De impact van BIM op uw bouwproject

Het grootste probleem van de bouwsector is nog steeds het onvermogen om projecten op tijd en binnen budget te voltooien met de juiste kwaliteit. Daarnaast weet de bouwsector onvoldoende extra klantwaarde te creëren vanuit het bouwproces, die echter wel binnen handbereik ligt. Daar zijn veel factoren voor verantwoordelijk.

Onvoldoende inzicht in alle facetten van het project (in het bijzonder voor de opdrachtgever en gebruiker), de impact van een discipline op de ander, planwijzigingen, controle en accordering van documenten, inefficiënte projectplanning, gebrek aan ervaring, inadequaat informatiebeheer, onvoldoende proactief toezicht, onbetrouwbare onderaannemers, onvoldoende betrokkenheid, prijsdruk, vertraagde levering van materialen, enzovoorts.

634px-Planetoid_crashing_into_primordial_Earth

Deze kunnen echter grotendeels beantwoordt en vaak vermeden worden door meer effectieve en efficiënte communicatie en een helder inzicht in vraagstelling, planvorming, bouwvolgorde en voortgang. Building Information Modeling (BIM) kan daar in voorzien en stakeholders 24/7 van real-time informatie en relevante data voorzien. Zo wordt BIM de kern van een succesvol bouw-  en langjarig gebruikersproces. Dit is in het belang van alle bouwpartners, maar voor de opdrachtgever en gebruiker in het bijzonder. Als we op enkele aspecten wat dieper ingaan:

Scenario’s en ontwerpwijzigingen faciliteren

Middels BIM kunnen snel wijzigingen in het ontwerp gemaakt en doorgerekend worden en de impact op het project beter bezien worden. Daarnaast kunnen simulaties de nieuwe voorstellen toetsen op uitgangspunten en wettelijke kaders. Zo kunnen snel alternatieven worden bekeken en het juiste besluit vroegtijdig worden genomen. Daarnaast krijgt de opdrachtgever al zeer vroegtijdig een beeld van wat gaat komen en kan daardoor veel beter interveniëren indien nodig. Zo sluit de bouwopgave goed aan bij de vraagstelling en de verwachtingen.

Kostenraming:

Met behulp van BIM-technologie, kan een gebouwontwerp snel gecontroleerd worden, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht en zo in een vroeg stadium al realistische kostenramingen genereren. Tijd, planning, middelen en kosten zijn het belangrijkst in een project. Een nauwkeurige kostenraming heeft een vitale rol in dit proces, omdat het bepalend is voor de omvang van het project en invulling geeft om een realistisch bod op de uitvraag te kunnen doen. We weten dat de bouw afhankelijk is van het correct documenteren van alle projectinformatie, tijdens alle fasen van het project. BIM kostenraming (5D) is relevant omdat het een schatting van de projectkosten met een hogere nauwkeurigheid kan geven. Financiële risico’s worden daarmee verkleind voor alle partijen, de opdrachtgever in het bijzonder.

Kostenbeheersing en -besparing :

Herbewerking is de belangrijkste factor die tot verspilling van tijd, geld en energie leidt. BIM helpt bij het automatisch bijwerken en synchroniseren van elk ontwerp en aanpassing.. Ongeacht welke gegevens uit het model geëxtraheerd worden, deze zijn consistent. Het zal tekenfouten drastisch verminderen en draagt aldus bij aan het minimaliseren van fouten en herstelwerk. Door het verminderen van menselijke fouten en het vermijden van herziening helpt BIM aanzienlijk om tijd, geld en energie (lifecycle costs) te besparen in alle levensfasen van het bouwwerk.

Verbeterde productiviteit:

Toepassing van BIM kan de efficiëntie en productiviteit tijdens het bouwproces sterk verhogen. Doordat kwesties en onduidelijkheden in vroeg stadium behartigd en opgelost kunnen worden, zal het verzoek voor ontwerpaanpassing, teamconflicten en herstelwerk worden verminderd. Ontwerpers, en opdrachtgevers, kunnen betere beslissingen nemen op basis van de ruimtelijke ervaring van de BIM modellen. Dit heeft een grote impact op de realisatiekosten. Daarnaast ontstaat het onbewuste ‘mechaniek’ dat; indien vele stakeholders deel uitmaken van het creëren en realiseren, het daarom ook een deel van hen wordt en het commitment vergroot. Dit verstevigd de band met het project en de intrinsieke motivatie om het tot een succes te maken.

Automatische update van data:

De componenten in een BIM-model ‘weten’ hoe te handelen en interactie aan te gaan met andere componenten binnen het model. Bijvoorbeeld, een kamer, is meer dan een abstract concept. Het is een unieke besloten ruimte met andere bouwelementen zoals vloeren, muren en plafonds. Een 3D BIM model is een complexe database met geometrische informatie en niet-grafische gegevens en ‘kamer’ is een database-element. Dus, als de ontwerper een willekeurig modelelement wijzigt, dan wordt de wijziging in alle views automatisch gecoördineerd door BIM software. Dit maakt dat alle tekeningen, geëxtraheerd uit het model, hetzelfde ‘verhaal’ vertellen. En dat is een hele vooruitgang, weet ik na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in de bouwbranche.

