Big data. Wat kan de bouwsector ermee ?

Kennis geeft macht. Mits met die kennis verstandig wordt omgegaan. Als we data tot onze beschikking hebben, geeft dat een voorsprong op de niet-wetenden. Dat geldt zeker big data, die we niet met een gebruikelijk registratiesysteem kunnen verwerken en analyseren. Dan zijn de gegevensbestanden zo divers en complex, dat meerdere systemen moeten worden gekoppeld om tot werkbare conclusies te komen. Slimme analyses maken van deze gegevensbestanden onstuitbare motoren achter digitale revoluties, die dwars door klassieke branchegrenzen heen denderen.

En daar is ie dan. Amazon, de Amerikaanse e-commerce-reus, stapt in de vastgoedmarkt. De langverwachte Über in de bouwsector? Gaat deze machtige onlinewinkel de rol van disrupter in een door tradities verzwolgen branche waarmaken? Spraakmakende trendwatchers roepen met veel bombarie bij bouwondernemers ongerustheid op over de mogelijke komst van marktpartijen, die de bestaande verhoudingen drastisch op zijn kop zullen zetten. Zoals de luchtvaartsector opengebroken is door prijsvechters als Ryanair en EasyJet, de taxibranche te maken kreeg met Über en de hotelsector ge(k)raakt wordt door AirBNB. En nu dan de stap van Amazon in het vastgoed.  Beschikken zij over zoveel relevante klantgegevens, dat bouwmarketeers voor hun bestaansrecht moeten vrezen?

Bewonersgedrag bron van big data

De enorme impact van big data is onomstootbaar vastgesteld. Verkiezingen zijn beïnvloed, koopbeslissingen gestuurd. Big data geeft inzicht in gedragspatronen en  beslissingstrajecten, waardoor de data-bezitter de betrokken persoon beter kent dan dat deze voor mogelijk houdt. Dat geeft mogelijkheden voor beïnvloeding van koopbeslissingen, sturing van gedrag. In de bouwsector gaan veel onbenutte data om. Dat is ook terug te voeren op de gebrekkige manier waarop bouwprojecten worden geëvalueerd en gevolgd. Alle fasen van het bouwproces en van het beheer bieden aanknopingspunten te over voor de verzameling van nuttige informatie. Dat vraagt een bepaalde attitude, waarbij we verder kijken dan hetgeen we oppervlakkig waarnemen. Als we woningen – en ziekenhuizen! – niet langen zien als een stapel stenen, krijgen we oog voor de menselijke aspecten. Het bewonersgedrag beïnvloedt de gebruiksfase van een gebouw meer dan de technische specificaties die gehanteerd zijn. Als we daar meer zicht op krijgen, kunnen we betere bouwwerken opleveren en meer tevreden bewoners krijgen.

Wie slimme meter heeft, heeft regie in handen

Hebben bezitters van big data de positie om de bouwsector om te turnen of kan de bouwsector de big data zelf ontwikkelen om tot een betere concurrentie-positie te komen? Wie heeft de beste papieren om hiermee effectief aan de slag te gaan? Beide partijen zijn onmisbaar. Zonder big data is de bouwer onbewust bekwaam. Zonder bouwkennis is de big data-analist bewust onbekwaam. Een goede kruisbestuiving van kennis en inzicht is onmisbaar om tot een vruchtbare aanwending van big data in de bouwpraktijk te komen. Dat vraagt een doordachte focus op de eigen ondernemingsdoelstellingen en een gerichte visie op de integratie van big data daarin.

Dat vraagt intelligentie

Het analyseren van grote databestanden is een zaak van business intelligence. Zo wordt één bouwproject met een enorm scala aan bedrijven gerealiseerd. Al deze bedrijven brengen natuurlijk ook een hoop data met zich mee. Zonder goede software betekent dit dat het onmogelijk wordt om analyses te maken. Daarom keren bouwbedrijven zich steeds vaker tot Business Intelligence (BI). In een E-book kun je lezen hoe belangrijk  Business Intelligence is in de bouwsector. Bedrijven als Dura Vermeer, VolkerWessels en Heembouw hebben verschillende bedrijfsprocessen geoptimaliseerd met behulp van BI software. Ook zijn er verschillende voorbeelden van projectdashboards, inkoopdashboards en cashflowdashboards. Daarnaast wordt de toegevoegde waarde van geografische analyses, externe data en BI extensies getoond. Of de big data-wereld de bouwsector drastisch gaat veranderen, is niet de vraag. Het gaat er vooral om of de bouwsector er in slaagt de kansen van big data te onderkennen en te benutten.

