Brandveiligheid is je verstand gebruiken

Brand-Kloek-20130608-044_SvdWAl jaren wordt er in de markt veel gesproken over brandveiligheid. Het is een lastig onderwerp, waarbij we afhankelijk zijn van de kennis en kunde van experts. Iedereen heeft wel een mening over brandveiligheid en het is erg verleidelijk om je door emotie te laten leiden. We kunnen ons de gevolgen van een brand immers zo goed voorstellen. Tegelijkertijd wordt al snel gedacht ‘het overkomt mij toch niet’. Eén ding is zeker: niemand wil zijn bedrijf of zijn huis in rook op zien gaan. Toch zijn er jaarlijks rond de vijftig doden te betreuren als gevolg van woningbranden en loopt bij bedrijfsbranden de schade op tot enkele honderden miljoenen euro’s per jaar.

Brandweer

Wanneer er brand is verwacht iedereen dat de brandweer de boel komt redden. Wie daar blind op vertrouwt, kan nog wel eens voor een teleurstelling komen te staan. De primaire taak van de brandweer is levens redden. Zodra iedereen buiten staat en er geen goede reden is om het pand in te gaan, neemt de brandweer geen onnodige risico’s en laat het pand gecontroleerd uitbranden. Jij bent dan wel veilig, maar jouw bedrijf, jouw thuis, zal beschadigen of zelfs helemaal verloren gaan.

 

Verzekeraars

Stel dat je bedrijf inderdaad afbrandt, dan ben je blij dat je verzekerd bent. Dat is dan goed geregeld, niet waar? In de praktijk blijkt echter dat veel bedrijven niet voldoende verzekerd zijn. Zo wordt er niet altijd rekening gehouden met de inventaris of de te verwachte derving van inkomsten. Het gevolg: een uitkering die lager is dan wat nodig is om jouw bedrijf weer op te starten en dus faillissement.
Zelfs mét een goede verzekering blijft er een behoorlijk risico op faillissement. In de zes maanden dat jouw productie en voorraad weer op peil komen, is de klant vaak al naar de concurrent overgestapt. Dus, voorkomen is beter dan genezen.

 

Gebouw in gebruik

De meeste mensen weten heel goed wat belangrijk is. Toch sluipt de nonchalance er gemakkelijk in. We kennen allemaal die nieuwe batterij die nog in de rookmelder moet. De blusdeken die al jaren op het boodschappenlijstje staat. De brandblusser in de trapkast die niet meer toegankelijk is door alle spullen die er in de loop der tijd voor zijn komen te liggen. En heb je wel eens nagedacht over hoe je de slaapkamer uit moet komen als er brand is op de trap en de overloop vol rook staat? Het lijken kleine dingen, maar ze kunnen grote gevolgen hebben bij een woningbrand.

Bedrijfsbranden hebben soms ook verbazingwekkend simpele oorzaken die voorkomen hadden kunnen worden. Een goed voorbeeld hiervan is het autoreparatiebedrijf dat tot de grond is afgebrand, doordat hete vonken van het lasapparaat terecht kwamen op een jerrycan met oude olie en benzine die nog in de werkplaats stond.

Dit jaar hebben de verzekeraars in Nederland al miljoenen uitgekeerd aan bedrijven die getroffen werden door een gevelbrand. Wat voedde het vuur? Bijvoorbeeld een grote stapel houten pallets, netjes tegen de gevel geplaatst (waar het niet hoort te staan). Ook brandstichting in afvalcontainers is een veel voorkomende oorzaak. Het is dan ook niet voor niets dat sommige verzekeraars simpele hangsloten voor op afvalcontainers weggeven.

Daarnaast wordt de rol van de inventaris vaak onderschat. Als je grote hoeveelheden matrassen opslaat in een ruimte die daar niet geschikt voor is, moet je er niet raar van opkijken dat er in geval van brand weinig van overblijft. Ook zijn er andere valkuilen, zoals het blokkeren van hydranten met pallets, het blokkeren van nooduitgangen met bijvoorbeeld schoonmaakspullen of de drangers van de branddeuren afhalen zodat ze niet meer automatisch dicht vallen.

