Bouwsector van de toekomst is een dienstensector

Eén bouwkeet. Twee bouwketen. Bouwketen is niet alleen het meervoud van bouwkeet, maar ook een aanduiding van het samenspel van alle soorten bedrijven, die samen de bouwketen vormen. De bouwketen is dan te zien als een ketting van diverse schakels, die alle met elkaar verbonden zijn. Er is niet één bouwproject denkbaar, zonder dat meerdere schakels uit de bouwketen daarbij betrokken zijn. Zoals bij iedere ketting, bepaalt ook in de bouwketen de zwakste schakel de kracht van het geheel. In iedere industriële sector kan een keten worden ontward. Soms zijn de vervlechtingen minder duidelijk dan gewenst. Dit geldt in zeker opzicht ook de bouwsector. Er zijn vele vormen van verticale integratie in de bouwketen, zowel voorwaarts als achterwaarts.

Heb de regie over je eigen strategie

Intelligente bouwondernemers hebben zich de regie over meerdere schakels in de keten toegeëigend. Zo’n integratie-strategie kan succesvol zijn, maar vraagt wel succes in meerdere schakels. Een uitvoerend bouwbedrijf,dat een schilderbedrijf overneemt, zal ook in de schildersmarkt moeten floreren. Veelal wordt zo’n overnamestrategie door concurrerende aannemersbedrijven niet beloond. Dan wordt het echt keten in de bouwketen. Een ondernemer kan niet strategisch denken en werken, als hij zijn eigen positie in de keten niet onderkent en doordenkt. Het ketengerichte denken is een essentieel onderdeel van modern ondernemerschap. Welke schakels bevinden zich boven het eigen bedrijf? Welke onderliggende schakels zijn van belang? Wie heeft een spilfunctie in de keten? Welke verschuivingen dienen zich aan in de keten? Al deze vragen vereisen een adequaat antwoord. Soms raken schakels overbodig. Soms kantelt een keten. Dat zou zich in de bouwsector zomaar kunnen voordoen.

Kantelende bouwkolom dwingt tot keuze nieuwe richting

De kantelende bouwketen vraagt een veilige heenweg voor loszittende schakels. Als de keten kantelt, kun je maar het beste meebewegen in de richting waarin de keten valt. Bij de sloop van een schoorsteen, wordt allereerst de valrichting bepaald. Bij de sloop van de klassieke bouwketen, lijkt enige regie te ontbreken. De brokstukken kunnen alle kanten op vliegen. De bouwketen wankelt, terwijl veel bouwondernemers nog zoeken naar een veilige plek. Als de bouwkolom kantelt, blijf je dan overeind? En hoe dan wel? Dat vraagt om bezinning op onze innovatie-strategie. Willen we radicaal veranderen? Willen we een langzame beweging maken en werken aan incrementele innovatie? Dan blijft er veel hetzelfde, maar veranderen we stap voor stap. Een radicale innovatie kan plaatsvinden in een experimenteerruimte, naast de bestaande business. Dan werken we in een pilot-project aan de ontwikkeling van een nieuw businessmodel, doen daar ervaring mee en kunnen dat desgewenst bijtijds bijstellen.

Groeien naar nieuw businessmodel

Naderhand kan het nieuwe businessmodel doorgroeien en de plaats van het oude model innemen. Als je een bestaand bedrijf hebt, kun je immers niet zomaar met een schone lei beginnen. Je zult ook de bestaande belangen willen honoreren. Het mooiste is het, als je oude tradities kunt combineren met veelbelovende innovaties. Dan verbind je betrouwbaarheid en kwaliteit aan innovatie en klantgerichtheid. Allemaal ingrediënten voor een succesvol bedrijf. Vernieuwing van het bouwproces levert tal van nieuwe verdienmodellen op. Alle participanten in het nieuwe model verdienen op een gelijkwaardige manier bij de afrekening met de eindklant. Dat dwingt de samenwerkende partijen tot een focus op het gemeenschappelijk resultaat. Dat legt de basis voor een goed proces, waarin we elkaars belang respecteren.

