigd dient u vervolgens de objecten te definiëren, en de ETIM classificatie standaard te ondersteunen zodat de specifieke kenmerken van uw producten kunnen worden vastgelegd. U moet dus over uw eigen schaduw heen kijken en samenwerken met uw collega-fabrikanten.

Zijn daarmee alle voorwaarden voor een digitale transitie ingevuld

Nee, er is nog veel werk te verzetten om te komen tot een volledig gedigitaliseerde gebouwde omgeving in 2050, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van uniformiteit in de Informatie Levering Specificaties (ILS) zodat uitwisseling tussen projectpartijen eenvoudiger wordt. Gelukkig hebben we als sector met de DigiDealGo een perfect platform gecreëerd om digitalisering verder te ondersteunen, en nieuwe initiatieven te ontplooien zoals bijvoorbeeld duurzaamheidskenmerken toevoegen aan objecten.  Kortom voldoende uitdagingen.

Doet u mee met UOB?


Over de auteur: Frans Spijkers

Frans Spijkers is als marketeer al meer dan 20 jaar actief in de bouw- en installatiebranche. Vanuit zijn rol als digital officer is hij specifiek betrokken bij verschillende digitaliseringsprojecten binnen Legrand Noord Europa, als ook daarbuiten. Hij is lid van het Bouwkennis Marketing Installatie Platform, vertegenwoordigt Legrand binnen de FEDET op het vlak van digitalisering en is bestuurslid van Ketenstandaard Bouw & Installatie.

Geef een reactie