Blauw is het nieuwe groen

Dat er een duurzaamheidsopgave is, dat is wel bekend. Maar je moet mensen ook zover zien te krijgen dat ze kiezen voor dat wat uit die opgave voortkomt. Eerder werd alles wat duurzaam is gekoppeld aan groen. Groene energie, groene oplossingen, groen financiering, alles wat duurzaam is was groen. Maar toch hangt daar nog steeds het ‘geitenwollensokken-imago’ aan vast. En dat is nu net het beeld dat vandaag de dag niet meer aanspreekt.

Duurzaamheid zelf is ondertussen het niveau van alternatief ontstegen. Het is veel meer een manier geworden om te laten zien wat je hebt bereikt, het is onderdeel geworden van je status. De diverse gadgets om energie te besparen bewijzen dat. Denk maar eens aan de slimme meters en de ‘Toon’ maar ook de elektrische auto wordt vooral aangeschaft vanwege de status en natuurlijk ook vanwege de gunstige subsidies.

Ook zonnepanelen worden steeds meer aangeschaft vanuit status. Door de aanschaf van panelen laat je zien hoe betrokken je bent bij het milieu, en kun je dat ook aan anderen laten zien. Alle nobele bedoelingen ten spijt, maar als puntje bij paaltje komt is het een investering die veelal rendabel is, meer oplevert dan op de bank zetten maar vooral waarmee je naar buiten treedt. Daarmee is ‘duurzaam’ meer geaccepteerd geworden. Waar je in het verleden dacht aan termen als ‘alternatief’, ‘idealistisch’ of ‘wereldvreemd’ is dit nu veranderd en ligt het ‘hippie-verleden’ achter ons. Als je vandaag de dag duurzaamheid presenteert denk je vele meer aan ‘modern’, ‘innovatief’ , ‘maatschappelijk verantwoord’ en ‘vernieuwend’.

duurzaam-netwerk_bouwhulpgroep

Groen wordt blauw

Het viel me laatst op dat alle moderne duurzame oplossingen (en dan met name de technische oplossingen) te maken hebben met de kleur blauw. Bij het tankstation heb je blauwe brandstof, de autologo’s van hybride en elektrische auto’s hebben veelal een blauw randje en diverse logo’s van duurzame netwerken gaan uit van de kleur blauw. Soms in combinatie met groen, zoals bijvoorbeeld bij cradle to cradle.

Waarom blauw is niet geheel duidelijk. Het blauw kan verwijzen naar het element water, wat 70% van het aardoppervlak omvat. Of juist een verbinding met blauwe energie (energie uit water). Maar ook het boek de blauwe economie zoals door Gunter Pauli (1) is beschreven, maakt de stap naar blauw. Hij zegt dat duurzaamheid het resultaat is van een productieproces dat net zo geïntegreerd is als een ecosysteem. Daarin moet het verbruik van grondstoffen vermeden worden door innovaties die zijn gebaseerd op de natuur. Waar het ook vandaan komt, blauwe duurzaamheid spreekt ander doelgroepen aan, en dat kunnen we benutten.

blauwe_merken_bouwhulpgroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid verandert van kleur. Dat betekent dat we in de toepassing van duurzaamheid daarvan gebruik moeten maken en erop letten dat we niet weer terugvallen op alleen ideologie. Minder nadruk op groen, maar meer op blauw en dus op het maken van innovatieve duurzame producten die inspelen op de behoefte van de gebruiker. Groene doelen worden zo blauw bereikt. Het zou mooi zijn als we bij het verbeteren van woningen ook eens wat meer blauwe producten zouden ontwikkelen. Producten die inspelen op de vraag en bovendien een bijdrage leveren aan de gestelde duurzaamheidsdoelen. Producten waaruit je kunt kiezen, zodat de meest passende oplossing gekozen kan worden en niet meer gedaan wordt dan nodig. Hoe betaalbaar en duurzaam kan het dan worden?

Bron:
(1) The optimist, december 2011


Over de auteur: Haico van Nunen

Haico van Nunen is als adviseur werkzaam bij BouwhulpGroep. De bestaande bouw is hierbij het werkterrein, van individuele woning tot gehele voorraad, van proces tot aan techniek. Daarnaast is hij Lector aan de Hogeschool Rotterdam met als onderzoekslijn 'Duurzame Renovatie' . Het thema duurzaamheid is de rode draad in dit alles. Aan de ene kant gaat dat in op energie en energiegebruik aan de andere kant gaat het daarbij ook over materialen. Maar alles vanuit het perspectief van de gebruiker. (https://www.hogeschoolrotterdam.nl/globalassets/documenten/onderzoek/projecten/kc-dhs/ol_haico-van-nunen.pdf) In zijn proefschrift ‘Assessment of the Sustainability of Flexible building’ wordt levensduur als een van de belangrijkste aspecten omschreven om duurzaamheid van de gebouwde omgeving inzichtelijk te maken. Dit is uitgewerkt onder de noemer levensduur-denken met als boodschap dat woningen lang mee gaan en dat er gedurende de levensduur van de woning ingrepen nodig zijn om de kwaliteit op peil te houden. In het onderling afstemmen van deze ingrepen (onderhoud, woningverbetering en energiebesparing), ligt de uitdaging van de bestaande bouw verscholen. Hoe kunnen we dit slim, efficiënt en met kwaliteit realiseren?

Geef een reactie