Architecten: benut BIM en gebruik het niet als ‘CAD 2.0’

architectenIk weet nog goed dat ik vroeger cassettebandjes afluisterde op mijn radiocassettespeler of op mijn walkman. Of films keek vanaf een videorecorder, met van die mooie videobanden die de grootte hadden van een platgeslagen broodtrommel. Op het gebied van computers was het natuurlijk ook mooi: floppydisks en later diskettes, de computer zelf maakte het geluid alsof er een vliegtuig opsteeg en het beeldscherm kon je bijna een hernia bezorgen als je het iets te ondoordacht probeerde op te tillen. Ik vind het grappig om zaken ‘van toen en nu’ naast elkaar te zetten en te vergelijken. Leuk toch, hoe je bijvoorbeeld vroeger naar grove pixels op je zoemende computerscherm staarde en tegenwoordig op je telefoon direct (en haarscherp) het laatste nieuws kunt lezen? Tijden en technieken veranderen, en dat is in de bouw en architectuur uiteraard niet anders.

BIM: revolutie in de bouw en architectuur?

De cassettebandjes evolueerden naar cd’s, videobanden werden dvd’s, diskettes maakten plaats voor cd-roms, digitalisering werd steeds sterker en er kwamen bestandsformats als mp3 en mp4, de blu-ray disk kwam ondertussen ook nog even om de hoek kijken en oh ja, het internet heeft ook nog iets te maken met communicatie en informatie. Zomaar even een korte opsomming van technieken om (vroeger en nu) data op te slaan en over te brengen.

In de architectuur hebben veranderingen vooral te maken met de manier van ontwerpen en het verspreiden en delen van informatie met andere partijen. Uit onderzoek van Arch-Vision is gebleken dat praktisch alle architecten in Nederland tegenwoordig wel CAD software hebben en gebruiken (CAD: Computer Aided Design, ofwel ontwerpen met behulp van een computer). CAD kan dus ondertussen wel als ‘ingeburgerd’ beschouwd worden onder architecten en dat is ook niet zo heel verwonderlijk, aangezien al in begin jaren ‘80 er computerprogramma’s waren waarmee men kon tekenen/ontwerpen. Door de jaren heen is de software uiteraard steeds complexer en geavanceerder geworden, maar het gegeven dat computers helpen bij het ontwerpen is er al sinds de opkomst van de pc.

BIM nieuwe mijlpaal

BIM daarentegen kan worden gezien als een relatief nieuw iets. BIM staat voor ‘Building Information Modeling’ en kan als volgt omschreven worden:

“BIM is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw of constructie in een computer als 3D-model en databank wordt opgebouwd, Door de structuur van de software kan bij een BIM ook calculatie- en rekensoftware worden gekoppeld aan het model. Ook is het mogelijk om een factor tijd en kosten mee te nemen (4D respectievelijk 5D). Hierdoor wordt het mogelijk om de opbouw en de kosten van een gebouw of constructie te visualiseren en te analyseren.”

Verder geldt dat de verschillende partijen die betrokken zijn bij het bouwproject in dit model integraal met elkaar kunnen samenwerken. Het feit dat BIM relatief nieuw is, blijkt wel uit cijfers aangaande het gebruik van BIM: iets meer dan de helft van de Nederlandse architecten (52%) gebruikt (wel eens) BIM. Nogal een verschil met CAD. Dat BIM kan worden beschouwd als een nieuwe mijlpaal in de bouw en architectuur, blijkt ook wel uit het feit dat meer dan driekwart van de architecten vindt dat BIM zal leiden tot grote veranderingen in de manier waarop teams met elkaar samenwerken in een bouwproject en dat BIM één van de belangrijkste ontwikkelingen in de bouw- en installatiesector is in de komende tien jaar.

BIM is geen ‘CAD 2.0’

Hoewel dus wordt onderkend dat BIM een grote verandering is, wordt het vooralsnog niet heel erg als noodzakelijk of urgent beschouwd. Zo denkt slechts 14% dat fabrikanten die niet in staat zijn om binnen drie jaar BIM informatie aan te bieden, zullen verdwijnen. Wanneer wordt gesproken over een termijn van vijf jaar, dan denk 28% dat ‘niet-BIM’ fabrikanten zullen verdwijnen.

architecten1-300x232Buiten dat blijkt dat BIM ook nog niet ten volste wordt benut. De BIM mogelijkheden die momenteel het meest worden gebruikt, zijn vooral de mogelijkheden op het gebied van 3D. Dit is te verklaren door het feit dat 3D in CAD software al veel gebruikt worden, dus dit past in de ‘comfort zone’ waar architecten al in werken. Wanneer gekeken wordt naar de meer complexe en extra mogelijkheden van BIM, bijvoorbeeld koppeling met kosten en tijd, dan is het gebruik hiervan nog relatief laag. Het lijkt er dus op dat BIM-gebruikers BIM nog niet volledig benutten, maar blijven werken met de meer bekende mogelijkheden (die wellicht ook al in CAD software kunnen worden gedaan). Dat is jammer, want BIM kan veel meer bieden en zou niet gebruikt moeten worden als een soort ‘CAD 2.0’. Architecten zouden moeten worden getraind om BIM ten volste te benutten, uiteindelijk zal het gehele bouwproces hier baat bij hebben. Over het algemeen zien architecten wel de mogelijkheden en voordelen van BIM en men gelooft ook dat BIM de toekomst is in de bouw en architectuur. Om het echter breed toegepast te krijgen in deze sectoren zullen enkele barrières moeten worden weggenomen en architecten zullen ook het lef moeten hebben om de stap naar BIM volledig (dus met alle mogelijkheden) te maken. Nieuwe concepten als BIM eisen altijd investeringen (financieel, tijd, kennis enz.) en volharding zal uiteindelijk leiden naar succes. Het zal nog wel een tijdje duren voordat BIM helemaal geïntegreerd is in de bouw en architectuur, maar de eerste stappen lijken te zijn gezet.


Over de auteur: Ralitsa Ruseva

Ralitsa Ruseva is de international project manager van USP Marketing Consultancy met bijna tien jaar ervaring in de onderzoekswereld. In deze functie is zij verantwoordelijk voor internationale projecten voor toonaangevende klanten waaronder Wavin, Kingspan, Walraven en Scheldebouw. Daarnaast voert zij als project manager van Arch-Vision elk kwartaal in zes landen onderzoek onder Europese architecten uit naar de ontwikkelingen op de Europese bouwmarkt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan actuele thema’s als duurzaamheid, mediagedrag, Building Information Modelling en design trends. “Architecten staan vooraan in de bouwketen en vormen daarmee een goede graadmeter om toekomstige ontwikkelingen in een vroeg stadium op te merken”.

Geef een reactie