Begin groot met verduurzamen

Het debat over de snelheid van verduurzamen van woningen is nooit ver weg. Het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarin zij stelden dat het verduurzamen van bestaande rijtjeswoningen niet loont heeft veel stof doen opwaaien. Het PBL stelde in het persbericht dat het voor veel huiseigenaren de meest aantrekkelijke optie is om te wachten op lagere investeringskosten of betere regelingen vanuit de overheid.

Nu is deze conclusie wat kort door de bocht. Als je het rapport leest, blijkt dat het beeld genuanceerder is. Het ligt aan het type huis en huishouden of verduurzaming aantrekkelijk is, net als het huidige energielabel. Het is ook wel begrijpelijk dat het een grote investering vergt om een woning met een energielabel G energieneutraal te maken. Overigens kwam het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in 2018 ook al tot de conclusie dat het voor woningen met een laag energielabel niet loont om helemaal naar energielabel A te verduurzamen, maar dat label B wel loont.

De afdronk die wij bij het rapport van PBL hebben is de spagaat die de verduurzaming kenmerkt. Het vergt een grote investering en dat kan niet iedereen opbrengen. Tegelijkertijd is de noodzaak om te verduurzamen duidelijk, maar blijft het doel uit beeld zolang een grote groep huizenbezitters niet beweegt of niet kan bewegen. Hoe vervelend de conclusie van het PBL misschien ook is, feit blijft dat veel woningeigenaren de investering die zij in duurzaamheid doen graag terugverdienen. Al heeft natuurlijk niemand zich ooit afgevraagd wat de terugverdientijd van het rioolnet of de aanleg van de snelwegen was, of van je tv of je bed…

Er zijn een aantal mogelijkheden om de verduurzaming te versnellen:

  1. Belonen; de overheid heeft met subsidies en kennis de mogelijkheid om het goede voorbeeld te belonen en innovatie aan te jagen. Meer subsidie en continuïteit in beleid zullen een gunstig effect hebben. Het Nationaal Groeifonds (Wopke-Wiebes-fonds) zou hier een mooie rol in kunnen spelen.
  2. Straffen; de keerzijde van belonen is dat slecht gedrag (of vervuiling) middels belasting wordt tegengegaan. ‘De vervuiler betaald’ klinkt voor iedereen herkenbaar. Een voorbeeld hiervan is de veelgenoemde CO2-belasting, maar ook de belasting op het gebruik van gas is in tegenstelling tot elektriciteit de afgelopen jaren steeds hoger geworden. In januari 2018 werd er nog 0,315 euro per kubieke meter gas betaald, dit is in augustus 2020 inmiddels 0,403 euro per kubieke meter. De belasting voor elektriciteit maakt precies de omgekeerde beweging. Door de negatieve effecten (CO2 uitstoot) inzichtelijk te maken en (financieel) te waarderen, veranderd ook de som voor terugverdientijd. De duurzame investering biedt eerder (financieel) voordeel.
  3. Gedrag; Verduurzaming kan niet zonder bewustwording en verandering van gedrag. Uit onderzoek van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) is gebleken dat zo’n 40 procent van de klimaatafspraken die gemaakt zijn om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot maximaal twee graden moet komen uit energiebesparing en efficiënter gebruik. In veel gevallen heb je daar als individu invloed op. Te beginnen met bijvoorbeeld korter douchen of de verwarming een graad lager zetten.
  4. Innovatie; Met alleen bestaande technologie is de grote verduurzamingsslag niet te maken. We hebben andere, meer efficiënte technologie nodig om gedrag te veranderen en CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn vele initiatieven in de pijplijn, maar het is vaak nog geen ‘proven technology’. Hierdoor worden de kosten en het risico vaak nog als te hoog gezien waardoor het behalen van schaalgrootte van deze nieuwe technologieën moeilijk is.
  5. Opschaling; De sleutel voor een succesvolle innovatie is deze voldragen en betaalbaar te krijgen door middel van opschaling. Door schaalgrootte te creëren kan de prijs uiteindelijk worden verlaagd, waardoor de ‘innovatie’ voor een veel breder publiek toegankelijk is. Initiatieven als De Stroomversnelling en de Proeftuinen voor aardgasvrije wijken zijn hier voorbeelden van.
  6. Voorfinanciering; dat telt niet alleen voor innovatie in verduurzaming, maar ook voor daadwerkelijk verduurzamen. Voorfinanciering kan een hulpmiddel zijn om meer mogelijk te maken, eventueel gesteund door publieke waarborgfondsen, subsidies en/of garanties. Of door investeerders zoals InvestNL, die Nederland duurzamer en innovatiever willen maken.
  7. Kennisdeling; Door kennis te delen kunnen veel van bovenstaande punten worden versneld. Als ABN AMRO stimuleren we dat door op veel van onze ‘experimenten’ in de gebouwde omgeving geen ‘Copyright’, maar een ‘Right-to-Copy’ te hebben. Van alles wat we doen, leren we met relaties en partners. Door die kennis te delen versnellen we de verduurzaming.

Verduurzaming is niet eenvoudig, maar bovenstaande punten geven aan hoe de verduurzaming kan worden versneld. ABN AMRO draagt hier graag een steentje aan bij, niet alleen met financiering maar juist ook met kennisdeling. Op het gebied van onze huisvesting hebben we een vrij stevige ambitie voor verduurzaming; Missie2030 en Paris Proof. Bij het verduurzamen van die huisvesting stimuleren we graag de innovatie op het gebied van circulariteit en energiegebruik. De kennis die we daar opdoen delen we waar mogelijk. Een uitgebreide toelichting op de lessen over het verduurzamen staat bijvoorbeeld beschreven op onze ABN AMRO Bank website.


Over de auteur: Madeline Buijs

Madeline Buijs is werkzaam als sectoreconoom Bouw en Vastgoed bij de afdeling Sector Advisory van ABN AMRO. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de visie van ABN AMRO ten aanzien van de economische ontwikkelingen in de bouw- en vastgoedsector. Ten behoeve van de relaties van ABN AMRO, maar ook voor de interne beleidsontwikkeling en strategie. Zij publiceert en presenteert regelmatig over deze sectoren.

Geef een reactie