Blockchain brengt bouw intelligente woningen dichterbij

Internet of things. Smart homes. Big data. Het gaat bij deze fenomenen steeds om het toevoegen van intelligentie aan de realisatie van woningen en zakelijke bouwwerken. Toch komen intelligente gebouwen tot nu toe maar in kleine series of als eenmalig (voorbeeld)-project of als gesubsidieerd experiment van de grond. Na het verkrijgen en ontvangen van subsidie zijn de ambities vaak vervlogen en wordt er weinig of geen werk meer gemaakt van de ontwikkeling en uitvoering van slimme huisvestingsoplossingen.

Er blijkt sprake van een spagaat tussen ideële doelstellingen van stimuleringsprogramma’s en commerciële ijkpunten van het bouwbedrijfsleven. Dat is ook een kenmerkende gap in de Bouwagenda die door representanten van klassieke belangenorganisaties en politieke coryfeeën gedragen wordt. Het ontbreekt in dit door de overheid gedreven programma aan herkenbare aanknopingspunten, waarmee een zakelijk ingestelde bouwondernemer op bedrijfsniveau zijn/haar winst kan doen. Daarvoor zal deze zijn eigen agenda volgen of te rade gaan bij adviseurs die het reilen en zeilen van ondernemingen begrijpen.

technologie

High tech moet ook high touch zijn

Nieuwe technologieën maken de bouw intelligenter. Dat gaat niet vanzelf, wordt niet automatisch een succes. Een technologische revolutie stuit af op hardnekkige vaststaande gewoonten van eigenaren en gebruikers van welk bouwwerk dan ook. Dat vraagt een vertaalslag van techniek naar attitude, waarbij het bewonersgedrag als centraal uitgangspunt geldt. Waarom? Simpel omdat nieuwe technologie alleen effectief werkt, als de eindgebruikers er ook optimaal mee omgaan en van de mogelijkheden het voordeel zien en daar optimaal gebruik van maken. Er zijn in de loop van de tijd al heel veel experimenten gestart, zwaar gesubsidieerd en deskundig geëvalueerd, waarbij het uiteindelijke effect op de bouw minimaal bleek te zijn. Dat pleit niet voor weer nieuwe overheidsprogramma’s met subsidie, maar voor initiatiefrijke marktpartijen die commerciële prikkels ervaren. Als er uiteindelijk een doorbraak komt in de ontwikkeling en bouw van energie-actieve en intelligente woningen, dan wordt die gerealiseerd door een coalitie van koplopers uit alle schakels van de bouwkolom. Niet de technologie is de norm, maar de mate waarin deze wordt omarmd door de woonconsument of bedrijfsmatige gebruiker van gebouwen.

Van woning naar wonen (als een service)

Nog een trend, die zich aandient, maar nog niet echt doorbreekt: bouwen is niet meer primair een ambacht, maar een service. Van handwerk naar denkwerk. Van product naar proces. Om deze omslag waar te maken, is een slimme versneller onmisbaar. Daar kan de blockchain-technologie voor de broodnodige boost zorgen. Dan komt het tot een samensmelting van property en technology tot proptech. Het Financiële Dagblad van 10 januari 2018 gaf daarvan een mooie overzichtelijke reportage. Techbedrijven kijken verlekkerd naar de wereld van vastgoed“, luidde de smeuïge titel, waarmee direct ook duidelijk is dat de vastgoed- en bouwsector daar nog niet echt aan toe is. Een aansprekend voorbeeld van een blockchain-toepassing lees je in dit artikel.

Delen is het nieuwe hebben

Blandlord heeft crowd-ownership geïntroduceerd in Nederland en zet blockchain technologie in om dit mogelijk te maken. Blandlord is een nieuwe vorm van dienstverlening waarbij je deel-eigenaar kunt zijn van verhuurd onroerend goed.

Door het gedeelde eigendom, de huizen, te verhuren, worden inkomsten gegenereerd voor de eigenaren. Deze inkomsten komen ten gunste van de eigenaren, naar rato van hun bezit. Alle eigenaren hebben inzicht en inspraak in de beheerafspraken van hun eigendom.  Crowd ownership staat voor gezamenlijk bezit, waarbij het eigendom verdeeld is over een groep eigenaren. Gedeeld bezit past in de trend van de sharing economy. Elke eigenaar heeft inspraak naar rato, en deelt in de inkomsten naar rato. Dit maakt crowd-ownership egalitair en democratisch; een groep gelijken neemt gezamenlijk verantwoordelijkheid.

Nieuwe technieken maken dat crowd ownership eenvoudig en efficiënt georganiseerd kan worden. Onafhankelijk van hun locatie kunnen mensen op de hoogte zijn, mede-eigenaar worden en invloed uitoefenen.

Blockchain en de bouwkolom. Het blijft boeiend om te zien hoe buitenstaanders het bastion betreden en daar een bijdrage leveren aan de onontkoombare transitie van product-denken naar proces-beheersing.


Over de auteur: Piet M. Oskam

Piet M. Oskam, oprichter/directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist. Boegbeeld van vernieuwing in de bouwsector. Sterke visie op de voordelen en gevolgen van procesintegratie voor marktpartijen in de gehele bouwkolom. Kiest positie en laat de gevestigde orde op de grondvesten trillen. Loopt niet weg voor weerstanden en bezwaren. Typische ondernemer met een eigenzinnige kijk op vernieuwing. Loopt voor de muziek uit, maar weet dat anderen achter deze muziek aankomen. Initiator van baanbrekende bouwconcepten, waarvan vele marktpartijen uit alle schakels van de bouwkolom de vruchten plukken. Piet M. Oskam is een gedreven en bevlogen spreker over innovatieve thema’s en staat garant voor een boeiende interactie met de toehoorders en deelnemers aan bijeenkomsten. Treedt op verzoek op bij bouworganisaties en vastgoedsociëteiten met spraakmakende presentaties. In talrijke tijdschriftpublicaties heeft hij vele facetten van het bouwproces belicht. Oskam is vaste columnist van het dagblad Cobouw. Ook in boeken heeft Oskam blijk gegeven van zijn inzicht in innovatieve bouwprocessen. In 2009 verscheen van hem bij de Regieraad Bouw ‘Bouwen is het creëren van kansen’ en in 2011 publiceerde Sdu Academic Service van hem ‘Bouwen met vertrouwen’. Vanaf de start levert hij inhoudsvolle bijdragen aan BouwKennisBlog.

Geef een reactie