De hakken in het zand maken je merk niet héél wendbaar

Converse shoes in sandAgile is één van de marketing buzz words van nu. Waar je ook komt en wat je ook leest: het is wendbaarheid wat de klok slaat. Overal zetten organisaties vol in op nieuwe businessmodellen, processen en technologie om sneller dan ooit in te kunnen spelen op veranderingen. Maar hoe zit het met de wendbaarheid van de mens? Medewerkers kunnen bij verandering de hakken flink in het zand zetten. En dat is funest voor succes én merkontwikkeling.

Iedereen is ‘on the move’

Bij welk bedrijf of organisatie je als communicatiebureau ook binnenstapt: iedereen is ‘on the move’ en bezig met het innoveren en transformeren naar een succesvolle(re) toekomst. Een beweging die ook uit onderzoek blijkt. Frappant is echter dat ondanks al deze innovatiedrang de arbeidsproductiviteit in Nederland nauwelijks stijgt. Wat blijkt? Het succes van innovatie wordt voor 75% bepaald door mens en organisatie en maar voor 25% door R&D. Op menselijk vlak lijkt dus nog heel veel te winnen.

Doen en laten bepaalt imago

Nu is de menselijke factor niet alleen bepalend voor het succes van innovatie, maar ook voor de ontwikkeling van merken. Zeker in B2B. Het succes van B2B-merken hangt steeds meer af van het doen én laten van de gehele organisatie. En dus van de mate van sociale innovatie en vitaliteit van de organisatie. Zit dat niet goed, dan werkt dat door in alles. Het merk overstijgt meer en meer de invloed van de communicatie-afdeling en is van ‘iedereen’. Zelfs van buitenstaanders die via social media zeggen wat ze willen zeggen over het merk. Positief of negatief.

Hakken in het zand of wendbaar?

Medewerkers kunnen je dus maken of breken. Hoe vitaler je medewerkers, des te wendbaarder, weerbaarder en winstgevender je organisatie. Maar hoe weet je in welke mate je organisatie de goede energie heeft of vol met de hakken in het zand staat? Niet onbelangrijk om te weten als je aan de vooravond staat van allerlei veranderingen en een nieuwe merkbelofte gaat rondbazuinen. Carrièrepoort, een landelijk netwerk van bedrijfscoaches, ontwikkelde om die reden de VitaliteitsAPK: een online methode om meer gekwantificeerd te kijken naar de staat van de werkvloer. Gebaseerd op de methode van Heike Bruch. Is de basis goed, dan is de kans op (merk)succes aanzienlijk groter. Uit onderzoek blijkt namelijk dat organisaties die vitaliteit centraal zetten in hun bedrijfsvoering 17% minder verzuim en verloop hebben. Ook op de ladder van ‘financieel gezond’ scoren ze aanmerkelijk beter.

Wordt de HR-manager de merkbouwer van de toekomst?

Het succes van een organisatie valt of staat dus met de skills, het gedrag en de houding van medewerkers. Is de HR-manager derhalve de agile manager en merkenbouwer van de toekomst in B2B? Dat gaat wat ver, maar HR staat hoe dan ook voor een forse uitdaging. De arbeidsmarkt zal zich de komende jaren flink gaan roeren. Zeker nu de economie aantrekt. Het vasthouden van bovengemiddeld talent is al een uitdaging, laat staan het aantrekken én het optimaal vormen van talent. Hoe dan ook geldt: De HR-manager en Communicatiemanager zullen meer met elkaar moeten optrekken dan ooit tevoren.

Heb je de goede energie?

Bij veel organisaties wordt dus ‘gesleuteld’ aan wendbaarheid, maar nog weinig aan de wendbaarheid en drive van mensen. Terwijl dat toch cruciaal blijkt te zijn voor succes. Ben je als HR- of communicatieprofessional benieuwd of jouw organisatie met de hakken in het zand staat of juist de goede energie heeft? Op 14 april organiseren wij samen met Carrièrepoort een brainstorm over dit onderwerp. Kijk op http://admix.nl/blog/workshop-merk-mens-op-14-april/. Je bent van harte welkom!


Over de auteur: Michel de Bruin

Managing Partner bij het Rotterdamse B2B reclamebureau Admix. Zoekt vanuit een ondernemende geest continu naar mogelijkheden om merken (nieuw) leven in te blazen. Helpt bedrijven in voornamelijk Bouw en Dienstverlening met het uitstippelen van onderscheidende en winnende strategieën. Heeft de ambitie om communicatie in de bouw een stevige impuls te geven richting de toekomst. Een interessante uitdaging. Te meer omdat te veel bedrijven blijven hangen in verouderde communicatiemodellen en gedragspatronen. Zijn vraag aan directies: 'Wil je meedoen of winnen'? Michel is regelmatig spreker bij bedrijven en B2B marketingsessies.

Geef een reactie