Basisfeiten over schadelijke stoffen

Als je de basisfeiten over schadelijke stoffen kent, kun je jezelf blootstelling aan deze stoffen verminderen en de kans op schadelijke gevolgen voor de gezondheid verkleinen. Het oude gezegde, “wat je niet weet, kan je geen pijn doen”, is niet altijd een goed advies. Als het gaat om schadelijke stoffen, is kennis belangrijk. Door deze stoffen te begrijpen, kun je je blootstelling eraan verminderen. Niet alleen thuis, maar ook op het werk, kan gevaarlijke stoffen laten meten nuttig zijn.

Radon in kelders, lood in drinkwater, uitlaatgassen van auto’s en chemicaliën die vrijkomen van stortplaatsen zijn slechts enkele voorbeelden van schadelijke stoffen die je gezondheid ernstige schade kunnen toebrengen. De controle op stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid vereist van werkgevers dat zij ervoor zorgen dat wordt voorkomen dat werknemers eraan worden blootgesteld of, wanneer dit niet redelijkerwijs uitvoerbaar is, ze adequaat worden beheerst.

Wat is een giftige stof?

Een giftige stof is een stof die gezondheidseffecten kan veroorzaken. Mensen zijn over het algemeen bezorgd over chemicaliën zoals polychloorbifenylen (PCB’s) en dioxine, die op sommige bedrijfsterreinen voor gevaarlijk afval worden teruggevonden. Maar ook producten die je dagelijks gebruikt, zoals huishoudelijke schoonmaakmiddelen, medicijnen met en zonder voorschrift, benzine, alcohol, pesticiden, stookolie en cosmetica, kunnen giftig zijn. Elke chemische stof kan onder bepaalde omstandigheden giftig of schadelijk zijn.

Gezondheidseffecten: giftig of gevaarlijk?

Chemicaliën kunnen giftig zijn omdat ze ons kunnen schaden wanneer ze het lichaam binnendringen of contact met het lichaam maken. Blootstelling aan een schadelijke stof zoals benzine kan je gezondheid beïnvloeden. Aangezien het drinken van benzine brandwonden, braken, diarree en, in zeer grote hoeveelheden, slaperigheid of de dood kan veroorzaken, is het giftig. Sommige chemicaliën zijn gevaarlijk vanwege hun fysische eigenschappen: ze kunnen exploderen, branden of gemakkelijk reageren met andere chemicaliën. Omdat benzine kan verbranden en de dampen kunnen exploderen, is benzine ook gevaarlijk. Een chemische stof kan giftig of gevaarlijk zijn of beide.

Hoe kunnen giftige stoffen schadelijk zijn?

Omdat chemicaliën giftig kunnen zijn, is het belangrijk om te begrijpen hoe ze je gezondheid kunnen beïnvloeden. Om het risico van de schadelijke gezondheidseffecten van een stof te bepalen, moet je eerst weten hoe giftig de stof is; hoeveel, en op welke manier, een persoon wordt blootgesteld; en hoe gevoelig die persoon voor de substantie is. Gevaarlijke stoffen laten meten, speelt dus een zeer belangrijke rol in het voorkomen van de blootstelling eraan. Vooral omdat heel wat stoffen geurloos en onzichtbaar zijn.


Geef een reactie