Akkoord tussen Blok en Aedes: stap voor stap veranderen, maar waarheen?

13876626-weg-naar-verandering-en-zakelijke-carria-re-pad-als-een-stijgende-weg-met-een-vraagteken-op-een-blauDe corporatiesector moet veranderen. Terug naar de kerntaak, meer regie bij gemeenten, strenger toezicht, soberder bedrijfsvoering, zomaar een greep uit de voorgestelde maatregelen. Afgelopen week maakte minister Blok bekend dat het kabinet en de corporaties een aantal principe afspraken hebben gemaakt. Over de verhuurdersheffing, het werkdomein van corporaties, en de rol van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw bij saneringen. Geen alomvattende visie over waar het naartoe moet in de sociale huursector, wel een aantal pragmatische stappen in lijn met de koers van het kabinet. Perfect passend bij de uitspraak van minister president Mark Rutte tijdens de H.J. Schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam afgelopen week: ‘Ik geloof niet in alomvattende blauwdrukken waarmee maatschappelijke problemen in 1 klap op te lossen zijn. Voor mij geen visie als format hoe het allemaal precies moet’.

De principe afspraken tussen kabinet en corporaties

Welke afspraken zijn er gemaakt in het principe akkoord?

  • Verhuurdersheffing voldongen feit: Corporaties gaan akkoord met de verhuurdersheffing van € 1,7 miljard. Daarbij is afgesproken dat de extra huurinkomsten door huurverhogingen de huidige kabinetsperiode niet worden aangetast, waardoor corporaties een deel van de heffing kunnen betalen
  • Duidelijkheid over het werkdomein: Corporaties kunnen sociale huurwoningen (Diensten van Algemeen Economisch Belang, DAEB) blijven bouwen en verhuren en een bijdrage leveren aan stads- en dorpsvernieuwing, het verbeteren van achterstandswijken en het bouwen van gemengde wijken waar commerciële partijen dat laten afweten. Corporaties kunnen middeldure huurwoningen (niet-DAEB) bouwen als het volkshuisvestelijk beleid van een gemeente daarom vraagt en als daarvoor geen commerciële partijen te vinden zijn.
  • Administratieve scheiding DAEB-niet DAEB blijft mogelijk: Corporaties moeten echter wel hun DAEB en niet-DAEB bezit administratief scheiden. Oftewel, hun sociale verhuuractiviteiten en commerciële activiteiten. Om marktverstoring te voorkomen. De juridische scheiding wordt niet verplicht.
  • Extra middelen: Er komen extra middelen beschikbaar voor investeringen. € 60 miljoen omdat integratieheffing vervalt en € 400 miljoen uit Energieakkoord in 2018 en 2019.
  • Grotere rol WSW bij sanering: Intentie om het WSW een grotere rol te geven bij de uitvoering van sanering van corporaties.

 

Uiteenlopende reacties

De reacties van voor- en tegenstanders op de principe afspraken lopen sterk uiteen. Aedes noemt het akkoord realistisch, maar de heffing een ‘hard gelach’. De Woonbond spreekt van een ‘onacceptabele deal’ omdat de rekening wordt neergelegd bij de huurders en de betaalbaarheid van woningen onder druk komt te staan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is in grote lijnen positief, met name over de rol die corporaties kunnen blijven spelen in achterstandswijken en stads- en dorpsvernieuwing, maar is verrast door de grotere rol van het WSW bij sanering. Bouwend Nederland is blij dat corporaties nu weer gaan investeren in het energiezuiniger maken van woningen.

Wat levert het op?

Wat leveren deze afspraken eigenlijk op? Laten we eens de positieve kant bekijken:
–    Het kabinet kan een deel van het begrotingstekort dichten
–    Corporaties mogen blijven investeren in achterstandswijken en stads- en dorpsvernieuwing
–    Een deel van de heffing kan worden betaald uit extra huurinkomsten
–    Corporaties hoeven hun niet DAEB activiteiten niet af te stoten

En vanuit een negatief perspectief:
–    Uiteindelijk zijn het de huurders waar de heffing voor een groot deel terecht komt
–    Corporaties kunnen op korte termijn nog steeds niet investeren. De extra gelden die beschikbaar komen, wegen niet op tegen de heffingen

Hoe de winst- en verliesrekening er precies uit komt te zien, zal de komende maanden moeten blijken bij de uitwerking van de plannen. Dat de sector de komende jaren verder zal veranderen, is een feit, welke kant het precies op gaat, weten we echter niet. Geen stip op de horizon van dit kabinet. De toekomst zal uitwijzen of die aanpak succesvol is, het stapje voor stapje veranderen, en weer bijsturen wanneer nodig. Veranderen zonder echte visie, zou het kunnen?


Over de auteur: Sandy van Marrewijk

Sandy van Marrewijk is bedrijfskundige, en vanuit verschillende rollen zo’n 10 jaar werkzaam voor en bij woningcorporaties. Onder andere als adviseur bij Twynstra Gudde. En de afgelopen jaren als strategisch adviseur bij woningcorporatie Vidomes. Hier is zij sinds 1 augustus 2014 Regisseur Sociaal Wonen, en daarmee verantwoordelijk voor de maatschappelijke prestaties van de corporatie. Vidomes bezit 18.000 woningen in Delft, Rijswijk, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Van Marrewijk: “De corporatiesector is momenteel ontzettend in beweging. Er vindt een professionaliseringsslag plaats, die ik toejuich, maar die niet zonder slag of stoot gaat. De sector realiseert zich langzamerhand dat het continu aanpassen aan nieuwe omstandigheden de nieuwe werkelijkheid wordt. Dat vraagt om scherp zijn op je omgeving, je eigen koers bepalen in roerige tijden en zo nu en dan bijsturen. In dit blog zal ik mijn ervaringen en verwonderingen over deze sector delen’.

Een reactie op “Akkoord tussen Blok en Aedes: stap voor stap veranderen, maar waarheen?

  1. Jacco Ridderhof schreef:

    Heerlijk. Eindelijk eens een helder stuk die kort en bondig uiteenzet wat de deal tussen Blok en Aedes inhoudt, wat de voors en tegens zijn en hoe maatschappelijke partijen hierop reageren.

Geef een reactie

Uw privacy en het gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, extra functies te bieden en websiteverkeer te analyseren.

Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan.

Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en gebruik van cookies kunt u vinden in onze privacyverklaring.

x

  • Functioneel
  • Marketing

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze cookies zijn verplicht om te accepteren. Gegevens die via Google Analytics worden verwerkt zijn allemaal anoniem en bevatten geen persoonsgegevens.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 2 Jaar HTTP
_gat Google Analytics Beperkt het aantal geregistreerde gegevens voor Google 1 Minuut HTTP
_gid Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 1 Dag HTTP
ysdb-cookiealert bouwkennisblog.nl Bijhouden geaccepteerde cookies 1 Jaar HTTP
ysdb-cookiealert-hash bouwkennisblog.nl Bijhouden of de cookies aangepast zijn 1 Jaar HTTP

Deze website gebruikt cookies die worden gebruikt om een optimale beleving te bieden aan bezoekers. Via deze cookies kunnen we continu onze diensten versterken en verbeteren. We houden bijvoorbeeld in de gaten wat de meest favoriete pagina’s zijn. Wij maken op basis van onze cookies GEEN gebruik van advertenties. Alle gegevens zijn anoniem en niet traceerbaar naar de bezoeker.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
Hotjar, _hjUserId _hjIncludedInSample Hotjar Om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website wordt gebruik gemaakt van Hotjar cookies. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we analyseren wat er op de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren. 1 Jaar HTTP