BIM levert o.a. digitale visualisatie:

Het belangrijkste voordeel van BIM is wel dat het opdrachtgevers, en andere (bouw) professionals, helpt met het visualiseren, optimaliseren, simuleren en analyseren van de fysieke en functionele kenmerken van een project, voordat het gebouwd is. Zo krijgt men een duidelijk beeld hoe het bouwwerk zal presteren, voordat de bouw daadwerkelijk begint. Het vermindert wijziging in het ontwerp, en dit resulteer in kostenbesparing, kortere doorlooptijd en betere kwaliteit. Daarnaast zal het uiteindelijke ontwerp optimaal voldoen aan de prestatie-eisen en de, al dan niet uitgesproken, verwachtingen van de klant.

Terwijl CAD software slechts ‘tools’ gebruikt om digitale 2D- of 3D-tekeningen te maken, biedt BIM modelleren een nieuwe, meer (klant)waarde toevoegende, manier van werken door het ontwerpen van intelligente virtuele objecten. Als een ontwerp meerdere malen veranderd blijven alle gegevens in het model consistent. Als alle belanghebbenden een duidelijke beeld hebben van het project, kunnen ze sneller worden geïnformeerd en zullen zij sneller tot een antwoord komen.

BIM4FM

Nu is BIM algemeen bekend in de bouwbranche. Wat BIM echter voor vastgoedbeheer, woning-corporaties, beheer en onderhoud en facilitair management kan betekenen is nog redelijk onbekend. Terwijl zij juist de ‘driver’ kunnen zijn om beide branches met elkaar te verbinden en echte klantwaarde te realiseren. Daar is iedereen mee geholpen.

‘Van Ontwerp naar Beheer’ is dan ook het thema van het congres BIMopen 2015 dat op 8 oktober de deuren opent in Bunnik. Hier wordt de verbinding gezocht en gevonden tussen bouw en vastgoed en wordt kennis, ervaringen en leermomenten met u gedeeld.

Meer informatie www.bimopen.nl


Over de auteur: Fred Janssen

Fred; organisatie adviseur en verbetermanager (lean) bij 2C management. Gericht op strategievorming, prestatieverbetering, samenwerking en persoonlijk leiderschap binnen organisaties. Tevens initiatiefnemer van het congres 'BIMopen', over visie, innovatie, samenwerking, kennisdeling, strategie en technologische ontwikkeling in de bouw- en vastgoedsector. Fred adviseert bedrijven en ondersteunt management, projectleiding en teamleden, om te komen tot beter rendement en prestaties. Vanuit zijn achtergrond (Bouwkunde, Projectmanagement, Bedrijfskunde, lean en BIM) en 20 jaar ervaring in het co-creëren, managen en realiseren van complexe multidisciplinaire projecten, werkt hij aan een veranderende visie op integrale samenwerking, ketenintegratie, organisatieontwikkeling en strategie, die een nieuwe richting en houding voorschrijft in de branche. Verder is Fred coördinator van 'Duiven in Dialoog'; vanuit het landelijk initiatief 'Nederland in Dialoog'. Mensen écht met elkaar in contact laten komen. Luisteren om te begrijpen, niet om te antwoorden. Voor Fred zijn eigen bureau 2C management startte heeft hij carrière gemaakt als bouwprojectmanager van complexe multidisciplinaire bouwprojecten voor opdrachtgevers, architecten, en gemeentelijke diensten in heel Nederland. Als Bouwkennis-blogger wil hij graag zijn kennis delen, ontwikkelingen en visies binnen en buiten de branche kritisch voor het voetlicht brengen. Fred zal aandacht besteden aan mensen en hun persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van; strategie, innovatie, samenwerking, intrinsieke motivatie, communicatie, en verbetermanagement binnen organisaties en de keten. "Dit zijn de aspecten die mij boeien. Ik merk dat ik steeds frequenter gevraagd word om mijn kennis en inzicht te delen hoe deze ontwikkelingen de organisaties praktisch verder vooruit kunnen helpen. Ik nodig jullie uit om, in reactie, ook jouw visie of kritische kanttekeningen te delen en mijn bijdragen te blijven volgen".

3 reacties op “De impact van BIM op uw bouwproject

 1. Anoniem om

 2. Fred Janssen schreef:

  Dag kris,
  In antwoord op je aanvullende blog is het idd zo dat de ‘problemen’van de branche onderliggende oorzaken hebben. O.a. zoals jij die benoemd.
  Goed dat je er zo aandacht voor vraagt en ik zie je graag op 8 oktober op het congres BIMopen 2015.

 3. Jos Voskuil schreef:

  Fred, Kris hallo,

  Hoewel mijn “specialiteit” niet enkel de constructie industrie is maar ook de discrete maakindustrie en vooral in het buitenland, zie ik twee belangrijke punten:

  1. de los-vast-relatie die belanghebbenden in de branche hebben belemmert het keten/proces denken – iets wat jullie beiden aangeven.

  2. het gebrek aan noodzaak om te veranderen. Niet veel mensen in de keten zijn geïnteresseerd in het totaal.

  Silo optimalisatie is het gevolg. Alleen wanneer er van bovenaf een dwang komt om geïntegreerd te gaan werken zullen mensen actie ondernemen.

  Zie de acceptatie van BIM in de UK/Singapore/China, Hier is de overheid de belangrijkste stuwende kracht omdat zij de lange termijnvoordelen zien – de verbinding tussen ontwerp, constructie en onderhoud (en vooral het laatste)

  Ik ben er 8 oktober en deel dan graag mijn ervaring vanuit het buitenland en van andere industrieën.

Geef een reactie