BIM – 3 ‘werelden’ … en de klok loopt!

Nu de ‘BIM-klok’ stevig doortikt, deel ik mijn gedachten waarom het zo belangrijk is voor vastgoedsector en FM-branche om zich nu te verdiepen in BIM, Building Information Modeling,  en wat zij daarover MOETEN weten.

Begrijp jij het nog? De ‘wereld’ van BIM, Building Information Modeling? De meesten nog onvoldoende. Opdrachtgevers, vastgoedeigenaren en – beheerders dienen na te denken hoe zij de toekomstige ‘uitvraag’ formuleren en de markt betrekken bij hun uitdagingen.

Het is, wanneer men denkt aan de grote hoeveelheid functies die door FM worden behartigd, dat men beseft hoe groot de impact van BIM op deze sector zal zijn. Zeker als men zich focust op de primaire processen die met meer effectiviteit en efficiency doorlopen zullen worden en waardoor prestaties drastisch kunnen verbeteren. Tot wel 30% op jaarbasis!

BIM is wellicht het meest gebruikte (en onvoldoende begrepen) containerbegrip in de huidige bouwsector. Overal verschijnt het in de media, in vakbladen, in ontelbare blogs en websites, op congressen en seminars. Ook nu weer, hier, in deze blog (Sorry, maar het moet even).

Er zijn vele definities wat BIM nu exact is en even zoveel ‘nationale’ standaarden, richtlijnen en procedures. Veel vastgoedeigenaren die met BIM geconfronteerd worden, worden afgeschrikt doordat zij onvoldoende doorgronden wat BIM voor hen kan betekenen, en hoe zij daarvan kunnen profiteren. Wellicht zijn zij door experts geïnformeerd. Daar werd hen wellicht verteld dat ‘BIM’ een volledig ‘bouwwerk lifecycle proces’ is of misschien zelfs dat: “als zij BIM ‘doen’, dat zij dan ‘alles’ moeten doen, van begin tot eind”.

Live cycle of BIM

Volgens mij wordt dit proces te gecompliceerd gemaakt. Terwijl we over ‘uitvoering’ en ‘onderhoud’ moeten nadenken tijdens het ontwerp, moeten we ook de voordelen van BIM tijdens het ontwerpproces niet uit het oog verliezen. Soortgelijk geldt voor de uitvoeringsfase. Deze zienswijze leidt tot het tegelijk overzien van drie ‘BIM-werelden’; Ontwerp, Uitvoering en Beheer.

In de architectenbranche worden de voordelen van het werken in een 3D-model door alle disciplines, in meer of mindere mate, toegepast. Verbeterde coordinatie, simulaties vooraf, betere besluitvorming en betere visualisatie leiden tot een beter eindproduct, zonder veel verrassingen voor de klant (en het ontwerpteam). Hetzelfde geldt voor het bouwbedrijf. Door het bouwwerk eerst virtueel te construeren en te plannen, voordat je dit daadwerkelijk in beton en staal doet, leidt dit tot een sterke reductie van (faal)kosten en herstelwerkzaamheden. Door de verschillende aspectmodellen te combineren met kosten en tijdschema’s kunnen diverse scenario’s vooraf goed onderzocht en vergeleken worden. Zo bieden deze een eenduidig communicatie-tool voor alle stakeholders.

3 werelden van BIM

Het is in de beheers- en gebruiksfase waar de grootste uitdagingen liggen, en daarmee het grootste potentieel ligt van lange-termijn-voordelen. Dit vraagt echter visie en strategie. Terwijl facility managers, gebouweigenaren en –beheerders kijken en luisteren naar het ‘BIM-rumoer’ rond modelleren, aspectmodellen, clashdetectie, 3D-4D-5D en holo-deck, zouden zij direct moeten denken: “What’s in it for me?” Hoe kan ik hier van profiteren? Wat zijn mijn (onze) voordelen? Als het geen sneller, beter of goedkoper eindresultaat oplevert, waarom zou ik dan enthousiast worden? Zoals ik dit al eerder heb geduid in eerdere blogs, ligt de bal aan de zijde van de bouwbranche. Het is aan ons om de opdrachtgever inzicht en kennis te geven. “Ik ‘BIM’ nog niet omdat mijn opdrachtgever er niet om vraagt”; kan echt niet meer.

Er zijn momenteel ontwikkelingen gaande die de belangrijkheid van BIM voor de FM sector vergroten en des te urgenter maken.

  1. De ontwikkeling naar BIM-Level 2*, als minimaal prestatieniveau voor alle publieke werken. In Nederland zijn wij nog niet zover, maar internationaal (UK) zijn hierin al stappen gezet. In 2016 dient de AEC-industry dit bereikt te hebben. Op de Nederlandse markt zal dit impact hebben en tot versterkte buitenlandse concurrentie leiden. Het omvat mede de vorming van nieuwe commerciële modellen die design/build and operate – contracten onderling verbindt, en de ontwikkeling van nieuwe commerciële mechanismen die van FM verlangen dat zij gaan leveren conform BIM-normeringen. Eisen vanuit de publieke sector zullen steeds dwingender worden voor FM.

Dit momentum kan niet genegeerd worden. Er zal adequaat door de FM-sector op deze uitdaging gereageerd moeten worden!

