Column: De toekomstdroom van Blockchain

Twee jaar geleden was het dé grote hype. Blockchain, de onkraakbare informatieketting, zou de nieuwe standaard worden. Dankzij Blockchain zouden grote nare bedrijven zoals Airbnb en Uber niet meer nodig zijn en wordt het internet weer van ons. Registerhouders, van notarissen tot apothekers tot banken, ze zouden niet langer meer de grootboeken centraal hoeven te beheren en controleren, want dat gebeurt allemaal realtime en decentraal in de fraudebestendige Blockchain. Allerlei pilots werden gestart, in de financiële sector, bij logistieke vraagstukken, en overal waar herkomst van goederen van belang is. Hoewel de meeste mensen nog steeds niet echt konden uitleggen wat Blockchain is en hoe het werkt, de verwachtingen waren zoals bij iedere hype,  hooggespannen. Dat er niet altijd Blockchain onder de motorkap van de browser zat, dat was voor de eindgebruiker niet zo erg. De dienst zelf, daar ging het om. Daarmee kan je zeggen dat de
hype rondom Blockchain beslist een stimulans is geweest voor decentrale, transparante, platte systemen, waarin onbekenden met elkaar bindende afspraken kunnen maken en transacties kunnen vastleggen. Deze werkwijze van slimme contracten genereert vertrouwen, en dat zonder een centrale autoriteit. Natuurlijk klinkt dat ook in de bouwketen zeer aantrekkelijk. Transacties kunnen vlotter lopen als je het bouwbestek helemaal zou kunnen vervangen door zulke slimme contracten. De kosten gaan omlaag en de productiviteit omhoog. Geen papieren administratie. De slimme contracten knippen het bouwproject op in kleine brokjes, zodat fouten zich niet opstapelen en conflicten kunnen worden voorkomen. Nog een groot voordeel; de Blockchain biedt transparantie
én zekerheid. Beide zijn een voorwaarde om informatie te delen, zoals in de keten van toeleveranciers. Projecten kunnen gaan stromen. De workflow wordt beter en de industrie kan gaan
samenwerken als nooit te voren. Ondanks de gouden bergen die Blockchain in zich zou hebben, blijken er uiteraard ook beperkingen. Een zeer belangrijke is de onwerkbare traagheid
in een dynamische wereld vol data en onderlinge uitwisseling. Het decentrale systeem kan veel minder transacties per seconde aan dan de traditionele systemen waar bijvoorbeeld het
bankverkeer op draait. Blockchain blijkt echt nog een jonge technologie te zijn. Geschikt voor nichemarkten en experimenten in allerlei sectoren. Maar opschalen is beslist nodig voordat het breed kan doorbreken in de bouw. Want ook de bouw wordt steeds digitaler. Het werken met BIM lijkt de opstap te zijn naar het inzetten van digitale tweelingen, om zo de koppeling tussen de digitale en de fysieke wereld te maken. Het fysieke object valt steeds nauwkeuriger te analyseren, modelleren, en te toetsen om vroegtijdig aandachtspunten op te sporen. De hele cyclus kan in beeld gebracht worden, van de bouw, het beheer en onderhoud tot aan de herbestemming. Onvermijdelijk zullen de systemen die dit ondersteunen steeds slimmer worden. Mogelijk gaat Blockchain daarin een rol spelen. De waarde van Blockchain zie ik in de eerste plaats in de nieuwe manier waarop er over samenwerking wordt nagedacht. Want zelfs al is Blockchain nog maar een prille technologie, het gedachtegoed achter Blockchain is een grote oproep tot samenwerking. Ook in de ontwikkeling van een steeds digitalere bouwomgeving is samenwerking cruciaal. Het gaat pas vliegen als partijen ervaringen delen, als ze durven te experimenteren en fouten te maken (om ervan te leren). Blockchain en andere digitale ontwikkelingen kunnen een geweldige impuls
geven aan een betere, soepele afstemming tussen alle betrokkenen bij een bouwproject.


Over de auteur: Freija van Duijne

Freija van Duijne is Toekomstverkenner en futuroloog. Van 2005 tot en met 2016 heeft ze als toekomstverkenner bij diverse overheidsorganisaties gewerkt. Daarna is ze verder gegaan als zelfstandig adviseur.

Geef een reactie