Bouwen voor ‘het nieuwe normaal’

Niet normaal. Dat is ‘het nieuwe normaal.’ Virologen maken in overwegende mate de dienst uit in een ultieme poging het opdringerige coronavirus de deur uit te werken. Daarvoor is een gezamenlijke inspanning van de gehele bevolking nodig. Al hetgeen dat meewerkt aan behoud van de gezondheid, de bescherming van ouderen en zwakkeren en het op peil houden van de schaarse ziekenhuis- en vooral IC-capaciteit, is welkom. Ook bouwkundige oplossingen en aanpassingen kunnen een stevige bijdrage leveren. Bouwgerelateerde voorzieningen en hulpmiddelen kunnen hun waarde bewijzen in de strijd tegen het vreselijke virus.  Een geweldige uitdaging voor nieuwbouw, verbouw en onderhoud, om deze klassieke driedeling nog eens in de herinnering te roepen.

Stap voor stap naar meer ruimte, maar met blijvende restricties

Vanaf maandag 11 mei 2020 kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De verruimingen per 11 mei 2020 zijn mogelijk omdat de klanten van de betrokken sectoren vooral uit de buurt komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, opticiens, pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein.

Ook in andere sectoren, zoals de horeca, is de roep om versoepeling van maatregelen groot. Dat begrijpt het kabinet, want de maatregelen vergen veel van ons en de gevolgen zijn groot. Daarom wil het kabinet stap voor stap verder gaan, samen met bedrijven en organisaties die plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving. En dat biedt kansen voor innovatieve oplossingen vanuit de gehele bouwkolom.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Steeds meer winkels gaan open en kiezen voor handige looproutes, plexiglas schermen, desinfectiemiddelen en wat niet al. Deze trap is voor het oog ook coronaproof gemaakt, maar dan op de Engelse manier. Verder zullen passanten niet te veel omvang moeten hebben om op gepaste wijze elkaar te kunnen passeren.

Rotterdamse ‘koopgoot’ is voor € 50.000,00 aangepast

Plexiglas, handgel bij de ingang, looproutes, winkelbedrijven doen er alles aan om shoppen op anderhalve meter mogelijk te maken. Vastgoedinvesteerder CBRE global investors gaat met winkeliersverenigingen ook de winkelcentra aanpassen. De eerste testopstelling is woensdag gepresenteerd bij de Koopgoot in Rotterdam. In de Rotterdamse Koopgoot wil vastgoedinvesteerder CBRE testen hoe winkelcentra kunnen worden ingericht op het anderhalvemeterwinkelen, meldt De Telegraaf op 7 mei 2020. ‘Wij doen dat in samenspraak met winkeliers- en ondernemersverenigingen en de vastgoedbeheerder Cushman & Wakefield’, zegt Rik Eertink, hoofd retail.  ‘Wij hebben gezien dat het winkelen op anderhalve meter vrij goed gaat, maar buiten de winkels in de winkelgebieden is het vrij lastig om die anderhalve meter in acht te nemen. Door te kijken naar de hele inrichting hopen we dat het winkelen weer stap voor stap op gang kan komen.’ Wanneer CBRE andere winkelcentra heeft aangepakt, kan Eertink niet zeggen. ‘We willen leren van de Koopgoot en dit uitrollen, maar er moet natuurlijk per winkelgebied gekeken worden wat mogelijk is.’

Landelijke winkelketens weer open. Om winkelhart te laten kloppen is vaak een bouwkundige aanpassing gewenst.

Aanpassen aan nieuwe realiteit om economie weer op gang te krijgen

Lyongo Juliana, architect en Directeur Caribische Regio bij OZ, presenteert als Architect in Residence (AiR) van ARCAM een serie over de Amsterdamse architectuur onder de titel ‘Re-thinking the divide’. Vanwege de Coronacrisis zijn de AiR debatten voorlopig uitgesteld. Zolang de maatregelen van kracht zijn, zet Lyongo zijn gesprek digitaal voort. Deze keer vervolgt hij zijn gesprek over retail en horeca met Tony Wijntuin (directeur WYNE Strategy & Innovation), Bas Buvelot (director Asset Development, CBRE) en Joop de Boer (directeur Pop up City). Zij richten zich ditmaal op de Corona-realiteit in relatie tot de opgave waar de bouwsector voor staat.

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben ook afgesproken dat zij gezamenlijk blijven investeren in de bouw- en verduurzamingsopgaven voor de toekomst. Het is van groot maatschappelijk belang dat de sector, zodra de coronacrisis dit weer toestaat, op volle slagkracht verder kan. De sector wordt hierbij ondersteund door de woningbouwimpuls, de regionale woondeals, innovatiesubsidies en subsidiemiddelen voor versnelling en opschaling in de renovatieopgave.

Het jaar 2020 kan nog steeds een heel goed jaar worden voor bedrijven in alle schakels van de bouwkolom. Kwestie van kansen zien, ontwikkelen van sterke kanten en benutten van commerciële slagkracht. Ook op ander-halve-meter is er nog voldoende te ondernemen, al is het anders dan we gewend zijn. Terugverdientijd en snelheid zijn cruciale beslisfactoren geworden. Totdat alles weer normaal is.


Over de auteur: Piet M. Oskam

Piet M. Oskam, oprichter/directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist. Boegbeeld van vernieuwing in de bouwsector. Sterke visie op de voordelen en gevolgen van procesintegratie voor marktpartijen in de gehele bouwkolom. Kiest positie en laat de gevestigde orde op de grondvesten trillen. Loopt niet weg voor weerstanden en bezwaren. Typische ondernemer met een eigenzinnige kijk op vernieuwing. Loopt voor de muziek uit, maar weet dat anderen achter deze muziek aankomen. Initiator van baanbrekende bouwconcepten, waarvan vele marktpartijen uit alle schakels van de bouwkolom de vruchten plukken. Piet M. Oskam is een gedreven en bevlogen spreker over innovatieve thema’s en staat garant voor een boeiende interactie met de toehoorders en deelnemers aan bijeenkomsten. Treedt op verzoek op bij bouworganisaties en vastgoedsociëteiten met spraakmakende presentaties. In talrijke tijdschriftpublicaties heeft hij vele facetten van het bouwproces belicht. Oskam is vaste columnist van het dagblad Cobouw. Ook in boeken heeft Oskam blijk gegeven van zijn inzicht in innovatieve bouwprocessen. In 2009 verscheen van hem bij de Regieraad Bouw ‘Bouwen is het creëren van kansen’ en in 2011 publiceerde Sdu Academic Service van hem ‘Bouwen met vertrouwen’. Vanaf de start levert hij inhoudsvolle bijdragen aan BouwKennisBlog.

Geef een reactie