De bouw moet digitaliseren

“Pappa, waarom weten jullie dit niet?” Mijn zoon behoort tot generatie Z, de digitale en hyper geconnecteerde generatie. Virtuele en fysieke werelden gaan bij hem naadloos in elkaar over. Hij begrijpt dan ook niet dat we in de bouw niet in staat zijn om deze 2 werelden aan elkaar te verbinden. Ik vrees voor bovenstaande vraag als we weer eens te maken krijgen met een verzakkende parkeergarage en de media de vraag stelt welke andere parkeergarages in Nederland een risico vormen. De overheid en bouw beseffen wel degelijk dat we digitalisering moeten omarmen en daarom komt er eind dit jaar een DIGIDEAL.

Niet alleen om de veiligheid van de gebouwde omgeving te verbeteren, maar ook om duurzamer, efficiënter en sneller te bouwen en energiezuiniger te gaan wonen is digitalisering nodig om de doelen in bouwagenda te kunnen behalen. Te weten:

• Een energie-neutrale gebouwde omgeving in 2050, en energie-neutrale nieuwbouw vanaf 2020
• Volledige circulaire sector in 2050 , en al 50 % minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030.
• Minimaal 10 % productiviteitsstijging in de sector in 2025

De overheid, bouw- en installatiebranche en toeleverende industrie begrijpen dat digitalisering een must is om deze doelstellingen te versnellen en werken gezamenlijk aan een digitale agenda die eind dit jaar moet worden omgezet in concreet programma voor de sector; de DIGIDEAL.

Wat betekent deze DIGIDEAL?

Het is een overeenkomst tussen de overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie ondersteunt door de BIR (Bouw Informatie Raad) het BIM loket en de DSBI (Digitaal Stelsel Bouw en Installatie ) waarin concrete stappen zijn geformuleerd hoe te komen tot digitale versnelling. Dit stappenplan moet zorgen voor een strakke regie voor de hele sector welke digitale initiatieven moeten worden (door)ontwikkeld om de doelstellingen uit de bouwagenda te ondersteunen. Hierbij gaat het niet alleen om het verder verankeren van BIM, ontwikkelen van digitale standaarden en afspraken, maar ook om onderwijs en de noodzakelijke cultuuromslag die nodig is om deze veranderingen tot stand te brengen.

Diverse expertteams (waaronder toelevering, kennisontwikkeling, culturele wendbaarheid, lifecycle management) werken nu aan de formulering van de DIGIDEAL die begin november zal worden aangeboden aan het ministerie van binnenlandse zaken. De DIGIDEAL moet uiteindelijk uitmonden in een concreet programma-plan wat moet leiden tot:

• Commitment van alle betrokken partijen
• Financiële ondersteuning van de overheid om initiatieven te kunnen versnellen
• Duidelijke visie voor de toekomst m.b.t. de digitale transitie in onze sector

Bestaande digitale initiatieven laten verder uitbouwen én laten aansluiten

Hierbij is het belangrijk dat we de digitale initiatieven die al bestaan in de bouw en installatiebranche zoals ETIM classificatie standaarden, BIM standaarden als de BIM basis ILS, product-uitwisselformaten van Ketenstandaard Bouw & Installatie, Conceptbibliotheek gebouwde omgeving (CB-NL) e.d. verder uitbouwen, maar ook laten aansluiten bij de internationale ontwikkelingen als de Building Smart Data Dictionary en ISO BIM ontwerpnormen 23386 en 23387.

We willen dus mede door de DIGIDEAL niet alleen de gebouwde omgeving veiliger maken maar er ook voor zorgen dat:

• Woning eigenaren meer waar voor hun geld krijgen als ze een huis kopen
• We tegen lagere kosten bouwen en met minder faalkosten
• We sneller voldoen aan de vraag naar meer woningen
• We producten beter op elkaar afstemmen om tot een energie-neutrale woning te komen.

Als sector zijn we alleen niet gewend om gemeenschappelijke belangen te laten prevaleren boven eigen belang, en het gaat inmiddels weer (te) goed in de bouw. Maar de klimaatdoelstellingen in de bouwagenda dwingen ons om anders te gaan denken. Zo hebben we materiaalpaspoorten nodig om producten in de toekomst volledig circulair te maken, moeten we de gebouwde omgeving volledig digitaal in kaart hebben gebracht willen we met minder milieu-impact bouwen en renoveren. Willen we tenslotte onze internationale concurrentiepositie behouden in onze sector en ook in het buitenland mooie projecten realiseren, dan zullen we mee moeten in de data gedreven digitale transformatie die nu al plaatsvindt in de wereld.

De digitale toekomst biedt ons namelijk prachtige mogelijkheden:
• We kunnen van ieder fysiek gebouw een digitaal broertje (digital twin) ontwikkelen
• Sensoren en kunstmatige intelligentie zorgen voor optimale omgevingen die beter is afgestemd op de gebruikers
• We slagen er in om meer transparantie in de sector te realiseren, en als resultaat is er veel meer ruimte voor gemeenschappelijke ontwikkeling en innovatie ……..
…. En met 1 druk op de knop hebben we in de toekomst inzicht in de gebouwde omgeving en toegepast materialen zodat mijn zoon nooit de vraag hoeft te stellen “waarom wisten jullie dit niet, pappa?”

Meer weten?

Om te begrijpen wat digitalisering inhoudt bekijk deze video van het Digitaal Stelsel Bouw en Installatie, mede initiatiefnemer van de DIGIDEAL.

Voor meer informatie over de voortgang van de DIGIDEAL kijk op www.bimloket.nl.


Over de auteur: Frans Spijkers

Frans Spijkers is als marketeer al meer dan 20 jaar actief in de bouw- en installatiebranche. Vanuit zijn rol als digital officer is hij specifiek betrokken bij verschillende digitaliseringsprojecten binnen Legrand Noord Europa, als ook daarbuiten. Hij is lid van het Bouwkennis Marketing Installatie Platform, vertegenwoordigt Legrand binnen de FEDET op het vlak van digitalisering en is bestuurslid van Ketenstandaard Bouw & Installatie.

Geef een reactie