Tijdens de bouw

Brandveiligheid van een gebouw begint bij het ontwerp. De bestemming en het gebruik van het gebouw zijn daarin leidend en van invloed op zaken als het al dan niet aanbrengen van sprinklers en de indeling van het gebouw in compartimenten. Ook de keuze voor de verschillende bouwmaterialen wordt beïnvloed door de toekomstige gebruiksfunctie, waarbij de brandwerendheid van het materiaal een belangrijke rol speelt.

De architect en aannemer hebben een belangrijke taak. Zij moeten goed op de hoogte zijn over de producten en hun eigenschappen om de juiste keuzes te kunnen maken. Belangrijk daarbij is, dat appels met appels vergeleken worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Brandveiligheid is helaas niet een hoofdvak binnen de verschillende bouwkunde opleidingen. Daardoor wordt vaak vertrouwd op de informatie die door de markt wordt aangedragen. Hierbij schuilt het gevaar dat niet iedere leverancier dezelfde invalshoek gebruikt en dat het bovendien niet altijd duidelijk is als er met twee maten gemeten wordt.

Om duidelijkheid te scheppen zijn er twee zaken die iedere ontwerper en bouwer moet weten:

  • Wat heb ik in handen?

Als een leverancier een testrapport afgeeft, let dan goed op dat je het hele rapport krijgt en niet enkel de samenvatting. Als bijvoorbeeld fabrikant A een testopstelling opbouwt met 20 schroeven en fabrikant B met maar twee schroeven, dan krijg je andere uitkomsten en een vertekend beeld. Alleen bij inzage in een volledig rapport kun je op relevant niveau de details bekijken en vergelijken en beoordelen of de testopstelling ook overeenkomt met de bouwrealiteit en of er op vergelijkbare manieren getest is.

  • Brandklasse naakt product of in applicatie?

Wanneer er over de brandeigenschappen van een product gesproken wordt, kijk dan of de testresultaten behaald zijn op het naakte product of in de applicatie. Je zou in theorie namelijk een gemakkelijk ontvlambaar product als bijna onbrandbaar kunnen typeren als het in een dikke laag beton verwerkt is. Maar dit is natuurlijk niet erg reëel.

Vraag je bovendien af in hoeverre het relevant is in welke brandklasse het product valt, wat is de meerwaarde van een moeilijk brandbaar product in een houten woning?

Conclusie

Degene die het meeste voor je kan betekenen ben je zelf. Doe die nieuwe batterij in de rookmelder,  zorg dat in je bedrijf de hydranten toegankelijk zijn en de branddeuren kunnen doen waar ze voor gemaakt zijn. Heel eenvoudig, maar erg effectief.

Denk bij een te bouwen gebouw altijd na over waar je het precies voor gaat gebruiken en stem daar de eisen voor het ontwerp en de te gebruiken materialen op af. Kijk bij het maken van je keuze goed naar de producten. Weet wat je voorgeschoteld krijgt zodat je op de juiste manier kunt kijken, vergelijken en beoordelen.

Kortom, gebruik je gezonde verstand en verklein de kans op brand.


Over de auteur: Leon van Maurik

‘Als gepassioneerd B2B marketeer werk ik al jaren voor Kingspan in binnen en buitenland. Richting de markt sta ik ervoor om open en helder te communiceren over alles waar we mee bezig zijn. Uit persoonlijke interesse, het feit dat het een van de pijlers is van Kingspan en vanwege het besef dat we hier nu mee aan de slag moeten besteed ik veel aandacht aan alle facetten van duurzaamheid en samenwerking. In mijn vrije tijd hou ik van lekker eten, het ontdekken van andere landen en culturen en een stukje hardlopen op de vroege morgen.’

Geef een reactie