Big data en predictive analysis

Predictive analysis maakt het mogelijk  om op basis van big data toekomstige gebeurtenissen of gedrag van mensen te voorspellen. De kracht van predictive analytics is het vinden van verbanden en patronen door het slim combineren van data. Op basis van sensoren en algoritmen die data omzetten in informatie kunnen we bijvoorbeeld de staat, de kwetsbaarheid en de resterende levensduur van bruggen veel beter gaan monitoren. Bron: World Economic Forum cf. Afscheidsrede Prof.dr.ir.J.I.M. Halman, Universiteit Twente 19 oktober 2018.

Big data en de gevelindustrie

In de gevelindustrie biedt de introductie van circulaire economie in de bouw kansen voor vernieuwing, niet alleen in de nieuwbouw maar zeker ook in onderhoud en de renovatie. Voorwaarde is dan wel dat gevelelementen en hun leveranciers traceerbaar en identificeerbaar zijn en blijven gedurende de levenscyclus. Om die reden werkt de VMRG met verschillende partijen aan een Facade Identificatie Systeem (FIS) waarmee altijd alle informatie oproepbaar is van een gevelelement als dat wordt gescand. Om de gebouwschil slimmer te kunnen onderhouden, wordt gewerkt aan een Facade Service Application (FaSA) waarbij gebruik gemaakt wordt van digitale middelen, drones en sensoren. Bron: Gevelbouw.info d.d. 2 november 2018

Vijf tips om als bouwprofessional met big data succesvol te zijn 

  1. Ga na welke gegevensbestanden binnen de eigen organisatie onbenut blijven en betrek daarbij alle stadia van het bouwproces.
  2. Stel vast welke focus nodig is om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.
  3. Betrek ketenpartners bij de inventarisatie van relevante data.
  4. Zorg voor sterke regie en bewaak de doelstellingen van het data-project.
  5. Maak duidelijk welke klantwaarde kan worden bereikt bij inzet van data-analyse.

© Piet M. Oskam, november 2018


Over de auteur: Piet M. Oskam

Piet M. Oskam, oprichter/directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist. Boegbeeld van vernieuwing in de bouwsector. Sterke visie op de voordelen en gevolgen van procesintegratie voor marktpartijen in de gehele bouwkolom. Kiest positie en laat de gevestigde orde op de grondvesten trillen. Loopt niet weg voor weerstanden en bezwaren. Typische ondernemer met een eigenzinnige kijk op vernieuwing. Loopt voor de muziek uit, maar weet dat anderen achter deze muziek aankomen. Initiator van baanbrekende bouwconcepten, waarvan vele marktpartijen uit alle schakels van de bouwkolom de vruchten plukken. Piet M. Oskam is een gedreven en bevlogen spreker over innovatieve thema’s en staat garant voor een boeiende interactie met de toehoorders en deelnemers aan bijeenkomsten. Treedt op verzoek op bij bouworganisaties en vastgoedsociëteiten met spraakmakende presentaties. In talrijke tijdschriftpublicaties heeft hij vele facetten van het bouwproces belicht. Oskam is vaste columnist van het dagblad Cobouw. Ook in boeken heeft Oskam blijk gegeven van zijn inzicht in innovatieve bouwprocessen. In 2009 verscheen van hem bij de Regieraad Bouw ‘Bouwen is het creëren van kansen’ en in 2011 publiceerde Sdu Academic Service van hem ‘Bouwen met vertrouwen’. Vanaf de start levert hij inhoudsvolle bijdragen aan BouwKennisBlog.

Geef een reactie