De warmtetransitie en de deelautotransitie. Is er een verschil?

Nadiene Huiskes schreef begin deze maand over de warmtetransitie. Woningen moeten van het gas af, maar verwarming blijft nog noodzakelijk. Hier is een parallel te trekken met de mobiliteitstransitie die gaande is: steeds meer naar gebruik en steeds minder naar bezit. En ook dan is het belangrijk om mensen enthousiast te maken. Ook ‘de bewoner’ zal hiermee te maken krijgen: steeds meer nieuwe appartementencomplexen worden gebouwd met ruimte in de parkeergarage voor elektrische deelauto’s en deelfietsen, maar zonder de standaard parkeerplaats per woning. Begin dit jaar werd bekend dat er bij het nieuwbouwcomplex aan de Markendaalseweg in Breda geen parkeervergunning wordt vergeven, maar wel deelauto’s worden aangeboden. Nu is dit nog een pilot, maar slechts 23 parkeerplaatsen op 123 huurappartementen is in ieder geval heel beperkt. Ook de bewoners en ondernemers van de Utrechtse ontwikkeling Wisselspoor krijgen elektrische deelauto’s en fietsen aangeboden.

Draagvlak

Niet je eigen auto kunnen meenemen, vraagt natuurlijk wel wat van de betrokkenen als het gaat om het creëren van draagvlak. De projectontwikkelaar, verhuurder, gemeente en huurder moeten hierover met elkaar in gesprek om bijvoorbeeld te bespreken welke kosten er gemoeid zijn met deze transitie. En vooral wie die kosten gaat dragen. Mensen moeten overtuigd worden. Want waarom zou je in een deelauto stappen? Waarom zou je niet kiezen voor een appartement waar je wel je eigen fiets of auto voor de deur mag zetten? Wat heb je er als gebruiker aan? De ruimte moet er zijn om die vragen te stellen en te beantwoorden.

Parallellen

Net als bij de warmtetransitie moet de overgang naar deelauto’s frictieloos verlopen, moeten mensen zelf de regie krijgen, moet er een vorm van beloning in zitten, is het belangrijk dat het gemakkelijk is en is sociaal bewijs van belang.

Frictieloos

Een deel van de frictie zal ontstaan als het gebruik moeten maken van een deelauto meer lijkt te kosten dan het hebben van een eigen auto. Laat duidelijk zijn, de meeste mensen hebben geen goed beeld bij wat een auto hen werkelijk kost. Zelfs brandstofkosten kunnen de meeste mensen niet specifiek benoemen. Hierbij is het dus belangrijk kengetallen helder te communiceren.

Regie

Hierbij moet je mensen zelf laten rekenen. Net als de eigenaren van huizen die zelf de rekensom maken voor een warmtenet en dan concluderen dat de overstap naar stadswarmte minder kost dan een warmtepomp en boiler.

Belonen

Het rijden van een nieuwe auto, die altijd onderhouden is, waar je geen omkijken naar hebt als je hem niet gebruikt en die ook nog eens schoon en geruisloos werkt, is natuurlijk wel een verbetering voor veel mensen ten opzichte van de auto die ze nu rijden. De kunst is dit te verpakken als beloning. Net als energiebesparende maatregelen in de woning die leiden tot minder energieverbruik en een hoger comfortniveau.

Sociaal bewijs

Alhoewel deelauto’s een redelijk nieuw initiatief is (de Witkar in Amsterdam daargelaten), zijn er nu al een half miljoen autodelers in Nederland (aldus het CROW). Het is belangrijk van dit soort sociaal bewijs gebruik te maken. Je bent gekke Henkie niet, je bent al onderdeel van een grote groep mensen, ongeveer net zo veel als er in Den Haag wonen.

We gaan een heel aantal transities in de bouw krijgen die voor de gebruikers van wat we bouwen echt wel een verandering te weeg brengen. Het is belangrijk dit zo makkelijk mogelijk te maken zodat de acceptatie zo snel mogelijk zo groot mogelijk wordt.

Zijn jullie al bezig met dergelijke projecten?

Over de auteur: Elske van de Fliert

ir. Elske van de Fliert is expert op het gebied van groener, schoner en slimmer rijden en grondlegger van het CO2 afslankprogramma voor het wagenpark en de mobiliteit. Zij ondersteunt bedrijven die iets moeten met CO2 reductie of maatschappelijk verantwoord ondernemen en de kosten/CO2 uitstoot vooral in het wagenpark hebben zitten. Elske weet dit onderwerp pragmatisch en creatief tastbaar te maken. Met haar technische achtergrond dringt zet tot de kern van de zaak door als het gaat om technologische ontwikkelingen. Met haar ervaring bij overheden en bedrijven weet ze op elk niveau de goede snaar te raken. Elske heeft een checklist ontwikkeld om het brandstofverbruik te monitoren: https://www.zero-e.nl/gratis/6-punts-checklist-voor-meten-van-brandstofbesparing/

Geef een reactie