De vele voordelen van prefab bouwen

Prefab bouwen wint gestaag terrein. In vakbladen als Cobouw verschijnen hierover bijvoorbeeld steeds meer artikelen. Als je de zoekterm ‘prefab’ intikt kan je 149 artikelen lezen, waarvan er 47 in de laatste drie maanden verschenen. En (prefab) bouwbedrijf Dijkstra Draisma won onlangs de Cobouw Top 50 award voor beste bouwer. Het lijkt dat de consument ook warm begint te lopen voor prefab als het aantal keer dat er naar wordt gezocht op Google een indicatie hiervoor is tenminste. Het momentum om nu door te pakken met prefab bouwen is er dus. En daar zijn goede redenen voor.

Meer woningen door prefab bouwen

De eerste is een economische. Een jaar geleden schreven wij een publicatie over de kansen van modulair – of prefab – bouwen; specifiek voor de woningbouw. Modulair bouwen zorgt voor een hogere productiviteit in de bouw. Een groot deel van de werkzaamheden aan bijvoorbeeld woningen kan naar de fabriek worden verplaatst. Daar kan efficiënter worden gewerkt, want er zijn geen weersinvloeden en er kunnen veel meer machines worden gebruikt. Het werk ligt hierdoor minder vaak stil. Ook is er bij modulair bouwen sprake van standaardisatie, wat de efficiëntie vergroot. Hierdoor is onze verwachting dat er 40 procent meer woningen kunnen worden gebouwd als er meer modulair of prefab wordt gebouwd. In de huidige tijd waarin het woningtekort alleen maar verder oploopt is dit van groot belang.

En is duurzamer

Maar modulair bouwen heeft nog meer voordelen, die verder gaan dan het puur economische aspect. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker; ook voor de bouw. De ambitie is dat Nederland in 2050 geheel circulair is; de bouw moet hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Modulaire bouw is hiervoor een belangrijke stap. Modulair bouwen is circulair, want de modules kunnen eenvoudig weer ergens anders worden ingezet als ze in het huidige gebouw niet meer nodig zijn. Hierdoor is de restwaarde van het gebouw ook hoger, want de levensduur wordt langer. Toch nog een economisch aspect hieraan. Daarnaast kunnen de materialen veel efficiënter worden ingezet, waardoor er minder bouwafval is.

En ander aspect op het gebied van duurzaamheid is er in 2019 bijgekomen; en dat is stikstof. Sinds de uitspraak van de Raad van State (RvS) in mei 2019 is het lastiger geworden om een bouwvergunning te krijgen voor nieuwe bouwprojecten, omdat de stikstofuitstoot omlaag moet. Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om de bouw weer op te starten, maar heeft ook duidelijk te kennen gegeven dat de bouwsector zelf stappen moet nemen om te vergroenen en minder stikstof uit te stoten. Stichting C-creators heeft onlangs in opdracht van de provincie Noord-Holland onderzoek gedaan naar de kansrijkheid van verschillende oplossingen om de stikstofuitstoot in de bouw te verlagen. En dit onderzoek geeft interessante resultaten. Veel waarde wordt gehecht aan elektrisch bouwmaterieel, maar prefab bouwen is kansrijker als het gaat om het verminderen van de stikstofuitstoot tijdens de bouw. Vooral het aantal transportbewegingen van en naar de bouwplaats is bij prefab bouwen een stuk lager, waardoor de stikstofuitstoot veel minder is. Als er daarnaast ook nog met biobased materialen wordt gebouwd vermindert de stikstofuitstoot nog verder.

Prefab bouwen biedt ruimte voor andere bouwprojecten

Al met al zijn dit natuurlijk voldoende redenen voor een grote vlucht van prefab bouwen. Maar als dit nog niet genoeg is, is er nog een mooie afgeleide reden om hier meer op in te zetten. Door meer prefab te bouwen zal er minder bouwpersoneel nodig zijn op de bouwplaats. Dit personeel kan dan worden ingezet op andere plekken in de bouw waar ze hard nodig zijn, zoals het verduurzamen van bestaande huizen. Daar blijven de ‘handen’ voorlopig nog wel nodig.


Over de auteur: Madeline Buijs

Madeline Buijs is werkzaam als sectoreconoom Bouw en Vastgoed bij de afdeling Sector Advisory van ABN AMRO. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de visie van ABN AMRO ten aanzien van de economische ontwikkelingen in de bouw- en vastgoedsector. Ten behoeve van de relaties van ABN AMRO, maar ook voor de interne beleidsontwikkeling en strategie. Zij publiceert en presenteert regelmatig over deze sectoren.

Geef een reactie