Bindingsangst

Ketensamenwerking, co-makers, lean werken in de bouw, iedereen doet het of heeft er op z’n minst zijn mond vol van. Alleen waar hebben we het dan precies over en wat willen we ermee bereiken?
samenwerken

Sorry, te druk…

Ik zit regelmatig bij bouwpartijen aan tafel om ze mee te helpen in tenderprocedures. De laatste tijd hoor ik regelmatig bouwers klagen dat ze veel te laat prijzen krijgen van hun onderaannemers of dat vaste samenwerkingspartners het te druk hebben om mee te draaien in de aanbesteding. Dit roept dan direct de vraag bij mij op: zijn het wel echt partners van je? Welke afspraken heb je met deze partijen gemaakt? En hoe goed ken je ze eigenlijk?

Natuurlijk, tijd kun je net als geld maar één keer besteden. In tijden dat de economie weer aantrekt en er veel opdrachten op de markt komen, kunnen partijen weer keuzes gaan maken. En voor wie zou u dan kiezen? Een vraag van een partij waarvan je af en toe eens een aanvraag krijgt maar van wie je weet dat-ie toch kiest op basis van de laagste prijs? Of een vraag van een partij met wie je al vaker om tafel hebt gezeten en misschien ook al in de praktijk mee hebt samengewerkt? Ik denk dat we het antwoord allemaal wel kunnen invullen.

Kun je elkaar vertrouwen?

Toch zie ik maar weinig bouwbedrijven die de keuze echt durven te maken om met vaste partners, ook wel co-makers, te werken. Terwijl het toch dé manier is om echte efficiëntie en kostenverlaging te bereiken. Pas als je elkaar goed kent en vertrouwt, kun je transparant zijn over je kostenstructuur en samen zoeken naar optimalisaties. Je respecteert elkaar en stelt vast welke marge ieder mag maken en vervolgens ga je op basis van kostprijs op zoek naar de beste oplossing voor de klant. Zo creëer je de scherpste prijs-kwaliteitverhouding omdat alle ‘lucht’ (verborgen marges) uit de calculaties is verdwenen.

Het mag voor zich spreken dat dit best wel wat tijd en inspanning vergt en een investering in de relatie met elkaar. En dus ga je dit niet voor een enkel project optuigen. Deze manier van partners selecteren, werkt alleen als er projectoverstijgend wordt gedacht en afspraken worden gemaakt. En als je elkaar echt kunt vertrouwen. Je moet elkaar goed leren kennen en respecteren. Zo ontstijg je het niveau van de oppervlakkige marketingverhalen en de sessies met plakbriefjes en geef je echt invulling aan ketensamenwerking zoals het bedoeld is. Wedden dat dit ook een stuk leuker samen werkt?

Tot slot nog een paar tips:
  • Spreek een periode af en/of een minimaal aantal projecten waarin je gaat samenwerken
  • Leg vast hoe je elkaar gaat beoordelen en hoe je besluit of het partnership succesvol is
  • Leg de afspraken en wederzijdse verplichtingen goed vast
  • En gun elkaar een faire marge

Over de auteur: Doris de Bruijn

“Met een goed idee alleen ben je er niet, een multidisciplinaire benadering is essentieel om succesvol te kunnen zijn." Mijn visie: Het realiseren van een duurzame woningvoorraad is een complexe opgave die niet alleen met techniek kan worden opgelost. Deze techniek richt zich te vaak alleen op energiebesparing waarmee er te eenzijdig wordt ingestoken en er kansen onbenut blijven. Wij bekijken het breder en richten ons naast energiebesparing ook op aspecten zoals wooncomfort, woonlasten, gedragsverandering en wijkbeleving. Door de opgave integraal te bekijken en de belangen van alle stakeholders goed te verenigen, kun je mooie successen bereiken! Aan de hand van deze visie heb ik in 2009 samen met Sean Vos SlimRenoveren opgericht; een advies- en productontwikkelingsbureau dat zich concentreert op het snijvlak tussen vraag en aanbod in de renovatiemarkt. Onze projecten richten zich op vraaginnovatie, productontwikkeling en communicatie in het speelveld tussen de corporaties, aanbieders en bewoners. Als professionals kennen we de bouw- en corporatiemarkt, zijn we thuis in de bestaande woningvoorraad en weten we te prikkelen met onze verfrissende ideeën.

Geef een reactie