De impact van COVID 19 op elektrische installateurs

Tijdens wat bekend zal staan als de eerste wereldwijde pandemie van de moderne tijd, werden de economieën van veel Europese landen hard getroffen en kwamen ze tot stilstand door de lockdowns. Sommige industrieën werden harder dan andere, maar over het geheel genomen kunnen we zeggen dat de bouw- en installatie-industrie zwaar getroffen is.

Door de hele bedrijfswaardeketen heen werd het effect gevoeld, architecten meldden meer uitstel en afgelasting van projecten, installateurs lieten een daling zien in hun orderportefeuille en omzetontwikkeling. De effecten waren duidelijk het sterkst in landen als Spanje, waar een volledige lockdown plaatsvond en bouwlocaties werden gesloten. Maar zelfs in landen als Nederland, waar de bouw doorging, waren de gevolgen van de pandemie ernstig.

Dit gezegd hebbende, waren de effecten en de ernst van de crisis verschillend in de hele bedrijfswaardeketen. Over het geheel genomen werden de algemene bouwers het minst getroffen. Maar hoe zit het met een doelgroep als de elektrotechnische installateurs? Hoe diep zijn ze geraakt en wat zijn hun vooruitzichten voor dit jaar?

Duitse en Nederlandse installateurs het minst getroffen

In de European Electrical Installation Monitor, een driemaandelijks multi-clientonderzoek op basis van 3200 telefonische interviews met elektrotechnische installateurs, behandelen we altijd een belangrijke trend (d.w.z. duurzaamheid, digitalisering, aankoopgedrag, oriëntatiegedrag, enz. Bovenstaande afbeelding geeft het saldo van de elektrotechnische installateurs weer met betrekking tot hun omzet (stijging/daling) voor Q2 en hun verwachtingen voor Q3. Het wordt duidelijk dat de Duitse en Nederlandse elektrotechnische installateurs het minst getroffen worden door de crisis. Zoals eerder vermeld, is een van de redenen dat de industrie in deze landen niet in een volledige lockdown is geraakt. Bovendien was de installatiemarkt in deze landen al voor de crisis met zeer hoge orderportefeuilles aan de gang. De installateurs in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen en Spanje werden veel harder getroffen, waarbij gemiddeld de helft van alle installateurs een sterke daling van hun omzet in het tweede kwartaal van 2020 meldde ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

De vooruitzichten voor het derde kwartaal van 2020 en de rest van het jaar

Als we kijken naar de vooruitzichten voor Q3 2020 (deze meting is eind Q2 gedaan) ontstaat een positiever beeld. In alle landen verwachten elektrische installateurs een veel beter Q3 in vergelijking met Q2. Vooral in Duitsland, Frankrijk en Nederland verwachten de installateurs dat Q3 2020 minstens op hetzelfde niveau zal liggen als Q3 2019. In Spanje en Polen zijn de installateurs het minst positief over Q3 2020, maar ook hier wordt een iets positiever beeld geschetst dan in Q2.
Deze positievere vooruitzichten komen ook tot uiting in het feit dat in bijna alle landen de orderportefeuilles weer aan het groeien zijn, na een sterke daling in de beginfase van de pandemie. Met deze toename van de orderportefeuille lijken de vooruitzichten voor de rest van 2020 nog positiever, maar tijdens de meting was de tweede golf van het virus nog niet zichtbaar.

De drijfveren en barrières voor verdere groei

We hebben gezien dat de elektrische installateurs steeds positiever worden, maar hoe zal dit zich op de middellange tot lange termijn ontwikkelen. Wat zijn de drijfveren voor deze groei en potentiële barrières?  Ten eerste, met de vraagzijde van de vergelijking ziet het er positief uit. Zelfs moeilijke orderportefeuilles bij alle belanghebbenden in de bouwsector zijn tijdens het begin van de pandemie gedaald, ze herstellen zich en blijven op een zeer hoog niveau. Dit wordt op zijn beurt weer gedreven door een groot tekort aan arbeidskrachten in veel landen en een grote vraag (of tekort aan) woningnieuwbouw.

Een andere sterke drijfveer is de drang naar meer duurzaamheid en dus meer renovatiewerken of nieuwbouw met complexere en grotere installatiedelen.
Tot slot kunnen de investeringen en de steun van de overheid een verdere groei stimuleren, maar de meeste effecten zullen later zichtbaar worden, omdat veel overheidsprojecten nog moeten worden ontworpen, aanbesteed, enzovoort.

Er zijn natuurlijk ook enkele sterke barrières. In de eerste plaats de ontwikkeling van de huidige tweede besmettingsgolf. Dit kan een dubbel negatief effect hebben. Ten eerste kunnen we te maken krijgen met meer onzekerheden en nieuwe lockdowns. Dit zal opnieuw leiden tot uitgestelde, vertraagde en geannuleerde projecten. Daarnaast zou dit ook kunnen leiden tot een nieuwe terugval in de woningrenovatie, -onderhoud en -reparatie. Toen de eerste golf ons raakte, waren veel consumenten niet bereid of bang om een professional in hun huis te laten werken. Het aandeel van de doe-het-zelfwerkzaamheden nam toe, maar het aandeel van DIFM daalde sterk. In de zomer nam het aandeel van DIFM en de bereidheid om professionals in hun huizen te laten werken weer toe. Aan het begin van de crisis vond ongeveer 70% van de Europese consumenten het ongemakkelijk om een professional aan huis te laten werken. Dit aandeel daalde tot ongeveer 40% in juli, maar is sindsdien weer gestegen en bedroeg eind augustus 48%.

Dus wat zal er gebeuren? Het is moeilijk te zeggen. Als de tweede golf niet tot nieuwe lockdowns leidt en de impact minimaal blijft, zal de elektrische markt blijven groeien en verbeteren omdat de motor voor de groei sterk is. Aan de andere kant, als de impact ernstiger is, kunnen we geconfronteerd worden met een terugkeer naar het zeer negatieve sentiment en een verdere verslechtering van de markt. De tijd zal moeten uitwijzen welk scenario zich zal voordoen.

Over het onderzoek en USP Marketing Consultancy

De European Electrical Installation Monitor is een driemaandelijkse telefonische multi-client enquête onder 3.200 elektrische installateurs per jaar. De volledige rapporten geven een diepgaand beeld van belangrijke onderwerpen als duurzaamheid, koopgedrag, oriëntatiegedrag, digitalisering en nog veel meer.  Dit onderzoek maakt deel uit van de multi-client onderzoeksportefeuille van USP Marketing Consultancy. Andere multi-client rapporten hebben betrekking op doelgroepen zoals HVAC-installateurs, aannemers en architecten. Naast het bieden van belangrijke inzichten via ons multi-client portfolio, maakt USP Marketing Consultancy gebruik van haar hoge niveau van marktkennis van de bouw-, installatie- en woningverbeteringsmarkt (opgebouwd in de afgelopen 25 jaar) om gericht ad-hoc marktonderzoek uit te voeren. Onze marktkennis is onze belangrijkste troef, waardoor we betere inzichten en duidelijk advies kunnen geven. Als het gaat om specifiek marktonderzoek, omvat USP Marketing Consultancy alle soorten onderzoek, zoals branding, klanttevredenheid, markttoetreding, productconcepttesten en nog veel meer.


Geef een reactie