2019: make Greta proud again, start duurzame verandering vanuit het hart

De feestdagen zijn weer achter de rug. Terwijl heel Nederland zich naar de winkels haastte om lekkers en moois in huis te halen ter voorbereiding op gezelligheid met familie en vrienden, schreven trendwatchers en deskundigen de laatste columns met hun verwachtingen voor 2019. Met deze input haalden innovators in de bouwsector ook ‘lekkers’ in huis als leesvoer tijdens de kerstvakantie. Er is veel om over te lezen: Big Data, AI, Materialenpaspoorten, BIM, Internet of Things, Circulair bouwen, Energie neutraal bouwen, Gezond bouwen…etc. In dat enorme geweld van informatie valt me wel iets op. Nog te weinig komen onderwerpen en oplossingen rondom nieuwe technologie en verduurzaming samen. Dat is eigenlijk heel vreemd gelet op twee belangrijke uitdagingen die er liggen in de bouw: het nemen van verantwoordelijkheid en tempo maken.

Verantwoordelijkheid: het hart

Greta Thunberg, een Zweeds schoolmeisje van 15, wrijft ons een scherp verwijt onder de neus bij de recente COP24 Klimaat conferentie. Als overheden, bedrijven en burgers niets om het klimaat geven, waarom zou zij dan regels van diezelfde overheden gehoorzamen en nog naar school gaan? ‘You are stealing our future’, haalt ze aan. Haar speech komt hard binnen en doet je beseffen dat we parasiteren op de toekomst van onze kinderen. Meer ambitie bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving en ons leefpatroon is passend. In internationaal perspectief zijn rijke, Westerse landen zoals Nederland steeds vaker het ‘lachertje’ van de klas, terwijl in ontwikkelende, Aziatische landen grote stappen worden gemaakt. Vaak wordt de urgentie van verduurzaming becijferd en wordt deze onderbouwd met economische en demografische argumenten en de ‘stok’ van wettelijke verplichtingen. Dat is allemaal de ratio, maar als bouwsector, burgers en bedrijven hebben we ook die andere verplichting: verantwoordelijkheid nemen. Ondanks initiatieven als Climate Planet met goed gedocumenteerde informatie over de verslechterende gezondheid van onze aardbol, lijkt het aantal ‘klimaatagnosten’ toe te nemen.

Tempo maken: het hoofd

Na het nemen van verantwoordelijkheid past het maken van tempo. In de eerste plaats is er de urgentie om op te schalen en te zorgen dat er voor 2030 nog ruim 1 miljoen nieuwe woningen worden gebouwd. Daarvoor is een versnelling nodig die je zelfs niet met een versnelde instroom van nieuwe bouwvakkers kunt realiseren. Dat vraagt om inzet van slimme technologie om de productiviteit te verhogen. De structureel te lage woningnieuwbouwproductie gaat in Nederland bovendien hand in hand met de forse verduurzamingsopgave die er ligt. De verplichting om aardgas loos te bouwen en de opdracht voor gemeentes om plannen te maken voor het verduurzamen van bestaande wijken voeren de druk op de al knellende bouwcapaciteit op. Onze Engelse buren hebben goed door wat er nodig is: de overheid steekt daar USD 72 mln in de transformatie van de bouwsector naar een ‘high-tech’ sector. In Nederland is er tussen overheid, markt en onderwijs afgelopen juni een intentieverklaring voor de oprichting van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) getekend. Sympathiek, maar het is zwaar onvoldoende gelet op de ambitie om de bouw in 2030 30% productiever te laten zijn en in 2050 een CO2 neutrale gebouwde omgeving te hebben.

Echte innovatie brengt hoofd en hart bij elkaar

Er wordt veel geschreven en geroepen over innovatie in de bouwsector. We zijn er als de kippen bij om goede initiatieven van concurrenten te bekritiseren en 10 redenen te bedenken waarom iets toch uniek is en niet breed kan worden toegepast in andere projecten. Van wetgever, opdrachtgever tot en met woonconsument moet het veel meer gaan over het bij elkaar brengen van digitalisering, slimme technologie en verduurzaming gericht op opschaling. Echte innovatie gaat over de inzet van slimme technologie zodat we de nieuwproductie en renovatie kunnen versnellen, kwaliteit kan verbeteren en tegelijkertijd het milieu en klimaat minder worden belast. En dat betekent wellicht op termijn dat de kostprijs van een bouwproduct omlaag gaat, maar misschien niet zo fors als gewenst. Wanneer we het hart en het hoofd bij elkaar willen brengen, dan mag dat wat kosten. Een stijgende energierekening is voor niemand leuk, maar dwingt wel tot het maken van bewustere keuzes. Bovendien kunnen politieke partijen in Den Haag ook stoppen met het misbruiken van het klimaatbeleid voor het voeren van populistisch inkomensbeleid. Met het eenvoudigweg compenseren van kwetsbare inkomens door passende toeslagen zijn we immers goed bekend in Nederland.

Ik hoop van harte dat in 2019 hoofd & hart bij elkaar kunnen worden gebracht door meer gebundelde inzet van verduurzaming en digitalisering. Wat zou dat een droomhuwelijk zijn! Laten we in 2019 iets zien waardoor Greta Thunberg weer een beetje hoop krijgt?


Over de auteur: Leontien de Waal

Leontien de Waal is sinds 2003 werkzaam bij Rabobank en al bijna 10 jaar in de rol van sectorspecialist bouw, vastgoed & engineering. Ze heeft regelmatig contact met bedrijven uit de gehele bouwkolom om de dialoog aan te gaan over marktontwikkelingen, trends, strategische keuzes en de (financiële) consequenties daarvan. Ook geeft ze lezingen daarover. Leontien adviseert over het te volgen commerciële beleid van Rabobank in de sector. Een persoonlijke uitdaging haalt ze uit het dichter bij elkaar brengen van businesscases van klanten en de financiële mogelijkheden die Rabobank biedt. In het bijzonder op het gebied van duurzaamheid en business model innovatie. Voor Rabobank is duurzaamheid een van de speerpunten bij zowel vastgoedfinancieringen als de financiering van bouwprojecten

Geef een reactie