  1. De private (bouw)sector is sterk gericht op BIM. BIM wordt daar gezien als ‘cutting edge’ en opdrachtgevers verlangen niets minder dan een correct, informatie-rijk 3D model waarmee zij hun FM processen kunnen verrijken, als onderdeel van de oplevering en overdracht. FM die met (internationale) ontwikkelaars  samenwerken wordt reeds gevraagd om binnen een BIM-omgeving te acteren en een digitaal FM aan te leveren.
  1. Een algemeen aspect rondom data. De term ‘big-data’ wordt teveel gebruikt en is tot ‘containerbegrip’ verworden. Echter; management van data en informatie, transparantheid, smartbuildings, aggregatie van data, in-the-cloud, Internet-of-things, smartcities, ect. worden belangrijker en krijgen meer impact. De FM-sector dient zich hiervan bewust te zijn en zich voor te bereiden. Dit kan niet van vandaag op morgen. Dit dient een constante ontwikkeling te zijn en onderdeel van de ‘corporate strategy’. Als men wacht en toekijkt komt men onbedoeld op achterstand.

Hét grootste voordeel voor de beheerfase, is het volledig benutten van de power om alle data, met betrekking tot het vastgoed, concreet te verbinden en te ontsluiten middels het 3D BIM-model. De meeste organisaties gebruiken data op vele verschillende manieren. Van toegangscontrole, schoonmaak, bezettingsgraad en catering tot onderhoudsplanningen, afschrijving, waardevermindering, ruimtetoewijzing en reserveringssystemen. Hoewel voor al deze activiteiten een veelheid aan systemen noodzakelijk zijn, is de databron veelal dezelfde. Namelijk de daadwerkelijke fysieke objectdata zelf. Veel systemen worden door verschillende mensen, op verschillende hiërarchische niveaus, bemand en geïnterpreteerd. De data zelf komt meestal van fysieke opnamen of van bestaande tekeningen en schema’s, ooit aangeleverd door iemand.

Als de opdrachtgever in staat is om vooraf zijn informatiebehoefte (de ‘I’ van BIM) concreet op te stellen en dit over te dragen aan ontwerpers en bouwers (hoe eerder hoe beter), dan kan al deze data, naadloos en consistent verkregen worden uit het ‘As built’ 3D-model. In de gebruiksfase kan het model verder verrijkt worden door de eigenaar of beheerder en blijft zo up-to-date.

De sleutel tot succes in de gebruik- en beheerfase, is om vooraf te weten welke informatie je wilt onttrekken aan het 3D-model en welke bouwpartner die informatie het best kan aanleveren.  

Bij bouwprojecten zijn vele belanghebbende partijen en stakeholders betrokken, die net zoveel verschillende data, formats en informatie leveren. Met ‘BIM’ is er een nieuwe ‘informatie-management-rol’ vereist om al deze data te filteren, te vertalen en te valideren in informatie die de opdrachtgever werkelijk nodig heeft.

we love our customersMet BIM is het werkelijke succes gelegen in de focus; “Hoe de voordelen en (klant)waarden te maximaliseren in het werkveld waar jij actief in bent”. De klant centraal stellen heet dat tegenwoordig.

De onderlinge communicatie tussen de verschillende ‘werelden’ zal in de loop der tijd wel verbeteren. Maar totdat jij werkelijk begrijpt welke informatie jij nodig hebt, hoe kun dan van iemand anders verlangen dat hij deze nu aanlevert?

BIM gaat niet alleen over techniek, gebouw en modelleren. Het gaat over informatie, informatie en informatie!

Medio Oktober 2015 wordt het  congres BIMopen 2015; Van Ontwerp naar Beheer gehouden. Hier spreken leiders uit de bouw- en vastgoedbranche over de kansen, mogelijkheden en uitdagingen die BIM ons biedt. Meer informatie kunt u vinden op www.bimopen.nl ; op Twitter @bimopen of #bimopen15

BIMopen is een initiatief van 2C management

 


Over de auteur: Fred Janssen

Fred; organisatie adviseur en verbetermanager (lean) bij 2C management. Gericht op strategievorming, prestatieverbetering, samenwerking en persoonlijk leiderschap binnen organisaties. Tevens initiatiefnemer van het congres 'BIMopen', over visie, innovatie, samenwerking, kennisdeling, strategie en technologische ontwikkeling in de bouw- en vastgoedsector. Fred adviseert bedrijven en ondersteunt management, projectleiding en teamleden, om te komen tot beter rendement en prestaties. Vanuit zijn achtergrond (Bouwkunde, Projectmanagement, Bedrijfskunde, lean en BIM) en 20 jaar ervaring in het co-creëren, managen en realiseren van complexe multidisciplinaire projecten, werkt hij aan een veranderende visie op integrale samenwerking, ketenintegratie, organisatieontwikkeling en strategie, die een nieuwe richting en houding voorschrijft in de branche. Verder is Fred coördinator van 'Duiven in Dialoog'; vanuit het landelijk initiatief 'Nederland in Dialoog'. Mensen écht met elkaar in contact laten komen. Luisteren om te begrijpen, niet om te antwoorden. Voor Fred zijn eigen bureau 2C management startte heeft hij carrière gemaakt als bouwprojectmanager van complexe multidisciplinaire bouwprojecten voor opdrachtgevers, architecten, en gemeentelijke diensten in heel Nederland. Als Bouwkennis-blogger wil hij graag zijn kennis delen, ontwikkelingen en visies binnen en buiten de branche kritisch voor het voetlicht brengen. Fred zal aandacht besteden aan mensen en hun persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van; strategie, innovatie, samenwerking, intrinsieke motivatie, communicatie, en verbetermanagement binnen organisaties en de keten. "Dit zijn de aspecten die mij boeien. Ik merk dat ik steeds frequenter gevraagd word om mijn kennis en inzicht te delen hoe deze ontwikkelingen de organisaties praktisch verder vooruit kunnen helpen. Ik nodig jullie uit om, in reactie, ook jouw visie of kritische kanttekeningen te delen en mijn bijdragen te blijven volgen".

Geef een reactie