De toekomst van de bouw 3

De toekomst van de bouw 3

ICT zal de bouw de komende 10 tot 20 jaar volledig transformeren. In mijn vorige blogs omschreef ik al hoe de cloud en ‘big data’ het ontwerpproces op zijn kop zullen zetten en hoe door technologieën als computer automated manufacturing (CAM) de bouwplaats steeds meer op een assemblageplaats gaat lijken. Hieronder ga ik in op de toekomst van gebouwenbeheer.

Gebouwenbeheer

Met de ontwikkeling van functioneel en duurzaam aanbesteden wordt de total cost of ownership van een gebouw steeds belangrijker. Door beheeroplossingen in het ontwerp te integreren, cloud computing toe te passen en ‘big data’ goed te beheren, kunnen gebouwen straks veel efficiënter en beter beheerd worden. In 2030 zullen gebouwen menselijke trekjes hebben en bewuster, adaptiever en bruikbaarder zijn. Gebouwenbeheer zal niet meer afhankelijk zijn van de grove toepassingen van nu zoals schakels en thermostaten, maar zal kunnen vertrouwen op complete digitale ‘zenuwsystemen’ die geïntegreerd zijn in de textuur van de constructie. Ingebouwde sensoren zullen het gebouw doen ‘voelen’ hoe het functioneert en laten reageren op bepaalde omstandigheden als bezetting, weer, energiebeschikbaarheid en zelfs onderhoudsstaat. Domotica ontwikkelen zich snel. Waar ze eerst vooral in de gezondheidszorg werden toegepast om senioren langer zelfstandig te laten wonen, winnen ze nu terrein in energiemanagement. Energieleveranciers bieden consumenten apps aan waarmee ze vanaf hun vakantiebestemming hun cv kunnen bedienen. De volgende stap is natuurlijk dat sensoren of camera’s automatisch registreren dat er niemand aanwezig is en de temperatuur dus omlaag kan.

Geautomatiseerd onderhoud zal nog wat langer op zich laten wachten, maar in de toekomst kunnen mechanische componenten, zoals een luchtbehandelingskast het gebouwenbeheersysteem ‘om hulp vragen’ als een sensor in het apparaat aangeeft dat een lager op knappen staat of het apparaat buiten de ontwerpparameters functioneert. Omdat de sensor aangesloten is op de cloud, zal deze kennis kunnen verzamelen en opslaan over zichzelf en ‘leren’ de prestaties van het gebouw te optimaliseren. Dit alles is natuurlijk al voorspeld in de oorspronkelijke, modelgebaseerde simulatie van het gebouw. Misschien kunnen dergelijke ‘bewuste’ gebouwen hun prestatiegegevens ook verzamelen in ‘supersets’ en zo een rijke database vormen die ieder nieuw gebouw kan raadplegen om zichzelf te optimaliseren. En natuurlijk zal worden geanticipeerd op allerlei systeemfouten, van de noodzaak om tapijt te vervangen tot dreigingen in constructieve soliditeit, lang voordat er zich serieuze problemen voordoen. De bouwindustrie zal deze informatie vervolgens verzamelen ter referentie voor toekomstige projecten.

Hoe doen we dit?

Wat betekenen de voorspellingen in deze drie blogs voor de manier waarop de industrie zelf opereert? Ik vermoed dat we veranderingen zullen zien langs twee complementaire, maar loodrecht op elkaar staande assen. Ontwerp, constructie/montage en beheer worden complexer en vereisen veel verder gespecialiseerde engineerings- en ontwerpvaardigheden. Architecten en engineers zullen samenwerken met dataspecialisten die de grote hoeveelheden informatie zullen verzamelen, organiseren en onderhouden. Tegelijkertijd zullen de zuilen ontwerp, constructie/montage en beheer met elkaar moeten integreren. Dat zien we nu natuurlijk al bij bedrijven die consortia vormen voor DBFMO- en design en construct-projecten. Maar de grenzen tussen bedrijven, bedrijfsmodellen en risicomanagementstrategieën zullen verder vervagen. De bedrijfsstructuren om deze doelen te bereiken zien er waarschijnlijk heel anders uit dan we gewend zijn. Uiteindelijk leidt dit tot bouwwerken die veel efficiënter tot stand komen en beter presteren.


Over de auteur: Sander Lijbers

Sander Lijbers is Industry Manager voor bouw, civiel en infra bij Autodesk in de Benelux. In zijn visie is ICT de sleutel tot duurzaam succes in deze sectoren. Door kennis vast te leggen en te delen kunnen architecten, engineers, aannemers, gebouwbeheerders en eigenaren beter communiceren en samen tot een zo optimaal mogelijk resultaat komen. Om zijn relaties goed te adviseren, houdt Sander de ontwikkelingen op het gebied van ICT in de bouw en civiele techniek scherp in de gaten. Zijn bevindingen deelt hij op dit blog.

Geef een reactie