Corona vraagt om creativiteit

Ineens was daar een virus met de kracht van een wereld-stilleggende pandemie. De veranderingen gingen snel, heel snel. Als individu stel je jezelf misschien afwachtend op, kun je “wel even aankijken hoe het zich ontwikkelt”. Je geniet van de vrije tijd en ziet het geheel als soort vakantie. Maar, wat doe je als ondernemer? Jouw bedrijf heeft wat reserves, je kunt het je permitteren even in de vertraging te gaan. Is dit verstandig? Een andere mogelijkheid is dat de branche waarin je werkzaam bent, nog niet direct getroffen is, zoals de onze. Het werk blijft doorgaan en er is eigenlijk geen tijd voor vertraging.

Veranderingen zijn moeilijk

Mensen zijn gewoontedieren. Ons leven is georganiseerd en gestructureerd zodat wij goed kunnen functioneren. We herhalen deze structuur dag in dag uit. Daar voelen we ons prettig bij. Slapen, opstaan, werken, eten, drinken, boodschappen doen, naar de (sport)vereniging gaan. Vaak is er weinig variatie te vinden in het patroon. Het gaat op de automatische piloot en kost ons op die manier het minste energie. Door deze automatische piloot is het voor de meeste mensen moeilijk omgaan met veranderingen.

  Intrinsieke motivatie

Je kunt iemand anders niet veranderen. Mensen veranderen alleen als zij dit zelf willen, hier van binnenuit voor gemotiveerd zijn. Hierbij zijn over het algemeen twee zaken leidraad: noodzaak en/of verlangen. Wanneer de noodzaak niet hoog genoeg is, of het verlangen niet groot genoeg, dan is er geen reden tot verandering. We moeten dus echt goed last hebben van iets of iets heel erg graag willen, om een verandering aan te brengen. Veranderingen die door anderen van buitenaf worden opgedrongen, omdat “dit beter zou zijn”, vormen meestal geen motivatie om de structuur die we voor onszelf hebben gemaakt te veranderen.

Noodzaak met grote gevolgen

Het virus brengt voor ons allemaal veranderingen met zich mee. Door de regering opgelegde beperkingen, waar een sanctie op staat als mensen zich er niet aan houden. Uit angst voor besmetting en sancties, houdt een groot deel van de mensen zich aan de opgestelde regels. De regels hebben voor veel ondernemers grote gevolgen. Van het één op het andere uur moesten zij hun zaak sluiten, hadden zij geen inkomsten meer, voelden zij zich enorm onzeker over de toekomst. De onverwachte verandering zorgde voor een eerste reactie in boosheid, frustratie maar ook gelatenheid. Want sommigen dachten “die paar weken overleef ik wel”.

Afwachten of aanpakken

Na een paar dagen werd al duidelijk zichtbaar wie de echte ondernemers waren. Waar sommigen lijdzaam de deuren sloten en thuis afwachtten tot de situatie beter zou worden, gingen anderen aan de slag. De creativiteit werd wakker, de durf en moed van risico’s nemen zoals alleen ondernemers dat in zich hebben. Restaurants gingen massaal over naar het bezorgen en afhalen van maaltijden. Ontwikkelingsprocessen om nieuwe producten te ontwikkelen zijn ineens veel korter dan voorheen. Er werd aangepakt, doorgezet, ontwikkelt, vanuit de noodzaak te overleven.

Corona en de bouw

Met de vorige crisis nog vers in het geheugen, heeft heel bouwend Nederland gestreden om de bouw door te laten gaan. Met het grote woningtekort in Nederland kunnen we het ons niet permitteren om de bouw stil te laten vallen. We krabbelen net op uit het dal van de vorige crisis, we gaan dit niet nog een keer laten gebeuren. Na de PFAS en stikstof perikelen een goede houding waar menig branche een voorbeeld aan kan nemen. Doorbouwen wordt in de sector hét woord voor 2020. Het kantoorpersoneel werkt zoveel mogelijk thuis en bouwen op 1,5 meter is best een uitdaging. Maar, met de ontwikkelde protocollen best te doen, al is het misschien iets minder snel dan we gewend zijn.

Vertraging

Dat is dus precies waar we later mee te maken gaan krijgen, met de vertraging. Arbeidskrachten uit het buitenland zijn in alle haast naar huis vertrokken. Bang om niet meer terug te kunnen als de grenzen dicht zouden gaan. We moeten het op de bouwplaats doen met minder handen. De mensen die op kantoor in teams nauw samenwerken om het op de bouwplaats glad te laten verlopen, werken thuis. Overleggen met collega’s is lastig en elkaar ondersteunen bij uitdagingen vraagt om het plannen van een online teamoverleg in plaats van dat je even naar je collega toe loopt. Tel daar het aantal uitgestelde projecten van de PFAS en stikstof crisis bij op en je begrijpt de uitdaging waar we met z’n allen voor staan.

