Anders kijken naar de bouw in vakantietijd

Bekijk je alles van een zonnige kant? Zie je altijd kansen en mogelijkheden? Volgens de denkhoeden-methode van Edward de Bono, een bekende lateraal denker, draag je dan een gele hoed. De Bono onderscheidt een zestal denkpatronen, waarvoor hij evenzoveel hoeden heeft bedacht.

Met een witte hoed richt je je vooral op de kale feiten en cijfers. Met een rode hoed ga je vooral af op je gevoel en intuïtie. Met een zwarte hoed kijk je pessimistisch de wereld in en heb je snel een negatief oordeel. De gele hoed staat voor positief denken. Een groene hoed staat symbool voor een creatieve benadering. Je maakt associaties en bedenkt alternatieven. Met een blauwe hoed richt je je vooral op het proces, heb je een beschouwende en controlerende benadering.

Ons denken is beperkt

De denkhoeden van De Bono laat ons vooral zien hoe beperkt wij in ons denken zijn. Het is bijna niet mogelijk om alle denkhoeden gelijktijdig te dragen. Zo kun je ook op verschillende manieren kijken naar de economische kracht van je bedrijf of van de regio, waarin je gevestigd bent. Heb je voldoende oog voor de sterkten en zwakten? Zijn er voldoende feitelijke gegevens beschikbaar? Heb je een goed ontwikkelde intuïtie? Een fijne neus voor wat er kan en niet kan? Heb je ook voldoende oog voor de bezwaren of mogelijke nadelen van een op zichzelf gewenste ontwikkeling? Ben je in staat om kansen positief tegemoet te treden? Bezit je voldoende creativiteit om die kansen te benutten? Kun je ook afstand nemen en het doorlopen proces kritisch bezien?

Afstand nemen

Ieder bedrijf en iedere regio bezit een schat aan mogelijkheden. Om die te benutten, moet je niet onbezonnen aan de slag gaan. Niet als een dolle tekeer gaan. Maar je moet wel aan de slag. Niet blijven steken in bezwaren. Als je anders kijkt naar je bedrijf, branche of naar je regio, dan zijn er onmiskenbaar veel kansen te benutten. Vaak moet je eerst los komen van de dagelijkse dingen en sleur om een andere kijk te ontwikkelen. Daar zijn verschillende manieren voor. Ben je in staat om een andere visie te ontwikkelen op wat je dagelijks bezighoudt? Sta je open voor nieuwe kansen, die je vanuit een nieuwe invalshoek kunt ontwaren? Als de denkhoeden niet zouden passen, kun je ook aan een helikoptervlucht denken. Ook met een zogenaamde helikopterview kun je anders kijken naar je bedrijf, branche of regio. Als je anders kijkt dan je gewoon bent, zie je andere zaken dan je gewent bent.

 

Punten om over na te denken
  • Om kansen te benutten, moet je ze wel eerst signaleren.
  • Als je meerdere gezichtspunten hanteert, kun je ruimere perspectieven zien.
  • Als je nooit aan de dagelijkse drukte ontsnapt, ontbreekt het je aan de rust om je op de toekomst te richten.

 

Vragen om bij stil te staan
  1. Maak je bewust tijd vrij om bezig te zijn met bezinning op de strategische richting van jouw bedrijf?
  2. Welke mogelijkheden benut je om de creativiteit van jezelf en jouw medewerkers in te zetten als verbeterkans in jouw bedrijf?
  3. Op welke manier voorkom je dat de sleur van alle dag een blokkade is voor de ontwikkeling van een vernieuwende koers van je bedrijf?

 

Prettige vakantie!

Over de auteur: Piet M. Oskam

Piet M. Oskam, oprichter/directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist. Boegbeeld van vernieuwing in de bouwsector. Sterke visie op de voordelen en gevolgen van procesintegratie voor marktpartijen in de gehele bouwkolom. Kiest positie en laat de gevestigde orde op de grondvesten trillen. Loopt niet weg voor weerstanden en bezwaren. Typische ondernemer met een eigenzinnige kijk op vernieuwing. Loopt voor de muziek uit, maar weet dat anderen achter deze muziek aankomen. Initiator van baanbrekende bouwconcepten, waarvan vele marktpartijen uit alle schakels van de bouwkolom de vruchten plukken. Piet M. Oskam is een gedreven en bevlogen spreker over innovatieve thema’s en staat garant voor een boeiende interactie met de toehoorders en deelnemers aan bijeenkomsten. Treedt op verzoek op bij bouworganisaties en vastgoedsociëteiten met spraakmakende presentaties. In talrijke tijdschriftpublicaties heeft hij vele facetten van het bouwproces belicht. Oskam is vaste columnist van het dagblad Cobouw. Ook in boeken heeft Oskam blijk gegeven van zijn inzicht in innovatieve bouwprocessen. In 2009 verscheen van hem bij de Regieraad Bouw ‘Bouwen is het creëren van kansen’ en in 2011 publiceerde Sdu Academic Service van hem ‘Bouwen met vertrouwen’. Vanaf de start levert hij inhoudsvolle bijdragen aan BouwKennisBlog.

Geef een reactie