Integraal bouwproces als focus

De totale kosten van zo’n integraal bouwproces zijn lager dan die van een traditioneel bouwproces. De oorzaak daarvan ligt in een meer gestructureerde en doordachte samenwerking en in een slimme mix van de bouwingrediënten die samen het totale bouwconcept vormen. Het is ondenkbaar dat marktpartijen uit de bouwkolom deze nieuwe mogelijkheden aan zich voorbij laten gaan. Uiteindelijk zullen marktpartijen die hiermee succesvol zijn, een dominante positie gaan innemen. Dat leidt tot een radicale omkering van de concurrentieverhoudingen, waardoor traditionele bouwers aan het kortste eind trekken. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een verschuiving van de aard van de bouwsector van een leverancier van fysieke producten in de richting van een sector waarin diensten worden geleverd. Uiteindelijk zijn het wonen en gebruiken van gebouwen te zien als diensten waarvan consumenten een deel van hun leven gebruik maken. De totale gebruikskosten per tijdseenheid worden dan de prijsbepalende factor. Als je de meterkast hebt, heb je de markt in handen.

Aandachtspunten bij de omslag van producent van bouwproducten naar leverancier van woondiensten
  • Voorwaartse ketenintegratie kan beter niet gepaard gaan met bedrijfsovernames. Je kunt niet op meerdere markten tegelijk succesvol zijn.
  • De bouwsector van de toekomst wordt meer een dienstensector, die zich richt op de levering van woonservice en kantoorgemak.
  • Maak een keuze over de positie van je eigen bedrijf in de keten: Laat je de bouwkolom zelf kantelen, of wil je de bouwkolom over je heen laten vallen?
  • Werk welbewust aan een omslag: Kies je voor een radicale of voor een geleidelijke vernieuwing van je eigen rol in het bouwproces?
  • Ga gefaseerd en planmatig te werk: Welke stap ga je zetten om tot een nieuw businessmodel voor je eigen bedrijf te komen?
  • Als we elkaars belang niet respecteren, blijft het keten in de bouwkolom.

 


Over de auteur: Piet M. Oskam

Piet M. Oskam, oprichter/directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist. Boegbeeld van vernieuwing in de bouwsector. Sterke visie op de voordelen en gevolgen van procesintegratie voor marktpartijen in de gehele bouwkolom. Kiest positie en laat de gevestigde orde op de grondvesten trillen. Loopt niet weg voor weerstanden en bezwaren. Typische ondernemer met een eigenzinnige kijk op vernieuwing. Loopt voor de muziek uit, maar weet dat anderen achter deze muziek aankomen. Initiator van baanbrekende bouwconcepten, waarvan vele marktpartijen uit alle schakels van de bouwkolom de vruchten plukken. Piet M. Oskam is een gedreven en bevlogen spreker over innovatieve thema’s en staat garant voor een boeiende interactie met de toehoorders en deelnemers aan bijeenkomsten. Treedt op verzoek op bij bouworganisaties en vastgoedsociëteiten met spraakmakende presentaties. In talrijke tijdschriftpublicaties heeft hij vele facetten van het bouwproces belicht. Oskam is vaste columnist van het dagblad Cobouw. Ook in boeken heeft Oskam blijk gegeven van zijn inzicht in innovatieve bouwprocessen. In 2009 verscheen van hem bij de Regieraad Bouw ‘Bouwen is het creëren van kansen’ en in 2011 publiceerde Sdu Academic Service van hem ‘Bouwen met vertrouwen’. Vanaf de start levert hij inhoudsvolle bijdragen aan BouwKennisBlog.

Geef een reactie

Uw privacy en het gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, extra functies te bieden en websiteverkeer te analyseren.

Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan.

Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en gebruik van cookies kunt u vinden in onze privacyverklaring.

x

  • Functioneel
  • Marketing

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze cookies zijn verplicht om te accepteren. Gegevens die via Google Analytics worden verwerkt zijn allemaal anoniem en bevatten geen persoonsgegevens.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 2 Jaar HTTP
_gat Google Analytics Beperkt het aantal geregistreerde gegevens voor Google 1 Minuut HTTP
_gid Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 1 Dag HTTP
ysdb-cookiealert bouwkennisblog.nl Bijhouden geaccepteerde cookies 1 Jaar HTTP
ysdb-cookiealert-hash bouwkennisblog.nl Bijhouden of de cookies aangepast zijn 1 Jaar HTTP

Deze website gebruikt cookies die worden gebruikt om een optimale beleving te bieden aan bezoekers. Via deze cookies kunnen we continu onze diensten versterken en verbeteren. We houden bijvoorbeeld in de gaten wat de meest favoriete pagina’s zijn. Wij maken op basis van onze cookies GEEN gebruik van advertenties. Alle gegevens zijn anoniem en niet traceerbaar naar de bezoeker.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
Hotjar, _hjUserId _hjIncludedInSample Hotjar Om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website wordt gebruik gemaakt van Hotjar cookies. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we analyseren wat er op de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren. 1 Jaar HTTP