Anderhalve-meter-economie houdt bouwsector in beweging

Alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. Dat heeft premier Rutte gezegd tijdens een persconferentie op dinsdag 31 maart na het crisisberaad tussen de meest betrokken ministers.

Dat betekent dat de scholen ook na 6 april dicht blijven, net als de horeca. Ook het dringende advies om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en zo veel mogelijk thuis te blijven, blijft van kracht. Het uitoefenen van contactberoepen, zoals kappers en masseurs, blijft verboden. Maar in de bouwsector wordt doorgewerkt. Toch wordt de bouwsector in alle geledingen volop geraakt door deze ingrijpende crisis. Een verkenning van mogelijkheden en onmogelijkheden. In de strijd tegen het coronavirus staat het belang van de volksgezondheid voorop. Het belang van de economie is dan van een ander gewicht.

Negatieve impact raakt ook de bouwsector

Die andere belangen worden wel nauwgezet bekeken. Neem de economie. Hoe langer horeca en winkels gesloten zijn, hoe groter de negatieve impact. Sinds de coronacrisis uitbrak, is er daarom elke donderdag topberaad tussen vakbonden en werkgeversorganisaties en de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

In dit beraad op donderdag 26 maart 2020 viel voor het eerst de term ‘anderhalve-meter-economie’. Ofwel: kunnen we weer op enige manier delen van de economie opstarten, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen? De conclusie was op dat moment, dat het te vroeg komt met het oog op de volksgezondheid, die leidend is.

De afspraak achteraf was wel: aan zo’n scenario gaan we werken. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer zei daarom die avond bij Op1 al over de maatregelen dat ‘we er ook niet te lang in blijven moeten hangen’.

Ondertussen schrapt BAM zijn voorstel voor de uitkering van dividend en trekt de verwachtingen voor dit jaar in vanwege de coronacrisis. Daarnaast gaat het bouwbedrijf snijden in de kosten om de financiële buffers te versterken.

Volgens BAM is het onvermijdelijk dat de inkomsten en resultaten substantieel geraakt zullen worden door de virusuitbraak en de maatregelen om de ziekte in te dammen. Ook andere bouwers zien de remmende werking van de virus-oorlog op hun bedrijf onder ogen.

Planvorming en vergunningverlening onder druk

Met name in kleinere gemeenten valt de planvorming en vergunningverlening fors terug, omdat de betrokken ambtenaren door de restrictieve coronamaatregelen niet te bereiken zijn. Branchevereniging NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers roept het kabinet op om meer geld en ondersteuning beschikbaar te stellen voor digitalisering van de gemeentelijke processen.

Volgens de brancheorganisatie dreigt de productie straks terug te vallen, juist omdat in de afgelopen maanden voorafgaand aan het coronavirus de planvorming en vergunningverlening al stokte als gevolg van het locatietekort en de stikstofcrisis. De branchevereniging vindt het essentieel dat de Rijksoverheid lagere overheden ondersteunt en pleit daarom voor een noodwet die besluitvorming in de gemeente doorgang kan laten vinden zonder fysieke bijeenkomsten.

Spoedwet digitale besluitvorming naar Tweede Kamer

De mogelijkheden voor digitale besluitvorming in gemeenten worden in sneltreinvaart afgehandeld. Vrijdag 27 maart 2020 stemde de ministerraad in met de spoedwet en al op 31 maart 2020 bereikte het voorstel de Tweede Kamer. Als alles meezit, kan de parlementaire behandeling al op volgende week worden voltooid. Minister Knops wil de beperkingen op het gebied van digitale besluitvorming te lijf met de spoedwet, hoewel raadsvergaderingen een van de weinige uitzonderingen vormen op het huidige verbod op samenkomsten vanwege het coronavirus. Publiek is echter niet toegestaan. Bij digitaal vergaderen zou iedereen kunnen meekijken, maar daar zitten nu nog andere beperkingen aan.

Protocol Samen veilig doorwerken op 1.5 meter afstand

Sinds vrijdag 27 maart 2020 is het protocol Samen veilig doorwerken van kracht. Richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Maar hoe kun je veilig doorwerken? Hoe houd je 1,5 meter afstand als je samen in een bedrijfsbus of in de schaft zit? Op dinsdag 31 maart 2020 verzorgde Bouwend Nederland samen met Techniek Nederland een webinar waarin tekst en uitleg is gegeven bij het protocol. Heeft u het webinar gemist? Geen probleem! Via deze link kunt u het terugkijken op een moment waarop het u uitkomt.


Over de auteur: Piet M. Oskam

Piet M. Oskam, oprichter/directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist. Boegbeeld van vernieuwing in de bouwsector. Sterke visie op de voordelen en gevolgen van procesintegratie voor marktpartijen in de gehele bouwkolom. Kiest positie en laat de gevestigde orde op de grondvesten trillen. Loopt niet weg voor weerstanden en bezwaren. Typische ondernemer met een eigenzinnige kijk op vernieuwing. Loopt voor de muziek uit, maar weet dat anderen achter deze muziek aankomen. Initiator van baanbrekende bouwconcepten, waarvan vele marktpartijen uit alle schakels van de bouwkolom de vruchten plukken. Piet M. Oskam is een gedreven en bevlogen spreker over innovatieve thema’s en staat garant voor een boeiende interactie met de toehoorders en deelnemers aan bijeenkomsten. Treedt op verzoek op bij bouworganisaties en vastgoedsociëteiten met spraakmakende presentaties. In talrijke tijdschriftpublicaties heeft hij vele facetten van het bouwproces belicht. Oskam is vaste columnist van het dagblad Cobouw. Ook in boeken heeft Oskam blijk gegeven van zijn inzicht in innovatieve bouwprocessen. In 2009 verscheen van hem bij de Regieraad Bouw ‘Bouwen is het creëren van kansen’ en in 2011 publiceerde Sdu Academic Service van hem ‘Bouwen met vertrouwen’. Vanaf de start levert hij inhoudsvolle bijdragen aan BouwKennisBlog.

Geef een reactie