De fabrikant als informatiebron, juist ook voor BIM!

Laatst las ik hier op het BouwKennisBlog een artikel over de rol van de fabrikant met betrekking tot Building Information Modeling (BIM). Hierin kwam naar voren dat de vraag naar goede BIM-content, zoals 3D-bouwmodellen, stijgt en dat er verwacht wordt dat naarmate de BIM-adoptie blijft toenemen, modellen in steeds meer bouwfases toegepast zullen worden. De rol van de fabrikant zal dan ook steeds belangrijker worden voor het verstrekken van modellen met informatie die gebruikt kunnen worden voor het uitzetten van de constructie, plaatsen van orders of het plannen van onderhoud. En dat zien we inderdaad al steeds meer gebeuren bij de groep meest ervaren BIM-gebruikers, namelijk de Nederlandse architect. In de laatste uitgave van de European Architectural Barometer (link) geven architecten dan ook volmondig aan dat zij fabrikanten zien als één van de belangrijkste partijen in de ontwikkeling van BIM in de keten.

 

De fabrikant als meest belangrijke bron van informatie

Architecten bezoeken de website van fabrikanten vaak voor informatie, met name voor technische informatie. Ook gebruiken zij vaak brochures en bezoeken zij events die fabrikanten organiseren. Door de groei van BIM in Europa in de aflopen jaren en de verwachte groei van BIM-gebruik in de komende jaren, kunnen fabrikanten een nog belangrijkere rol gaan spelen voor architecten. Zo werd al eerder aangegeven dat een bibliotheek bestaande uit gedetailleerde en up-to-date-data, waar alle partijen gratis toegang tot hebben, gezien wordt als essentiële bron van informatie voor een BIM-project. Een aantal fabrikanten zijn hier al actief mee bezig en kunnen hiermee ook de sector verder ondersteunen.

BIM-gebruik groeit onverminderd door

Het BIM-gebruik door architecten in Europa blijft stijgen. Waar in 2009 slechts 10% van de Europese architecten BIM gebruikten, is dat nu bijna verviervoudigd. Met Nederland als absolute koploper. De verwachting is dan ook dat het BIM-gebruik de komende jaren sterk zal blijven stijgen. En waar architecten tot de voorlopers behoren wat betreft BIM-gebruik, zien we dat de keten hier sterk in mee gaat. Ook overige partijen en met name aannemers hebben inmiddels de eerste BIM-stappen gezet.

Door het bieden van de juiste BIM-informatie kunnen fabrikanten dus een sleutelrol gaan vervullen in de groei van BIM-gebruik. Niet alleen onder architecten maar ook onder andere partijen. Hoe BIM zich de komende jaren verder zal gaan ontwikkelen is iets waar ik heel benieuwd naar ben. Ik ben ervan overtuigd dat dit de komende jaren een enorme vlucht gaan nemen. Wellicht dat de snelste groei onder architecten inmiddels voorbij is, al blijven ook in deze groep veel bedrijven aangeven zich hierop te willen doorontwikkelen. De grootste groei zal plaats gaan vinden in de samenwerking tussen diverse partijen in het proces, wat mede door BIM een stuk gestructureerder moet kunnen. Wij zullen in ieder geval het gebruik van BIM onder architecten, aannemers en installateurs op de voet blijven volgen.


Over de auteur: Jeroen de Gruijl

Jeroen heeft de master media & journalistiek in 2013 met succes afgerond en is sinds 2014 als research analyst werkzaam bij USP Marketing Consultancy voor de afdeling Construction. Vanaf 2016 vervult hij de rol van Project Manager en is hij verantwoordelijk voor het verzamelen van accurate marktinformatie en het adviseren op basis van deze informatie.

Geef een reactie