Daten in de bouw, trend of structurele verandering?

De traditionele modellen van aanbesteden op laagste prijs in de bouw beginnen plaats te maken voor innovatievere manieren van aanbesteden. De prijs-kwaliteit verhouding en de uiteindelijke prestaties komen centraal  te staan. Het in de praktijk brengen van deze manier van uitvragen is nieuw, er is nog weinig ervaring en het is ook veel subjectiever. En dat maakt het nu juist interessant om ermee aan de slag te gaan! 

Van wantrouwen naar vertrouwen

De opdrachtgever gaat niet meer precies voorschrijven wat hij wil hebben. Hij schetst slechts kaders en laat de markt met vernieuwende oplossingen komen. Het principe is simpel: als je niet weet wat er aan aanbod is dan kun je dat ook moeilijk vragen. En dus laat je je verrassen door het aanbod vanuit de markt. Zeker in een tijd waarin ontwikkelingen snel gaan en onder andere energievraagstukken, convenantafspraken, vergrijzing en krimp de opgave in de bestaande woningvoorraad steeds complexer maken, hebben opdrachtgevers behoefte aan een betrouwbare en kundige (uitvoerings)partner. Een partner waarmee hij kan samenwerken, die goed luistert naar zijn wensen en deze respecteert. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘zachte’ factoren en vertrouwen. Dit vergt daarom ook een andere selectieprocedure dan de aanbestedingen die we gewend zijn in de bouw en het wantrouwen wat daardoor ontstaan is.

Op zoek naar de ‘klik’

Via het netwerk Slim&Snel van Energiesprong worden een aantal corporaties begeleid in het stellen van een open vraag aan de markt en een transparante selectieprocedure. Het is duidelijk dat zowel de opdrachtgevers (de corporaties) als de aanbieders (consortia van partijen uit de bouwkolom) nog een beetje onwennig zijn in dit proces en nog veel moeten leren van elkaar. Het vraagt om andere competenties, een andere manier van jezelf presenteren en jezelf ook kwetsbaar op durven stellen. Daarmee ontstaat er een nieuwe dynamiek die partijen energie geeft en motiveert om het beste in zichzelf naar boven te halen. De manier van selecteren is te vergelijken met het proces van daten. Bij de eerste ontmoeting draait het om het gevoel en niet om de feitelijke informatie. Er moet er een bepaalde ‘klik’ zijn anders hebben vervolgdates weinig zin. De eerste selectie bij deze nieuwe uitvragen vindt dan ook plaats op basis van het onderbuikgevoel en de verleiding. Vervolgens wordt er met de partijen waarmee er een ‘klik’ is verder kennis gemaakt en komt ook de inhoudelijke kennis aan bod. Het totaalplaatje moet natuurlijk wel kloppen.

Investeren in de toekomst

En zoals dat gaat bij verandering ontstaat er een natuurlijke weerstand vanuit de deelnemende partijen aan deze nieuwe selectieprocedures. Er wordt geklaagd over de snelheid waarmee er moet worden gereageerd en de inspanningen die hierbij komen kijken. Dit komt vooral doordat partijen bij iedere uitvraag een nieuw consortium samenstellen en dus opnieuw de verleidingsstrategie moeten bepalen en wat hen als groep bijzonder maakt. Maar als consortia nu projectoverstijgend gaan werken en het meedoen aan de uitvragen als investering in marketing en innovatie zien, dan verandert de zaak. Na een keer goed nadenken en uitwerken ligt de propositie van het consortium dan ‘op de plank’ en begint het echte werk  pas na de eerste selectieronde. Consortia kunnen dus het beste bij elkaar blijven, samen hun kracht en toegevoegde waarde ontdekken en dit ook duidelijk naar buiten toe communiceren. Voor de opdrachtgever wordt het kiezen zo een stuk gemakkelijker. Op termijn weet hij welke consortia er zijn en kan gericht een of meerdere partijen uitnodigen om hem te helpen met zijn vraag en het realiseren van zijn ambitie.

En dan zijn we waar we moeten zijn: de opdrachtgever bespaart op zijn proceskosten in het voortraject omdat hij niet steeds een architect en een leger aan adviseurs hoeft in te schakelen. En de aanbiedende partijen kunnen zeer efficiënt met hun consortium hun concept afstemmen op die ene unieke vraag van de opdrachtgever. Ik ben ervan overtuigd dat door een andere manier van vragen een opdrachtgever zeker 20% meer bouwbudget kan realiseren en door een vernieuwende manier van aanbieden nog eens 20% bespaard kan worden op de bouwkosten. Een mooi resultaat in deze enerverende tijden!

Daten voor samenwerkingspartners

Ik ben als toeschouwer en als deelnemer bij een aantal van deze processen betrokken. Het heeft mij en mijn collega zelfs geïnspireerd om voor ons eigen bedrijf ook een dergelijke datingaanpak te gaan volgen, maar dan gericht op lange termijnsamenwerking. Voor het vinden van strategische partners geldt net zo goed dat je eerst een goed gevoel bij elkaar moet hebben voordat je over feiten en cijfers gaat praten. Elkaar vinden in visie is daarbij heel belangrijk, maar ook de manier van communiceren doet ertoe. Alleen hoe weet je wie voor jou de meest geschikte partner is als je niet precies weet uit wie je allemaal kunt kiezen? We hebben daarom de stoute schoenen aangetrokken en een datingsite in het leven geroepen. Zo zetten we onze zoektocht naar aansluiting kracht bij en maken we het bij een groot publiek bekend. Open, transparant én met een duidelijke deadline is onze oproep via de social media maar ook via Renda, Duurzaamgebouwd.nl, de Cobouw en ons eigen netwerk verspreid en werd al snel opgemerkt. Meteen na de eerste publicatie twee weken geleden kwamen er enthousiaste reacties binnen en zijn we inmiddels begonnen met ‘daten’. We hopen zo onze perfecte match voor de lange termijn te vinden, ik houd jullie op de hoogte…


Over de auteur: Doris de Bruijn

“Met een goed idee alleen ben je er niet, een multidisciplinaire benadering is essentieel om succesvol te kunnen zijn." Mijn visie: Het realiseren van een duurzame woningvoorraad is een complexe opgave die niet alleen met techniek kan worden opgelost. Deze techniek richt zich te vaak alleen op energiebesparing waarmee er te eenzijdig wordt ingestoken en er kansen onbenut blijven. Wij bekijken het breder en richten ons naast energiebesparing ook op aspecten zoals wooncomfort, woonlasten, gedragsverandering en wijkbeleving. Door de opgave integraal te bekijken en de belangen van alle stakeholders goed te verenigen, kun je mooie successen bereiken! Aan de hand van deze visie heb ik in 2009 samen met Sean Vos SlimRenoveren opgericht; een advies- en productontwikkelingsbureau dat zich concentreert op het snijvlak tussen vraag en aanbod in de renovatiemarkt. Onze projecten richten zich op vraaginnovatie, productontwikkeling en communicatie in het speelveld tussen de corporaties, aanbieders en bewoners. Als professionals kennen we de bouw- en corporatiemarkt, zijn we thuis in de bestaande woningvoorraad en weten we te prikkelen met onze verfrissende ideeën.

Een reactie op “Daten in de bouw, trend of structurele verandering?

  1. Leuk artikel. Heembouw heeft meegedaan met de selectie voor Qua Wonen via Slim & Snel. De originele aanpak van de contactadvertentie in de Cobouw heeft ons toen gëinspireerd tot het maken van dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=mhzN6YuwrFM

Geef een reactie