Steun vanuit het rijk

De ondernemers die nu direct getroffen worden door de maatregelen om het virus in te dammen, worden vanuit het rijk financieel gesteund. Daarvoor moet je aantoonbaar fors omzetverlies verwachten. In de bouw gaan we vooralsnog door en gaat het nog steeds goed, misschien wat trager, maar we gaan door. Er is dus nu nog geen aantoonbaar fors omzetverlies. We kunnen en hoeven dus nog niet te leunen op de overheid. De vraag is hier wel hoe lang de steun van het rijk beschikbaar blijft als de regels langzaamaan worden versoepeld. Als de hardst getroffen sectoren weer langzaamaan kunnen beginnen en zelf weer geld kunnen gaan verdienen.

Materiaal uit het buitenland

Langzaamaan krijgen we last van stagnaties in leveringen van grondstoffen en materialen uit de zwaarst getroffen landen in Europa en daarbuiten. Voorraden die in Nederland liggen, beginnen op te raken. Nieuw materiaal wordt nog niet uitgeleverd omdat de fabrieken in het buitenland stilgelegen hebben, net opnieuw zijn opgestart en de achterstand nog moeten inhalen. Hoe creatief gaan we hierin worden? Wachten we tot de materialen beschikbaar zijn zodat we weer in onze vaste structuur terug kunnen of kijken we hoe dit anders kan?

Vooruitblik

Ondanks dat we nu doorbouwen, denk ik dat we niet ontkomen aan een na-ijleffect. Ook binnen de bouw gaan we meer merken van de veranderingen door corona. Nu hoor ik dat veel mensen het druk hebben, de “normale” bouwvak stressperiode is in volle gang. Wat gaat er na de bouwvak gebeuren? Cobouw heeft al geuit dat “het spannend wordt” na de bouwvak. Vooral in de renovatiesector vallen klappen. Architecten kampen nu met teruglopende hoeveelheden opdrachten. Dat voorspeld vaak niet veel goeds. Maar ook hier de vraag, kan het straks anders?

Tijd voor creativiteit

Stel, er komt straks een dip in de bouw. Hoe vangen we die op? Gaan we afwachten totdat het weer aantrekt? Laten we onszelf een nieuwe bouwcrisis in praten/duwen? Of gebruiken we de tijd om de relaties aan te halen met vergunningsverleners om mee te denken over hoe het aan de voorkant sneller en efficiënter kan zodat we weer snel aan de gang kunnen? Investeren we in nieuwe manieren van werken, nieuwe manieren van klantbenadering, het efficiënter maken van processen? Gaan we de bouw aantrekkelijk maken voor snelle instroom van nieuwe medewerkers?

We leven, nog steeds, in een wereld met onbegrensde mogelijkheden. Als we deze willen en kunnen zien en we de verbinding met elkaar zoeken om deze mogelijkheden te benutten. Samen, in verbinding met anderen, zijn mensen in staat om grootse dingen te doen. Laten wij, als doorbouwers, dit keer de rest van de wereld eens laten zien dat een crisis kan leiden tot gave nieuwe dingen!


Over de auteur: Sanne Spek-van den Boogert

Sanne Spek-van den Boogert (1979) is afgestudeerd ingenieur Technische Bedrijfskunde met als hoofdrichting Commerciële Technische Bedrijfsvoering. Sinds 2001 is zij bouwgerelateerd werkzaam bij diverse onderdelen in de bouwkolom. ‘De bouwwereld is een dynamische omgeving waar gevraagd wordt om flexibiliteit, wendbaarheid en innovatiekracht. Geen dag is hetzelfde, iedere dag brengt nieuwe uitdagingen. Spin in het web, verbindingen leggen, het grotere geheel zien, creativiteit, inzicht in processen, mensenkennis, voelend aanwezig zijn, ondernemerszin, energiek, multipotentialite, vertrouwen, bouwen. Een aantal steekwoorden die bij mij passen. Ik zet mijn kwaliteiten daar in waar nodig. Op een verrassende manier, met frisse blik. Als afgestudeerd ingenieur Technische Bedrijfskunde (met als hoofdrichting Commerciële Technische Bedrijfsvoering) ben ik sinds 2001 in de bouwkolom werkzaam. Door diverse functies bij handel, aannemer, toeleverancier en fabrikant heb ik het bouwproces vanuit diverse invalshoeken meegemaakt. De wereld is aan het veranderen, ook binnen de bouw krijgen we daarmee te maken. Ik ben benieuwd op welke manier we dit positief kunnen benutten. Ik hou ervan om mensen te bewegen tot het maken van (kleine) stappen om dingen beter te maken. Ze inzichten te geven, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak. Om ook zelf van deze mensen weer dingen te leren om zo zelf weer stappen te zetten. In echte verbinding met anderen kom je het meest ver.

Geef een reactie